Expertisetafel ‘Sturingsmechanismen. Draaien aan de knoppen in de wijk’ – Delft

JS Consultancy houdt in samenwerking met gemeente Delft, die in samenwerking met de H10 uitvoering geeft aan het sociaal domein, een reeks van drie expertisetafels rondom het thema ‘Public control voor de wijk’. Op 27 oktober vindt de tweede bijeenkomst plaats, met de titel ‘Sturingsmechanismen. Draaien aan de knoppen in de wijk’.

De opgave

Gemeenten streven ernaar om voor haar burgers de beste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren binnen de daarvoor beschikbare middelen. Sturen op kwaliteit en budget vormen belangrijke aandachtspunten. De inrichting van sturing, bekostiging en organisatievorm is het vertrekpunt om deze doelstellingen te realiseren. In aanvulling daarop is het van belang  het sturingsmechanisme in te regelen om te kunnen sturen op de kwaliteit van de ondersteuning en beheersing van het budget. Maar hoe zet ik partijen (burgers, aanbieders en gemeente) in het stelsel aan om ervoor te zorgen dat maatschappelijke doelstellingen binnen de budgettaire kaders worden gerealiseerd? En welke knoppen (sturingsmechanisme) heb ik om hierop te kunnen sturen? Welke instrumenten staan tot uw beschikking?

De inhoud: “draaien aan de knoppen in de wijk”

 • Bouwen aan duurzame relaties (een nieuwe sturingsfilosofie)
 • Waar zitten de knoppen in het beïnvloedden van inzet, prijs, kwaliteit en toegang
 • Horizontaal toezicht, gevolgen nieuw BVV (inkoop)
 • Bouwen aan een integrale informatievoorziening
 • Integrale informatievoorziening: de cockpit

Na afloop heeft u kennis van?

 • De belangrijkste knoppen / sturingsmechanismen (prijs, kwaliteit en budget)
 • Instrumenten om grip te kunnen houden
 • Adviezen om direct mee aan de slag te gaan

Sprekers

 • Brigitte Beeking – Adviseur Teamontwikkeling Horses Know Grammar
 • Herrie Geuzendam – Directeur Bedrijfsvoering JS Consultancy
 • Dr. P.M. (Pieter) Veen – Universitair CPC docent en onderzoeker VU Amsterdam / Zijlstra Center
 • Ronald Berkhuizen – Associé Bedrijfsvoering JS Consultancy
 • Ward Stadhouders – Managing Consultant Bedrijfsvoering JS Consultancy / Programma Controller Samen DOEN Wijkteams Amsterdam

Praktische informatie

 • Tijd: 14:00 tot 17:00 uur, met aansluitend een borrel. (Inloop vanaf 13:30 uur.)
 • Locatie: Gemeentehuis Delft, Phoenixstraat 16, Delft
 • Toegang is gratis (uitsluitend toegankelijk voor overheidsprofessionals)

Aanmelden

Meld u nu aan voor deze of een van onze andere expertisetafel(s) >>