Werving & Selectie voor Opdrachtgevers

170
Opdrachtgevers waar door ons geplaatste professionals maatschappelijke resultaten waarmaken
123
Opdrachten duurzaam vervuld in het afgelopen jaar

JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals voor de publieke zaak. Mensen met de juiste bagage voor de complexe uitdagingen waar u als organisatie voor staat. Hun focus: maatschappelijk resultaat waarmaken. Samen met u.

Een landelijk netwerk

Via ons landelijk netwerk van vestigingen bemiddelen wij kandidaten op het niveau van directie, bestuur, management en professionals. Onze inhoudelijke expertise ligt bij Ruimte & Infra, Sociaal Maatschappelijk en Bedrijfsvoering (financiën, HRM, communicatie en informatiemanagement). Onze adviseurs werken op het snijvlak van organisatie- en afdelingsdoelstellingen en maatschappelijke kennis.

De essentie van uw vraag centraal

Om de juiste professional of het best passende management voor uw organisatie te vinden, kruipen wij in de huid van uw organisatie. In verdiepende gesprekken leren we uw cultuur goed kennen en krijgen zo de essentie van uw vraag boven water. Op basis hiervan formuleren wij vervolgens een searchopdracht. Dit is maatwerk.

Onze opdrachtgevers zijn o.a. gemeenten, waterschappen, Rijk, provincies, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten, ZBO’s, water- en energiebedrijven. Wij werven en selecteren op de volgende niveau’s en functies:

Directie, management en bestuur:

  • Algemeen directeuren en bestuurders
  • Financieel directeuren en directeuren bedrijfsvoering
  • Management (afdelingshoofden en teammanagers)

Professionals en staf:

  • Senior adviseurs
  • Strategen en (netwerk)regisseurs
  • (concern)controllers
  • Raadsgriffiers en bestuursadviseurs
  • (programma- en project-)managers
  • Beleidsadviseurs
  • Inkopers

Laatste vacatures

Contact

Jolanda Steffens

Jolanda Steffens

Directeur Werving & Selectie