Agenda

26 Jun

Training Regisseren in het Sociaal Domein

De overheid treedt terug en initiatieven komen steeds meer bij inwoners, bedrijven en instellingen te liggen. Ook werken gemeenten met hun partners succesvol samen in de keten en zorgen er zo voor dat doelen worden bereikt. De overheid is steeds minder zelf bepalend en meer en meer regisserend bezig. Binnen het sociaal domein zien we […]

27 Jun

Training Auditing

Bij gemeenten speelt zowel interne als externe audit een belangrijke rol, waarbij ook de koppeling tussen de beide gebieden de nodige aandacht krijgt. Tijdens deze module bespreken we de positionering en uitvoering van de audit functie, en gaan we in op verschillende vormen van audit.We gebruiken afwisselende werkvormen; we gaan concreet aan de slag met […]

07 Jul

Expertisetafel Kwaliteit – Zwolle

Vrijdag 7 juli organiseert JS Consultancy bij de gemeente Zwolle een expertisetafel kwaliteit

14 Jul

Training Insights Discovery

Insights Discovery geeft inzicht in de voorkeurstijl in communiceren, beslissingen nemen en omgaan met anderen. Het inzetten van Insights Discovery® zorgt voor: 1. Zelfinzicht: hoe typeren anderen mijn gedrag/houding? hoe kom ik over? welke kwaliteiten en verbeterpunten herken ik en wat kan ik in mezelf nog verder ontwikkelen? 2. Inzicht in anderen: hoe kan ik […]

21 Jul

Training Adviseren met invloed

In deze training leer je wat adviseren inhoudt, welke adviesrollen er zijn en hoe je effectief kunt zijn als (interne) adviseur. We verkennen het krachtenveld van de adviseur, doen een analyse over invloed zonder macht en oefenen met gesprekstechnieken waar de adviseur over dient te beschikken. Meer informatie over de training Adviseren met invloed >> […]

25 Aug

Training Insights Discovery

Insights Discovery geeft inzicht in de voorkeurstijl in communiceren, beslissingen nemen en omgaan met anderen. Het inzetten van Insights Discovery® zorgt voor: 1. Zelfinzicht: hoe typeren anderen mijn gedrag/houding? hoe kom ik over? welke kwaliteiten en verbeterpunten herken ik en wat kan ik in mezelf nog verder ontwikkelen? 2. Inzicht in anderen: hoe kan ik […]

31 Aug

Training Excel Verdieping-Databases in Excel

Excel kent een hele krachtige databasefunctionaliteit en is vrij eenvoudig te bedienen. Excel is echter geen databaseprogramma. Het is dan ook belangrijk te weten waaraan je database in Excel moet voldoen om geen fouten te maken. Houd je je aan deze regels, dan maak je in Excel in een handomdraai heldere rapportages, sorteer of filter […]

08 Sep

Training Leergang Regisseren kun je leren

Veranderingen in de samenleving vragen om een overheid die daarop inspeelt. Zo is de tendens zichtbaar dat de overheid terugtreedt en dat initiatieven steeds meer bij inwoners, bedrijven en instellingen liggen. Ook zien we dat de overheid met haar partners succesvol samenwerkt in de keten en er zo voor zorgt dat doelen worden bereikt. In […]

11 Sep

Training Coachingsvaardigheden

Als professional danwel manager wordt van jou verwacht dat je samen met je team(s) de beoogde (kwaliteits- of verbeter)teamdoelstellingen realiseert. Eén van de belangrijke manieren om dit te realiseren is dat je je collega’s danwel medewerkers op effectieve wijze kan coachen en/of ondersteunen. In deze training maken wij gebruik van de theorie rondom leerstijlen en […]

25 Sep

Training Lean Six Sigma Orange Belt

Meer en meer wordt van professionals verwacht dat zij zelf meedenken over het verbeteren van hun eigen werkprocessen. In deze training krijg je een interactieve introductie op Lean. Er wordt ingegaan op de achtergrond van Lean en basisconcepten zoals variatiereductie, Six Sigma en Lean verspillingen. In de training wordt veel gewerkt met praktijkvoorbeelden en interactie. […]