Teammanager Sociaal Domein

Over de functie

Het team Sociaal Domein wordt aangestuurd door 3 teammanagers. Wij zien het Sociaal Domein als één geheel waarbij de teammanagers met elkaar de integraliteit bewaken, aansluitend bij het gedachtengoed van de decentralisaties, één gezin, één plan, één regisseur. De leidende principes van het Sociaal Domein richten zich op: Inwoners aan zet, Integraal werken, Betrouwbaar partnerschap en Werken volgens de bedoeling. Het Sociaal Domein kent meerdere opgaves en thema’s en wordt flexibel en gezamenlijk aangestuurd door de teammanagers.
Wegens vertrek van één van de teammanagers zijn wij op zoek naar een teammanager om samen met de 2 collega-teammanagers het Sociaal Domein te managen. In totaal werken er in het Sociaal Domein ca. 110 mensen.

Wat ga je doen?

 • Je geeft integraal leiding aan professionals (van beleid tot uitvoering) in het Sociaal Domein samen met je 2 collega teammanagers.
 • Vanuit jouw team ligt de focus op: participatie/re-integratie, inburgering, WMO en het beleidsveld Welzijn-voorliggend veld. In totaal werken er in jouw team ca. 44 medewerkers.
 • Vanuit je teamverantwoordelijkheid stuur je op proces, inhoud, mensen en middelen. Je zorgt ervoor dat je je zaakjes in je team voor elkaar hebt en houdt. Je geeft richting en ruimte waarbinnen de medewerkers verantwoordelijkheid kunnen nemen en maximaal kunnen presteren. Je begrijpt de inhoud van het werk en je kunt je medewerkers hierin sturen, coachen en begeleiden.
 • Je bent een belangrijke gesprekspartner voor bestuur en directie.
 • Je maakt deel uit van het managementoverleg; samen met je collega-teammanagers, gemeentesecretaris en directeur geef je mede vorm aan de visie en strategie voor de organisatie als geheel. Daarnaast geeft je sturing en leiding aan de concern brede ontwikkelopgaven.

Wat wij vragen

 • Academisch werk- denkniveau.
 • Meerdere jaren leidinggevende ervaring bij voorkeur binnen een gemeente.
 • Kennis van/affiniteit met het sociaal domein.
 • Kennis van/ervaring met procesmatig werken en digitalisering is een pre.

Wat is jouw profiel?
Je bent in staat om zowel op resultaten te managen, als je medewerkers te inspireren, motiveren en coachen met name op het gebied van zelforganisatie en eigenaarschap. Je bent resultaatgericht, overtuigend en besluitvaardig, omgevingsbewust, vindt samenwerken een vanzelfsprekendheid. Daarnaast heb je een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne en ben je helder en krachtig in je communicatie. Je hebt ervaring in opgavegericht werken en bent bekend met project- en programmatisch werken.

Wat wij bieden

De functie is ingeschaald in schaal 12 (max. € 6.777,- bruto per maand op basis van 36 uur).
Daarnaast geldt er een Individuele Keuze Budget van 17,05% dat je boven op je salaris kunt inzetten.

Verder hebben we voor jou:

 • Mogelijkheid om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken, waarbij je kunt beschikken over de
  noodzakelijke faciliteiten (waaronder een thuiswerkvergoeding).
 • Deelname aan de Meppel Academie: breed aanbod aan workshops en cursussen en opleidingen,
  waarmee je jezelf kunt blijven ontwikkelen.
 • Overige extra’s, waaronder collectieve ziektekostenverzekering, pensioenregeling via ABP, goede
  regeling op het gebied van ouderschapsverlof, tegemoetkoming in de reiskosten woon-werk enz.
 • Informele sfeer met heel veel leuke collega’s.
 • En tot slot ga je werken voor de gelukkigste en gezelligste stad in Drenthe!

Waar ga je werken

De gemeente Meppel is een groeiende stad met bijna 35.000 inwoners. De gemeente bestaat uit Broekhuizen, Meppel, Nijeveen, Rogat en de Schiphorst. Gelegen in het zuiden van Drenthe, onderdeel van de regio Zwolle. Opmerkelijk en uitnodigend is het geluk dat de bewoners daar telkens weten te vinden en te delen. Een geluk diep van binnen dat zich op mooie manieren laat zien en ook tegen een stootje kan. Meppel diep geluk. Kernwaarden: geluk, gastvrij, ondernemend, knooppunt, groen, karakteristiek. Met de samenleving willen ze Meppel neerzetten als gelukkigste en meest gastvrije stad.

Organisatie
De gemeente is een organisatie met een verticale en horizontale sturing. Verticaal wat binnen teams opgepakt en afgehandeld kan worden. Horizontaal als meerdere disciplines betrokken zijn bij een vraagstuk in de vorm van een project, programma of nog te ontwikkelen vormen van samen sturing. Het begrip sturing en leiderschap verbinden ze met eigenaarschap, talent en resultaat. Daarmee zijn sturing en leiderschap niet alleen van leidinggevenden maar van iedereen. Medewerkers organiseren, binnen afgesproken kaders en in verbinding met andere medewerkers, management en bestuurders, vooral zelf de aanpak van vraagstukken. Passend bij het eigen talent.

Sollicitatieprocedure

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Elsbeth Braam, 06-3332 1986

Heb je interesse? Reageer dan snel. Bij voldoende geschikte kandidaten kan het zijn dat we de vacature vervroegd sluiten.