Visie en missie

Visie

Hoogwaardige publieke diensten en voorzieningen zijn belangrijk. Ze maken de samenleving kansrijk en dragen bij aan het vertrouwen van burgers in bestuur, politiek en rechtsstaat. Dat is goed voor de democratie en de maatschappelijke cohesie. Vertrouwen is essentieel als we in samenregie met burgers, overheid en partners willen komen tot een succesvolle aanpak van de uitdagingen waar we voor staan.

Missie

Onze focus ligt op het doorgronden van maatschappelijke ontwikkelingen. De inzichten en ‘verhalen over de toekomst’ die dit oplevert, vertalen we naar concreet resultaat voor onze opdrachtgevers.

Organisaties helpen wij met professionals die het juiste gewicht hebben – ervaring, expertise en drive – voor de vraagstukken die spelen. Voor onze professionals zijn we carrièrepartner. We dienen zowel organisaties als professionals met ‘de juiste persoon op de juiste plek.’

Kernwaarden:

Samenregie

Doordat de overheid haar centrale positie en sturende rol steeds verder loslaat, staan burgers, overheden en maatschappelijke organisaties in een meer horizontale verhouding tot elkaar. Zo neemt het belang van partnerschap tussen ‘gelijken’ toe. Ook omdat de uitdagingen in het publieke domein zo complex zijn dat ze alleen door deling van kennis en ervaring goed volbracht kunnen worden. Overlappende belangen en aanvullende expertises bepalen daarbij sterk het succes van samenwerking. Oftewel samenregie.

Wij verbinden ons aan samenregie door kennis en succes te delen en door achter deelbelangen altijd het algemeen belang te zien.

Waarmaken

Wat we beloven maken we waar. Daarop zijn we altijd aanspreekbaar. Wij zijn ons bewust van de impact van ons werk en zien het als een uitdaging om betekenisvol bij te dragen aan het succes van onze opdrachtgevers en professionals.