Opdrachtgevers

Maak kennis met onze professionals

Als organisatie in het publieke domein staat u voor complexe uitdagingen, vaak voortvloeiend uit politieke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Dat kan gaan om Regie in de Openbare Ruimte, de Omgevingswet of Informatisering & Digitalisering. Of bijvoorbeeld de uitvoering van de Wmo en de Jeugd- en Participatiewet.

JS Consultancy is carrièrepartner van professionals voor de publieke zaak. Met Interim en Werving & Selectie geven wij in samenregie met overheidsorganisaties vorm aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. En sturen we op maatschappelijk resultaat. Samen met u maken we het waar.

Onze opdrachtgevers zijn o.a. gemeenten, de Rijksoverheid, waterschappen, provincies, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten, ZBO’s, water- en energiebedrijven.

Samenregie

De overheid laat haar sturingsmonopolie steeds verder los. Burgers, overheden en maatschappelijke organisaties staan daardoor in een meer horizontale verhouding tot elkaar. De burger wordt partner in het publieke domein, de overheid faciliteert.

Dit heeft gevolgen voor de manier waarop we vorm geven aan samenwerking. Ook omdat de maatschappelijke uitdagingen zo complex zijn dat ze alleen door deling van kennis en ervaring goed volbracht kunnen worden. Overlappende belangen en aanvullende expertises bepalen daarbij sterk het succes van samenwerking. Oftewel samenregie.

Interim Werving & Selectie Young Professionals