Samenregie

Doordat de overheid haar centrale positie en sturende rol steeds verder loslaat, staan burgers, overheden en maatschappelijke organisaties in een meer horizontale verhouding tot elkaar.

Zo neemt het belang van partnerschap tussen ‘gelijken’ toe. Ook omdat de uitdagingen in het publieke domein zo complex zijn dat ze alleen door deling van kennis en ervaring goed volbracht kunnen worden. Overlappende belangen en aanvullende expertises bepalen daarbij sterk het succes van samenwerking. Oftewel samenregie.

Wij verbinden ons aan samenregie door zowel kennis als succes te delen en achter deelbelangen het algemeen belang te zien.