Ruimte & Infra

104
Professionals die interim opdrachten waarmaken
187
Opdrachtgevers waar onze interim professionals de uitdaging waarmaken

Nu de relatie tussen burgers, bestuur en maatschappelijke organisaties horizontaler is – een gevolg van de decentralisaties – opereert de overheid minder uitvoerend en meer kaderstellend. De transitie van beheer naar regie vraagt van de professionals die voor uw organisatie aan de slag gaan andere competenties en een andere stijl van leidinggeven

Onze waarmakers zijn minder technisch-inhoudelijk georiënteerd en meer gefocust op adviseren en delegeren. De stijgende lijn in economische ontwikkeling en woningbouw zorgt voor groei van het aantal Ruimte & Infra-projecten. Tegen die achtergrond dragen onze mensen bij aan het waarmaken van maatschappelijk resultaat. In samenregie met u.

Onze opdrachtgevers zijn o.a. gemeenten, de Rijksoverheid, waterschappen, provincies, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten, ZBO’s, water- en energiebedrijven.

De focus van Ruimte & Infra ligt op:

De Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet zal in 2023 plaatsvinden, maar voorlopig uitstel biedt ook kansen. Veel organisaties werken al in de geest van de wet. En steeds vaker zorgt samenregie – waarbij initiatiefnemers en stakeholders zelf het heft in handen nemen – voor een vlottere realisatie van ruimtelijke initiatieven en ontwikkelprojecten.

Ruimtelijke ontwikkeling

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de ontwikkeling en realisatie van woningbouw, bedrijventerreinen én bouw van nieuwe plekken voor bedrijven. Het bestemmingsplan is het belangrijkste instrument voor de ruimtelijke ordening in een gemeente. Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van deze deskundige project- teamleden.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is niet meer weg te denken. Wij merken dit aan het fors stijgende aantal opdrachten en vacatures op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en duurzaamheid in het algemeen. Regie in het sociaal domein, moderne bedrijfsvoering en ruimtelijke ontwikkelingen zijn niet meer denkbaar zonder duurzaamheidskader. Dit vergroot niet alleen de vraag naar duurzaamheidsprofessionals, maar vraagt in feite van alle professionals een stukje duurzaamheid.

Regie Openbare Ruimte

Omdat de huidige wetgeving voorlopig van kracht blijft, is er grote vraag naar adviseurs en projectleiders ruimtelijke ontwikkeling en civiele techniek. Onze teammanagers en afdelingshoofden zijn in staat de maatschappelijke beweging naar samenregie in gang te zetten. Tegelijkertijd kijken overheidsorganisaties naar asset management als nieuwe vorm van beheer. Om dit alles te ondersteunen, helpen wij onze mensen up to date te blijven met onze bij opdrachtgevers succesvolle opleiding ‘Regisseur Openbare Ruimte’.

Actueel

De Business Units Bedrijfsvoering en Ruimte & Infra van JS Consultancy hebben een definitieve opdracht gekregen voor het leveren van professionals voor interim functies...
De business unit; Ruimte & Infra van JS Consultancy heeft voor de gemeente Buren een definitieve gunning ontvangen voor het leveren van interim professionals voor...

Laatste vacatures

Contact

placeholder

Maryam Jazayeri

Maryam Jazayeri

Recruiter Ruimte & Infra