Start traineeships Young Public Controller

In oktober 2016 start een nieuwe lichting Young Public Controllers met ons intensieve programma van werken en ontwikkelen op het gebied van control bij de overheid. Een programma dat JS Consultancy en het Zijlstra Center van de VU Amsterdam samen vormgeven.

Veranderingen binnen de overheid volgen elkaar in een rap tempo op. De implementatie van de drie decentralisaties is nog in volle gang en de volgende uitdagingen, zoals de opvang van vluchtelingen of de invoering van de Omgevingswet, staan voor de deur. De toenemende complexiteit binnen de wereld waarin overheden opereren is van grote invloed op de manier waarop gestuurd wordt in het realiseren van maatschappelijke doelen. De afdelingen hebben meer dan ooit te maken met een verschuiving van de uitvoering van werkzaamheden naar partijen buiten de gemeente – terwijl ze wél verantwoordelijk blijven voor de resultaten. Het leggen van verbindingen tussen buiten en binnen, maar ook intern tussen beleidsvelden, is essentieel om de vraag van inwoners en het aanbod van de overheid effectief op elkaar aan te laten sluiten. Public control haakt hierop aan. In onze visie legt de public controller proactief de verbinding tussen beleid, bestuur, management en bedrijfsvoering/ control.

Programma

Het eerste jaar is het programma opgebouwd uit drie leerlijnen:

  • Kennislijn met kennisuitwisseling en groepsopdrachten: denk aan kennistrips, innovatie binnen de overheid, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, public controlling game.
  • Persoonlijke ontwikkelingslijn: denk aan persoonlijk leiderschap, Insights Discovery, effectief communiceren, adviesvaardigheden, verandermanagement, projectmatig creëren, beïnvloeden, intervisie, (loopbaan)coaching.
  • Inspiratielijn met kennismodules: denk aan control in publieke omgeving, bestel publieke sector, BBV, risk management/internal control (COSO/weerstandsvermogen), sociaal domein, toezicht & governance, treasury, IT governance, auditing.

Als young public controller…

  • Lever je toegevoegde waarde in het proces en de systemen van sturing en verantwoording van de maatschappelijke opgave en inzet van middelen. Denk hierbij aan het proces van uitwerken van het collegeprogramma in beleidsplannen en de meerjarenbegroting en tussentijdse monitoring;
  • Is het van belang dat je als adviseur/ sparringpartner duidelijk aanwezig bent vooraan in het beleidsproces van de interne klant en daar zorgt voor de juiste verbinding op inhoud en proces;
  • Leg je de relatie tussen verschillende informatiestromen (bijvoorbeeld met behulp van big data) en adviseer je over de mogelijke gevolgen hiervan aan management en bestuur;
  • Ben je in staat om samenwerkingsrelaties intern en extern te initiëren en te onderhouden;
  • Communiceer je effectief in een netwerkomgeving.

Interesse en/of solliciteren?

Bekijk de vacature voor meer informatie over het opleidingsprogramma, de functie-eisen en sollicitatieprocedure!