Expertisetafel Omgevingswet – Gemeente Achtkarspelen

De omgevingswet treedt in 2021 in werking. De omgevingswet bundelt 26 wetten, 60 AMvB en 75 ministeriële regelingen in één wet. Het moet leiden naar beter overzicht van de regels, meer ruimte voor lokale initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt.

Met als resultaat snellere en betere besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving: de burger krijgt binnen 8 weken een besluit op zijn aanvraag omgevingsvergunning. De impact is groot voor gemeenten. Maar veel gemeenten gaan verschillend om met de voorbereiding van de wetswijziging. Wat is wijsheid: front running of kat uit de boom kijken?

In samenwerking met Gemeente Achtkarspelen zal JS Consultancy hierover een expertisetafel organiseren.

Wanneer:

Dinsdag 10 juli 2018

Locatie:

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost

Programma

13.00                Inloop
13.30–13.45     Ontvangst door Mariken Ligtvoet en Henk Hoek
13.45–14.15      Presentatie Mariken Ligtvoet; ervaring in Achtkarspelen
14.15–14.45      Presentatie Jacco Albers; hoe verandert Zwolle de organisatie
14.45–15.00     Koffie/thee break
15.00–16.00     Verschillende expertisetafels met uitwisseling van ervaringen
16.00                Afsluiting & borrel

Klik HIER>> om je aan te melden voor deze expertisetafel

Meer informatie

Neem dan contact op met Henk Hoek bereikbaar op 06 – 33 32 19 58 of via emailadres henkhoek@jsconsultancy.nl