Congres Sociaal Domein in samenwerking met Binnenlands Bestuur

Databanken, benchmarks, interventiewijzers, kpi’s en kwaliteitskompassen: gemeenten hebben onderhand een ruime keus aan meetlatten voor hun prestaties in het sociaal domein. Maar zegt al dat cijferwerk voldoende over de aard, ernst en hardnekkigheid van bijvoorbeeld eenzaamheid en sociale uitsluiting? Meten ze vooral het topje van de ijsberg of zeggen ze ook iets over wat zich onder water afspeelt? En wat vindt de kersverse landelijke eenzaamheidsambassadeur Eric van der Burg er eigenlijk van?

Vier jaar na de decentralisatie rijzen er twijfels. Het valt voor gemeenten nog niet mee om de belofte van meer preventie en minder dure zorg in praktijk te brengen. Hoe vind je de juiste balans tussen sturen op budgetten en sturen op de beste dienstverlening in zorg en welzijn? Kun je voor een dubbeltje in een skybox zitten of is ook in het sociale domein goedkoop uiteindelijk duurkoop?

Tijdens het congres ‘Sturen op resultaten en kwaliteit in het sociaal domein’ op 8 november hoort u hoe je ‘kwaliteit’ en ‘maatschappelijk effect’ een centrale plek geeft in het beleid, de monitoring en de verantwoording. U wordt bijgepraat over de doorontwikkeling van Jeugdhulp-instrumenten die bruikbaar zijn voor de Wmo-doelen. Wethouder Maarten van Ooijen legt uit hoe Utrecht de klassieke manier van verantwoorden verrijkt met dynamische data-analyse en Eric van der Burg vertelt waarom hij 380 coalities tegen eenzaamheid gaat smeden.

Aanmelden / Programma

Klik hier voor het complete programma.

Vragen?

Neem dan contact op met Michel Kollau, bereikbaar via michelkollau@jsconsultancy.nl of bereikbaar op: 06 51 13 57 93