Werkbijeenkomst sturing en control in het sociaal domein, donderdag 7 juni, gemeente Utrecht

Eind vorig jaar vond de eerste werkbijeenkomst plaats rondom sturing en control in het sociaal domein. Al snel werd geconcludeerd deze werkbijeenkomst een vervolg te geven. De gemeente Utrecht en de G40 neemt samen met JS Consultancy het initiatief hier vervolg aan te geven op:

Donderdag 7 juni van 9.00 tot 17.00
Locatie: Stadskantoor gemeente Utrecht (stadsplateau 1)

We zijn er in geslaagd een mooi inspirerend programma in elkaar te zetten rondom sturing en control in het sociaal domein. Te weten: de onmogelijke dynamiek van regels en bedoelingen, de sociale dienst van de toekomst, public value en datagestuurd werken. Deze thema’s worden door onderstaande sprekers ingeleid om vervolgens in de middag mee aan de slag te gaan:

  • De onmogelijke dynamiek van regels en bedoelingen. Door Prof. Dr. Ir. Gerda van Dijk (Hoogleraar Publiek Leiderschap, Directeur Zijlstra Centrum for Public Control)
  • De sociale dienst van de toekomst, hoe ziet de sociale dienst van de toekomst eruit? Wat betekent het voor dienstverlening en welke andere manieren zijn er om mensen aan het werk te helpen? Door Christien Bronda, (Directeur Participatie en Decentrale Voorzieningen bij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).
  • Public Value: organisaties worden gevormd door de beslissingen die in een organisatie worden genomen, maar hoe komen we tot de juiste maatschappelijke afwegingen en hoe maken we dit inzichtelijk en meetbaar? Door Gerwin Nijeboer (specialist op het gebied van Public Value bij EY).”
  • Datagedreven sturing, hoe geeft de gemeente Utrecht vorm en inhoud aan datagedreven sturing en wat zijn daarin de dilemma’s? Door Pieter in het Hout (strategisch aanjager Digitale Innovatie, gemeente Utrecht) en Souhail Chaghounani, (manager business control Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Utrecht)

Het programma is gericht op directeuren en managers sociaal domein, managers financiën en control, I&A managers en betrokken uitvoerders, ketenpartners sociaal domein.

Meer informatie

Voor eventuele vragen kan er contact worden opgenomen met Ward Stadhouders via emailadres: wardstadhouders@jsconsultancy.nl