Arbeidsvoorwaarden voor Professionals

HR-cyclus

Jouw kwaliteit als professional bepaalt de kwaliteit van onze dienstverlening. Als carrièrepartner besteden wij daarom veel aandacht aan jouw ontwikkeling. Naast de opleidingen van onze Public Academy, voeren we daarom een HR-cyclus. Deze inspireert, geeft richting en meet hoe je je persoonlijk en professioneel ontwikkelt.

De HR-cyclus bestaat uit :

  • een POP-gesprek bij aanvang van je dienstverband
  • een Voortgangsgesprek na zes maanden
  • een Beoordelingsgesprek na twaalf maanden

POP staat voor Persoonlijk OntwikkelPlan. Hierin omschrijf je jouw persoonlijke en vakinhoudelijke doelen en acties. Je bent daarbij zelf eigenaar van je ontwikkeling. Het Voortgangsgesprek, dat hier na zes maanden op volgt, heeft een open karakter en is non-hiërarchisch. In dit gesprek bespreek je met je leidinggevende of je persoonlijk en vakinhoudelijk op koers ligt. In het Beoordelingsgesprek dat om de twaalf maanden plaatsvindt, beoordeelt jouw leidinggevende hoe je je hebt ontwikkeld en in hoeverre dit heeft bijgedragen aan de organisatiedoelstellingen.

Contractvormen

Bij JS Consultancy onderscheiden we verschillende contractvormen. Welke vorm het meest adequaat is, hangt af van uiteenlopende factoren. Bijvoorbeeld jouw voorkeur, je eigen persoonlijke en professionele doelen en natuurlijk de marktvraag. Bij een vast dienstverband en een dienstverband van minimaal een jaar, volg je via onze Public Academy een vast curriculum. Hiermee ontwikkel je de kennis en vaardigheden die van toepassing zijn op de maatschappelijke uitdagingen die bij onze opdrachtgevers spelen.

Onze contractvormen zijn:

Vast dienstverband of dienstverband van een jaar. Tijdens dit dienstverband word je gedetacheerd en werk je op projectbasis bij één of meerdere opdrachtgevers.
Projectcontract. Dit is een contract over de looptijd van een project.
Deta-vast. Je wordt gedurende een afgesproken periode fulltime gedetacheerd bij een opdrachtgever, met de optie dat je na de detachering bij de opdrachtgever in dienst treedt.
Zzp. Hier gaat het vaak om interim-opdrachten voor freelance professionals die vanwege hun specifieke kwaliteiten en ervaring een kritische succesfactor zijn bij het waarmaken van maatschappelijk resultaat. Wij zorgen voor de bemiddeling van het contract van deze waarmakers met de opdrachtgever.

Arbeidsvoorwaarden

Wij trachten de best haalbare arbeidsvoorwaarden voor jou te bewerkstelligen waaronder een goed pensioen en een ontwikkelprogramma via onze Public Academy. Als de opdrachtuitvoering dat vereist, bieden wij je een telefoon, laptop, lease-auto of NS-Business Card.

Sollicitatieprocedure

Bij JS Consultancy werkt een team van recruiters met een volledige focus op het vinden van een mooie baan of opdracht voor jou. Wij werken vanuit locaties in heel Nederland voor vrijwel alle gemeenten, rijksoverheidsinstellingen en tal van uitvoeringsdiensten. We zijn dus altijd dicht bij jou in de buurt en maken graag kennis.

In dat geval spreekt onze recruiter met je af voor een gesprek. Om door te pakken, spreek je gelijk ook de adviseur die contact heeft met de opdrachtgever en neem je alle opdrachtspecifieke informatie meteen door. Bij een goede klik stellen wij je voor aan de opdrachtgever. AIs ook dat klikt, sluiten wij een arbeidsovereenkomst af. In eerste instantie voor één jaar. Of voor de duur van de opdracht. Daarna is verlenging voor onbepaalde tijd mogelijk.

Onze sollicitatieprocedure duurt doorgaans één tot vier weken. We horen graag van je.