Expertisetafel ‘Softcontrol in de lerende praktijk van het sociaal domein’ – Delft

JS Consultancy houdt in samenwerking met gemeente Delft, die in samenwerking met de H10 uitvoering geeft aan het sociaal domein, een reeks van drie expertisetafels rondom het thema ‘Public control voor de wijk’. Op 24 november vindt de derde bijeenkomst plaats met de titel ‘Softcontrol in de lerende praktijk van het sociaal domein’.

De opgave

In het sociaal domein gaat het er om dat gemeente én zorgaanbieders én professionals voortdurend zoeken naar verbetermogelijkheden en leren van successen en mislukkingen. Kwaliteitsvragen die zich niet (uitsluitend) laten beantwoorden met kwantitatieve informatie. Kwalitatieve vormen van control zijn waardevol om een goed beeld te vormen in combinatie met cijfermateriaal. Het introduceren van mix van hard en softcontrol doet recht aan de meervoudige opdracht van sociale wijkteams. Cijfers spreken niet voor zich er moet over gesproken worden. De insteek is leren en verbeteren. Maar op welke manier geef je dit nu vorm? In deze expertisebijeenkomst delen wij samen met u onze ervaringen om daarmee binnen uw eigen organisatie aan de slag te gaan.

De inhoud: “sturen in een lerende praktijk – hitting the target but missing the point”

 • De veranderopgave langs dilemmasystematiek
 • Invulling geven aan een mix van hard –en softcontrol
 • De rol van de Public Business Controller
 • Geen angst voor fouten: leren en niet controleren
 • De rol van big data en het op een andere manier leren kijken

Na afloop heeft u kennis van?

 • Verschillende vormen van softcontrol die u binnen uw organisatie kunt toepassen
 • Planning en control – nieuwe stijl. En de rol van de Public Business Controller
 • Het spanningsveld rondom de dilemmasystematiek
 • Het spanningsveld in sturen (meer regelgeving) en loslaten (vertrouwen)
 • Hoe data helpt op een andere manier te leren kijken

Sprekers

 • Brigitte Beeking – Adviseur Teamontwikkeling Horses Know Grammar
 • Ronald Berkhuizen – Associé Bedrijfsvoering JS Consultancy
 • Ward Stadhouders – Managing Consultant Bedrijfsvoering JS Consultancy / Programma Controller Samen DOEN Wijkteams Amsterdam

Praktische informatie

 • Tijd: 14:00 tot 17:00 uur, met aansluitend een borrel. (Inloop vanaf 13:30 uur.)
 • Locatie: Gemeentehuis Delft, Phoenixstraat 16, Delft
 • Toegang is gratis (uitsluitend toegankelijk voor overheidsprofessionals)

Aanmelden

Meld u nu aan voor deze of een van onze andere expertisetafel(s) >>