Sociaal Maatschappelijk

94
Professionals die interim opdrachten waarmaken
187
Opdrachtgevers waar onze interim professionals de uitdaging waarmaken

De transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, die door de overheid via de decentralisaties is ingezet, heeft grote impact op het sociaal domein. Daar is nu sprake van transformatie – een ingrijpend en langdurig veranderingsproces. Als Wmo- of Jeugd en Participatie-professional draag je bij aan het waarmaken van de transformatie.

Dat doe je door de beste operationele vorm voor het ingezette beleid te vinden. Hierbij werkt de overheid meer faciliterend en is de burger partner in het publieke domein. In dit krachtenveld geef je in samenregie met burgers, maatschappelijke instellingen en opdrachtgevers vorm aan maatschappelijk resultaat.

De focus van Sociaal Maatschappelijk ligt op:

Wmo, Jeugd, Participatie, Werk & Inkomen

De transformatie waarmaken is één van de grootste uitdagingen in het sociaal domein. Vooral ook omdat het takenpakket van gemeenten nu breder en complexer is, terwijl de financiële speelruimte en het personeelsbestand juist kleiner zijn. In dit krachtenveld zal samenregie sterk bepalend zijn voor het succes van transformatie.

Wij zijn op zoek naar gedreven professionals voor het sociaal domein. Junior, medior én senior. Beleidsadviseurs, consulenten, projectleiders en managers, medewerkers bezwaar & beroep. Tevens richten wij ons ook op de uitvoerende terreinen van werk en inkomen, jeugd en participatie (consulent en klantmanagers). We zien door de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt een toename van de vraag naar dit soort functies.

Management en projectleiding

Ook hier ligt de uitdaging in de transformatie. In samenregie met de lokale overheid ga je een samenleving vormgeven waarin burgers meer verantwoordelijkheid en regie nemen. Dit vraagt om projectleiders en managers met lef. Weet je hoe je van beleid naar uitvoering komt en durf je fouten te maken omdat je daarvan leert? Behoud je het overzicht in complexe situaties en weet je vervolgens wat er moet gebeuren?

Die uitdaging gaan we aan. Samen met onze opdrachtgevers. En samen met jou.

Actueel

Werken in het sociaal domein betekent werken met een diversiteit aan cliënten. Denk aan mensen die gevlucht zijn uit een oorlogsgebied of gezinsmigranten die...
De Business Units Bedrijfsvoering en Sociaal Maatschappelijk van JS Consultancy hebben een definitieve opdracht gekregen voor het leveren van professionals voor interim functies voor...

Laatste vacatures

Contact

Carlijn van de Gevel

Carlijn van de Gevel

Recruiter Sociaal Maatschappelijk
Tanya van Gameren

Tanya van Gameren

Senior Adviseur Werving & Selectie - Noord-Brabant, Gelderland & Limburg