Bedrijfsvoering

171
Professionals die interim opdrachten waarmaken
170
Opdrachtgevers waar onze interim professionals de uitdaging waarmaken

Onze financials, I&D’ers en HRM’ers stellen zich vanuit hun strategische adviesfunctie op als business partner van uw management. Zij zijn in staat om maatschappelijke ontwikkelingen hapklaar te duiden uit een overvloed aan (big) data en cijfers. Ook over de impact van nieuwe technologieën (en de veiligheid daarvan) hebben ze duidelijke ideeën.

Onze waarmakers kijken over de grenzen van het eigen vakgebied heen. Met een integrale, geëngageerde blik. Dat levert het management van uw organisatie waardevolle sturingsinformatie op – handelingsperspectief in een complexer wordende samenleving. Zo dragen onze mensen bij aan het waarmaken van maatschappelijk resultaat.

De focus van Bedrijfsvoering ligt op:

Public Finance & Business Control

Onze financials zijn in staat om de cijfermatige werkelijkheid te koppelen aan de maatschappelijke en deze te verpakken in heldere rapportages aan het management. Ze kijken naar de cijfers met een integrale blik. En houden voor ogen dat bekostiging en verantwoording in dienst staan van maatschappelijk resultaat.

Informatisering & Digitalisering

Digitale dienstverlening behoort inmiddels tot het primaire proces van overheidsorganisaties. Maar hoe organiseer je dit veilig en effectief rond de wensen en behoeften van burgers en bedrijven? Onze I&D’ers helpen publieke organisaties om digitale transformatie waar te maken. Naar een transparante overheid met één loket.

HRM

Moderne HRM-professionals kijken over de grenzen van het eigen vakgebied heen, met een generalistische blik. Ze weten wat er speelt qua F&C, Digitalisering of in de Openbare Ruimte. Ze zijn business partner van het management en zien hoe mensen vanuit hun specialisme kunnen bijdragen aan maatschappelijk resultaat.

Actueel

Eind vorig jaar vond de eerste werkbijeenkomst plaats rondom sturing en control in het sociaal domein. Al snel werd geconcludeerd deze werkbijeenkomst een vervolg...
David van Oostveen (Trainee Public Business Control sinds september 2017): Ik ben JS tegengekomen op een carrièredag van mijn universiteit. Ik werd aangesproken door...

Laatste vacatures

Contact

Hans de Boer

Hans de Boer

Senior Adviseur Bedrijfsvoering
Peter Tijhuis

Peter Tijhuis

Senior Recruiter Bedrijfsvoering