Expertisetafel ‘De Omgevingswet in voorbereiding. De praktijk.’

Op donderdag 6 oktober houdt JS Consultancy in samenwerking met gemeente Buren in Maurik een interactieve expertisetafel over de Omgevingswet.

Met de invoer van de Omgevingswet komt er veel op uw organisatie en op uw mensen af . De Omgevingswet is op dit moment ‘een puzzel met ontbrekende stukjes’, stelt de VNG. Uit de verkenning naar de impact van de Omgevingswet blijkt dat de implicaties van de bestuurlijke afwegingsruimte nog onduidelijk zijn, net als de verhouding van de omgevingsvisie, het omgevingsplan en het programma.

Gemeente Buren en JS Consultancy organiseren gezamenlijk een bijeenkomst om u een handreiking te doen in het compleet maken van deze puzzel. Deze middag vindt plaats in het gemeentehuis in Maurik.

Sarah Ros, Programmamanager Implementatie Omgevingswet bij G32-stedennetwerk, en Patricia Croese, Manager Processen en Informatievoorziening, zullen u meenemen in een integrale benadering van de Omgevingswet en de impact op de digitalisering. Daarnaast organiseren we een aantal interactieve workshops waar een aantal pilots worden gepresenteerd.

Programma

13:30-14:00 u.   Inloop
14:00-14:10 u.   Inleiding door JS Consultancy
14:10-15:00 u.   Gemeente Buren: voortgang implementatie Omgevingswet
15:00-15:30 u.   Sarah Ros (G32): toelichting implementatie integraal
15:30-16:30 u.   workshops over de aanpak van de Omgevingswet van een aantal pilotgemeenten
16:30-17:00 u.   Patricia Croese (VNG): Omgevingswet en digitalisering.
17:00-17:15 u.   Afronding door JS Consultancy
17.15-18.00 u.   Afsluiting en borrel

Praktische informatie

  • Tijd: 14:00 tot 18:00 uur, met aansluitend een borrel. (Inloop vanaf 13:30 uur.)
  • Locatie: Gemeente Buren, de Wetering 1, Maurik
  • Toegang is gratis (uitsluitend toegankelijk voor overheidsprofessionals)

Aanmelden

Meld u nu aan voor deze of een van onze andere expertisetafel(s) >>