Het Publieke Domein

De maatschappelijke ruimte van algemeen belang waarin de overheid, instellingen met een publieke taak en burgers vorm geven aan hun aspiraties. Actieve deelname aan de ‘productie’ van de samenleving geeft uitdrukking aan het streven naar zelfbestemming en collectieve lotsverbondenheid.

Observatie

De overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, waarbij de overheid haar sturende rol steeds verder loslaat, heeft – samen met het beroep op zelfredzaamheid – de burger tot partner gemaakt in het publieke domein. Voorheen het speelveld van institutionele partijen en organisaties, nu ook het domein van de burger.