Professionals

Werken bij JS Consultancy

JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals voor de publieke zaak. Wil je bijdragen aan maatschappelijke dienstverlening van hoge kwaliteit? En daarmee aan het vertrouwen van burgers in politiek en bestuur? Dan kijken we graag naar wat we voor je kunnen betekenen op het gebied van Interim en Werving & Selectie.

Werk je bij ons of bij één van onze opdrachtgevers, dan werk je aan jezelf. En tegelijkertijd aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. In samenregie met onze partners – burgers, overheden en publieke organisaties – sturen we op maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Samenregie

De overheid laat haar sturingsmonopolie steeds verder los. Burgers, overheden en maatschappelijke organisaties staan in meer horizontale verhouding. De burger wordt partner in het publieke domein, de overheid faciliteert.

Dit heeft gevolgen voor hoe we vormgeven aan samenwerking. Ook omdat de maatschappelijke uitdagingen zo complex zijn dat ze alleen door deling van kennis en ervaring goed volbracht kunnen worden. Overlappende belangen en aanvullende expertises bepalen daarbij sterk het succes van samenwerking. Oftewel samenregie.

Interim Werving & Selectie Young Professionals