Agenda

Aankomende evenementen

07 jun

Bijeenkomst HR QuickScan in Ontwikkeling

Op 7 juni 2018 organiseert JS Consultancy een bijeenkomst over onze QuickScan HR in Ontwikkeling. De ontwikkeling van HR naar Business Partner is en blijft een actueel thema. Om deze discussie concreet te maken en HR teams inzicht te geven in waar zij staan heeft JS Consultancy een QuickScan ontwikkeld. De QuickScan gaat over de …

Lees het programma

Evenementen in juli

10 jul

Expertisetafel Omgevingswet – Gemeente Achtkarspelen

De omgevingswet treedt in 2021 in werking. De omgevingswet bundelt 26 wetten, 60 AMvB en 75 ministeriële regelingen in één wet. Het moet leiden naar beter overzicht van de regels, meer ruimte voor lokale initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Met als resultaat snellere en betere besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving: …

Lees het programma