Werving & Selectie

170
Opdrachtgevers waar door ons geplaatste professionals maatschappelijke resultaten waarmaken
123
Opdrachten duurzaam vervuld in het afgelopen jaar

JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals voor de publieke zaak. Mensen met de juiste bagage voor de complexe uitdagingen waar u als organisatie voor staat. Onze focus ligt op het werven en selecteren van kandidaten op het niveau van directie, bestuur, management en professionals binnen de publieke sector. Onze adviseurs werken op het snijvlak van organisatie- en afdelingsdoelstellingen en maatschappelijke kennis.

De essentie van uw vraag centraal
Om de juiste professional of het best passende management voor uw organisatie te vinden, kruipen wij in de huid van uw organisatie. In verdiepende gesprekken leren we uw cultuur goed kennen en krijgen zo de essentie van uw vraag boven water. Op basis hiervan formuleren wij vervolgens uw wervingsvraagstuk. Dit is maatwerk.

Onze opdrachtgevers zijn o.a. gemeenten, waterschappen, Rijk, provincies, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten, ZBO’s, water- en energiebedrijven. Wij werven en selecteren op de volgende niveau’s en functies:

Bestuur, directie en management:

 • Algemeen directeuren en bestuurders
 • Financieel directeuren en directeuren bedrijfsvoering
 • Management (afdelingshoofden en teammanagers)

Professionals en staf:

 • Senior adviseurs
 • Strategen en (netwerk)regisseurs
 • (concern)controllers
 • Raadsgriffiers en bestuursadviseurs
 • (programma- en project-)managers
 • Beleidsadviseurs
 • Inkopers

Een greep uit onze vervulde vacatures:

Bestuur, directie en management:

 • Directeur Bestuurder – Tiem (samenwerking Wezo / gemeente Zwolle)
 • Sectordirecteur Bedrijfsvoering – Waterleidingbedrijf PWN
 • Directeur Netwerkorganisatie – SIKB
 • Teammanager Ingenieursbureau – Gemeente Den Haag
 • Regiodirecteur – Reclassering Nederland
 • Afdelingshoofd bevolkingszorg en partners – Veiligheidsregio Utrecht
 • Schooldirecteur – Stichting Katholiek Onderwijs Hulst

Hogere staffuncties:

 • Diverse IPM rollen bij o.a. Waterschap Hollandse Delta & Provincie Overijssel
 • Programmacoördinator BOR – Gemeente Zundert
 • Raadsgriffier – Gemeente Oisterwijk
 • Netwerkregisseur – Metropoolregio Eindhoven
 • Accountmanager – De Driestroom
 • Registeraccountant – Gemeente Den Haag
 • Taxateur Vastgoeddeskundige – Belastingdienst

Laatste vacatures

Contact

Elsbeth Braam

Elsbeth Braam

Senior Adviseur Werving & Selectie
Michel Kollau

Michel Kollau

Senior Adviseur Werving & Selectie