Sociaal Maatschappelijk

94
Professionals die interim opdrachten waarmaken
187
Opdrachtgevers waar onze interim professionals de uitdaging waarmaken

De transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, die door de overheid via decentralisaties is ingezet, heeft grote impact op het sociaal domein. Daar is nu sprake van transformatie – een ingrijpend en langdurig veranderingsproces. Onze Wmo- en Jeugd en Participatie-professional maken de transformatie waar. In samenregie met u.

Hierbij is het zaak om voor uw organisatie de beste operationele vorm van ingezet beleid te vinden. Dit alles tegen de achtergrond van een faciliterende overheid met de burger als partner in het publieke domein. Maatschappelijk resultaat waarmaken. Onze professionals zijn er klaar voor.

Onze opdrachtgevers zijn o.a. gemeenten, de Rijksoverheid, waterschappen, provincies, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten, ZBO’s, water- en energiebedrijven.

De focus van Sociaal Maatschappelijk ligt op:

Wmo, Jeugd en Participatie

De transformatie waarmaken is één van de grootste uitdagingen in het sociaal domein. Vooral ook omdat het takenpakket van gemeenten nu breder en complexer is, terwijl de financiële speelruimte en het personeelsbestand juist kleiner zijn. In dit krachtenveld zal samenregie sterk bepalend zijn voor het succes van transformatie.

Die uitdaging gaan we aan. In samenregie met u. En samen met onze consulenten, projectleiders, managers, beleidsadviseurs, medewerkers bezwaar & beroep en direct inzetbare Wmo- & jeugdprofessionals.

Managers en projectleiders

Als gemeente staat u voor de uitdaging om vorm te geven aan zelfredzaamheid en participatie. Aan een samenleving waarin burgers meer regie en verantwoordelijkheid nemen.

Wij hebben ze in huis, de mensen die u helpen dit waar te maken. Projectleiders en managers met lef. Mensen die weten hoe je van beleid naar uitvoering komt. Die fouten durven maken omdat ze daarvan leren. Die in complexe situaties het overzicht behouden en vervolgens weten wat er moet gebeuren.

Actueel

Werken in het sociaal domein betekent werken met een diversiteit aan cliënten. Denk aan mensen die gevlucht zijn uit een oorlogsgebied of gezinsmigranten die...
De Business Units Bedrijfsvoering en Sociaal Maatschappelijk van JS Consultancy hebben een definitieve opdracht gekregen voor het leveren van professionals voor interim functies voor...

Laatste vacatures

Contact

Tanya van Gameren

Tanya van Gameren

Senior Adviseur Werving & Selectie - Noord-Brabant, Gelderland & Limburg
Carlijn van de Gevel

Carlijn van de Gevel

Recruiter Sociaal Maatschappelijk