Expertisetafel ‘Nazorg als voorwaarde bij plaatsing’

Op maandag 30 mei houdt JS Consultancy in samenwerking met verschillende gemeenten de expertisetafel ‘Nazorg als voorwaarde bij plaatsing’.

Het bieden van goede nazorg en begeleiding na de plaatsing van werkzoekenden heeft al jaren de aandacht. Medewerkers in de sector zijn zich sterk bewust van het belang van nazorg. Maar wat maakt de uitvoering ervan zo lastig? En waarom komen gemeenten er niet aan toe om dit als structureel onderdeel van het plaatsingsproces in te bouwen? Dit thema staat centraal bij onze expertisetafel ‘Nazorg als voorwaarde bij plaatsing’.

Met de invoering van de Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor een bredere doelgroep. Zo ook voor re-integrerende werkzoekenden. De uitdaging voor gemeenten zit hem hier vooral in de toegenomen complexiteit van de doelgroep: de doelgroep is diverser (bijvoorbeeld de groep mensen die voorheen in de Wajong of WSW instroomden), en diens afstand tot de arbeidsmarkt is groter. Er is aldus, vanwege de complexere doelgroep, aan de voorzijde van plaatsing meer inspanning vereist. Er gaat veel aandacht uit naar screening, leerwerktrajecten, matching, jobcarving, accountmanagement en loonkostenmetingen. Na zoveel inzet aan de voorzijde, is zorg en aandacht aan de achterzijde van plaatsing niet minder gewenst. Je wil er immers ook zorgen voor de geplaatste zijn of haar nieuwe functie behoudt en de plaatsing duurzaam wordt.

Deze expertisetafel is interessant voor beleidsmakers en managers die zich bezighouden met het toeleiden naar werk werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt

Sprekers

  • René Joosten, van René Joosten Interim en Consultancy. René heeft met financiële ondersteuning van JS Consultancy en Instituut Gak een onderzoek uitgevoerd naar nazorg bij plaatsing. René zal de bijeenkomst inleiden en de bevindingen van het onderzoek en de daaruit voort gekomen aanbevelingen delen.
  • Weener XL, Den Bosch. Weener XL heeft, in samenwerking met  JS Consultancy, onderzoek gedaan naar de inzet van nazorg als middel om duurzaamheid van plaatsing te bevorderen. Voor gemeente Den Bosch voert Weener XL de toeleiding naar de arbeidsmarkt uit van onder andere werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt uit.
  • Therese van Rossum. Therese is als interim projectleider voor de Provincie Zuid Holland verantwoordelijk voor het realiseren van 54 garantiebanen bij de Provincie. Zij deelt haar ervaringen als klant/opdrachtgever naar gemeente, SW-bedrijf en UWV, en als werkgever van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Praktische informatie

  • Tijd: 14:00 – 17:00 uur, inloop vanaf 13:30 uur
  • Locatie: Weener XL, Van Herpensweide 1, Den Bosch
  • Toegang is gratis (uitsluitend toegankelijk voor overheidsprofessionals)

Aanmelden

Meld u nu aan voor deze of een van onze andere expertisetafel(s) >>