Ruimte & Infra

104
Professionals die interim opdrachten waarmaken
170
Opdrachtgevers waar onze interim professionals de uitdaging waarmaken

Nu de relatie tussen burgers, bestuur en maatschappelijke organisaties horizontaler is – een gevolg van de decentralisaties – opereert de overheid minder uitvoerend en meer kaderstellend. De transitie van beheer naar regie vraagt van de professionals die voor uw organisatie aan de slag gaan andere competenties en een andere stijl van leidinggeven

Onze waarmakers zijn minder technisch-inhoudelijk georiënteerd en meer gefocust op adviseren en delegeren. De stijgende lijn in economische ontwikkeling en woningbouw zorgt voor groei van het aantal Ruimte & Infra-projecten. Tegen die achtergrond dragen onze mensen bij aan het waarmaken van maatschappelijk resultaat. In samenregie met u.

De focus van Ruimte & Infra ligt op:

De Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet zal in 2021 plaatsvinden, maar voorlopig uitstel biedt ook kansen. Veel organisaties werken al in de geest van de wet. En steeds vaker zorgt samenregie – waarbij initiatiefnemers en stakeholders zelf het heft in handen nemen – voor een vlottere realisatie van ruimtelijke initiatieven en ontwikkelprojecten.

Regie Openbare Ruimte

Omdat de huidige wetgeving voorlopig van kracht blijft, is er grote vraag naar adviseurs en projectleiders ruimtelijke ontwikkeling en civiele techniek. Onze teammanagers en afdelingshoofden zijn in staat de maatschappelijke beweging naar samenregie in gang te zetten. Tegelijkertijd kijken overheidsorganisaties naar asset management als nieuwe vorm van beheer. Om dit alles te ondersteunen, helpen wij onze mensen up to date te blijven met onze bij opdrachtgevers succesvolle opleiding ‘Regisseur Openbare Ruimte’.

Actueel

 De Business Unit Interim – Ruimte & Infra van JS Consultancy heeft een definitieve gunning gekregen voor het leveren van; professionals voor de gemeente...
Hoe geeft u sturing aan deze verandering? De Omgevingswet heeft grote gevolgen voor gemeenten in ‘wat’ ze doen en ‘hoe’ ze dat doen. Het...

Laatste vacatures

Contact

Mariel van der Bilt

Mariel van der Bilt

Senior Adviseur Ruimte & Infra - Zeeland, West-Brabant & Zuid-Holland
Frank Boland

Frank Boland

Recruiter Ruimte & Infra