Nieuws

Veel gestelde vragen Traineeprogramma gemeente Harderwijk

23 mei 2018

SolliciterenTot wanneer kan ik solliciteren? Je kunt solliciteren tot 15 juni 2018. Minder dan 2,5 jaar werkervaring. Is dat een harde eis? Ja. Wij geven de voorkeur aan kandidaten met maximaal 2,5 jaar werkervaring aansluitend op hun studie. Voor de effectiviteit van een traineeprogramma is het in onze visie van belang dat de onderlinge verschillen …

Lees verder

Start werving 4 trainees voor de gemeente Harderwijk

23 mei 2018

Ben jij nog niet uitgeleerd en voel je tegelijk de behoefte om jouw talenten al optimaal in te zetten, het liefst voor onze samenleving? Kies dan voor dit 2-jarig traineeprogramma, waarbij je zowel werkt aan vakinhoudelijke kennis en vaardigheden en ook aan je persoonlijke ontwikkeling. Vanaf 1 september 2018 biedt de gemeente Harderwijk aan 4 …

Lees verder

Traineeprogramma Drechtsteden

18 mei 2018

In september 2018 start jouw 1,5 jaar durende traineeprogramma binnen de regio Drechtsteden. Een unieke kans voor ambitieuze starters met hart voor de publieke zaak! Ben je leergierig, maatschappelijk gedreven en heb je je hbo of wo diploma (bijna) op zak? Vind je het een uitdaging om binnen korte tijd een enorm snelle ontwikkeling door …

Lees verder

Veel gestelde vragen Traineeprogramma Provincie Utrecht

14 mei 2018

Solliciteren Tot wanneer kan ik solliciteren? Je kunt solliciteren tot zondag 4 juni 00.00 uur. Minder dan twee jaar werkervaring. Is dat een harde eis? Ja. Wij geven de voorkeur aan kandidaten met maximaal 1,5 – 2 jaar werkervaring aansluitend op hun studie. Voor de effectiviteit van een traineeprogramma is het in onze visie van …

Lees verder

Provincie Utrecht – Trainees Regionaal Verkeersmanagement (2 fte)

14 mei 2018

Wat ga je doen Doel van regionaal verkeersmanagement (RVM) is het optimaal benutten van het bestaande regionale mobiliteitsnetwerk (d.w.z. het gehele regionale netwerk, multimodaal) in het hier en nu binnen de kaders van verkeersveiligheid en leefbaarheid in een continu veranderende omgeving. De basis voor het regionale verkeersmanagement en de daarvoor benodigde (informatie)systemen, benodigde data en …

Lees verder

Provincie Utrecht – Trainee Omgevingswet

14 mei 2018

Wat ga je doen De Omgevingswet heeft tot doel ruimte te bieden voor ontwikkeling van de fysieke leefomgeving en de kwaliteit van de omgeving te beschermen. Daarbij gaat de Omgevingswet meer dan nu uit van een ‘ja, mits’ houding van de overheid. Ook van de provincie Utrecht vraagt dit een verandering in de manier waarop …

Lees verder

Provincie Utrecht – Trainee ICT

14 mei 2018

Wat ga je doen Je gaat werken in het cluster ICT-infra. Het cluster ICT-infra richt zich o.a. op het beheer van de digitale werkplekken en de regievoering van ingekochte ICT-infradiensten. Het afgelopen jaar is de ICT-infrastructuur in kavels aanbesteed en bij meerdere marktpartijen als  ICT-diensten ingekocht. Begin 2018 start de migratiefase en wordt ook het …

Lees verder

Provincie Utrecht – Trainee Gezonde Leefomgeving / Healthy Urban Living

14 mei 2018

Wat ga je doen Het domein Fysieke Leefomgeving geeft uitvoering aan het beleid voor de fysieke leefomgeving en draagt bij aan een aantrekkelijk en vitaal landelijk en stedelijk gebied. Wij vormen binnen de organisatie de verbindende schakel tussen beleidsontwikkeling en uitvoering en werken buiten onze organisatie samen met partners aan de realisatie van gezamenlijke opgaven. …

Lees verder

Provincie Utrecht – Trainee Woningmarkt

14 mei 2018

Wat ga je doen Als trainee ga je aan slag met het programma Binnenstedelijke ontwikkeling Het programmateam Binnenstedelijke ontwikkeling richt zich in de brede zin op de binnenstedelijke ontwikkeling van de Utrechtse gemeenten. Thema’s zijn: energietransitie, kantorentransformatie, stimulering woningbouwproductie, aanpak centrumgebieden met winkelleegstand. De provincie neemt interbestuurlijk zijn verantwoordelijkheid bij het realiseren van de woningbouwopgave …

Lees verder

Provincie Utrecht – Trainee Regionale Economie

14 mei 2018

Wat ga je doen De Utrechtse metropoolregio scoort qua economische aantrekkelijkheid hoog in (internationale) ranglijsten. Desalniettemin kan de samenwerking en de organisatiekracht in deze regio versterkt worden. Daarnaast zullen we ons moeten inspannen om krachtige punten van ons ‘ecosysteem’ krachtig te houden. In het kader van het Inter Bestuurlijk Programma (IBP) wil de provincie samen …

Lees verder