Werving & Selectie

187
Opdrachtgevers waar door ons geplaatste professionals maatschappelijke resultaten waarmaken
121
Opdrachten duurzaam vervuld in het afgelopen jaar

JS Consultancy is, met meer dan 25 jaar ervaring, de carrièrepartner van professionals voor de publieke zaak. Mensen met de juiste bagage voor de complexe uitdagingen waar u als organisatie voor staat. Onze focus ligt op het werven en selecteren van kandidaten op het niveau van directie, bestuur, management en professionals binnen de publieke sector. Onze adviseurs werken op het snijvlak van organisatie- en afdelingsdoelstellingen en maatschappelijke kennis.

Graag gaan wij voor u aan de slag

Voor meer informatie over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met Ingrid de Bruijn via ingriddebruijn@jsconsultancy.nl en/of 06 – 30 33 81 03.

De essentie van uw vraag centraal

Succesvolle werving & selectie start met een goede voorbereiding. Om de juiste professional of het best passende management voor u te vinden, kruipen wij in de huid van uw organisatie. In verdiepende gesprekken leren we uw cultuur goed kennen en krijgen zo de essentie van uw vraag boven water. Op basis hiervan formuleren wij een gericht zoekprofiel en een wervende en onderscheidende vacaturetekst. Bij een wervingsvraagstuk doorlopen we een zorgvuldig, efficiënt en transparant proces, dat leidt tot de juiste match voor nu en later, waarmee we u echt verder helpen.  Er is geen ruis op de lijn. Opdrachtgever en kandidaat weten waar ze aan toe zijn.

Certificering 
JS Consultancy is gecertificeerd conform de NEN 4400 norm & ISO 9001:2015.

Waarom kiezen opdrachtgevers voor JS Consultancy?

 • Onze inspanningen leiden in 98% van de gevallen tot duurzame en succesvolle benoemingen.
 • Landelijke dekking vanuit 4 kantoren met regionale netwerken tot de beschikking.
 • Meer dan 25 jaar ervaring in bemiddeling binnen de non-profit.
 • Een omvangrijk en gekwalificeerd eigen bestand en netwerk met kandidaten op (eind) verantwoordelijke posities.
 • Senior adviseurs die de markt echt kennen en die optreden als ambassadeur van uw organisatie.
 • Integrale (social)media-aanpak, maar altijd in combinatie met een persoonlijk gesprek.
 • Headhunten “ja”, maar alleen op een manier waar u zich als opdrachtgever prettig bij voelt.
 • Begeleiden van gesprekken bij u op locatie wat leidt tot een soepel verlopend besluitvormingsproces.
 • Een doorlooptijd van de werving en selectieprocedure van 5 – 8 weken. We ronden het traject af met een evaluatie van zowel kandidaat als opdrachtgever.
 • Garantie op plaatsing van de kandidaten.

Onze opdrachtgevers zijn o.a. gemeenten, de Rijksoverheid, waterschappen, provincies, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten, ZBO’s, water- en energiebedrijven. Wij voeren opdrachten uit voor directie- en bestuursposities, alsmede voor management en professionals.

Een greep uit recent vervulde vacatures:

 • Adjunct-Directeur, Waterschap Zuiderzeeland
 • Teamleider Bedrijfsvoering Sociaal Domein, Werkmaatschappij 8KTD
 • Teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling, gemeente Houten
 • Afdelingsmanager Waterbeheer, Waterschap Zuiderzeeland
 • Teamleiders, Waterschap Vallei en Veluwe
 • Teamleiders, Meerlanden
 • Afdelingsmanager, gemeente Venray
 • Senior Adviseur Dienstverlening en Kwaliteit, gemeente Den Haag
 • Teamleider Beleid, Informatievoorziening en Kwaliteit, Werkzaak Rivierenland
 • Teamleider Wijk, Gebieds- en Accountmanagement, gemeente Dordrecht
 • Manager, Provincie Overijssel
 • Diverse Teamcoördinatoren, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
 • Belangenbehartiger Vastgoed, Aedes vereniging van woningcorporaties
 • Teamleider Communicatie- en Webteam, gemeente Barneveld
 • Teammanager Bedrijfsvoering, GGD Zaanstreek-Waterland
 • Teamleider Projecten Openbare Ruimte, gemeente Alphen aan den Rijn
 • Concernjurist, gemeente Leiden
 • Senior adviseur inkoop en contract, MGR Limburg Noord
 • Strategisch adviseur veiligheid, COA
 • Directeur sociaal domein, gemeente Zwolle
 • Regiomanagers bijzondere opvang, COA
 • Afdelingshoofd bedrijfsvoering, gemeente Kampen
 • Manager Regionaal Inkoop- en Contractmanagement Team, Westfriese gemeenten
 • Beleidsadviseurs, diverse opdrachtgevers
 • Senior Financieel Adviseur, Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Stadsstrateeg, gemeente Dordrecht
 • Diverse Teammanagers, gemeente Venray
 • HR adviseur, Natuurstad Rotterdam
 • Gemeentesecretaris, gemeente Midden-Drenthe
 • Directeur Samen Doen, gemeente Hardenberg
 • Manager bedrijfsvoering, ONS Welzijn
 • Sectordirecteuren Waterleidingbedrijf PWN
 • Financieel directeur, gemeente Zwolle
 • Afdelingsmanagers, stichting Natuurstad Rotterdam
 • Senior adviseur ZBO, Ministerie van Infrastructuur en milieu
 • Regiodirecteur Regio Zuid-West, Reclassering Nederland
 • Afdelingshoofd HR, gemeente Zwolle

Laatste vacatures

Contact

Elsbeth Braam

Elsbeth Braam

Senior Adviseur Werving & Selectie - Groningen, Friesland, Drenthe & Overijssel
Santje Schaap

Santje Schaap

Senior Adviseur Werving & Selectie - Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht & Flevoland