Woningbouwregisseur

Algemene informatie

Kom jij de gemeente Meierijstad versterken met jouw talenten?
“Ze investeren in de kracht van de samenleving en hebben oog voor de menselijke maat .”

De professional van Meierijstad
De medewerker van Meierijstad staat nooit op zichzelf. Als medewerker voel jij je aandeelhouder van Meierijstad en ben je een professional die verantwoordelijkheid draagt voor je deskundigheid en resultaten. Dit doe je niet alleen, maar samen met je collega’s in Meierijstad. Je kent je kwaliteiten én beperkingen en stelt jezelf continu de vraag: waar en hoe kan ik van toegevoegde waarde zijn?

Werkateliers
De professional werkt in een werkatelier. Een of meerdere werkateliers werken samen aan een programma. Een werkatelier werkt zo veel als mogelijk is, zelf organiserend, professioneel en autonoom, maar nooit los van de bestuurlijke opgave of van de organisatie. Werkateliers werken programmagericht. Professionals werken per definitie samen, ze verstaan hun vak en ze kennen
hun beperkingen.

Werkatelier Beleid Sociaal Domein, Leefbaarheid, Welzijn, Burgerkracht, Wonen en Onderwijs.
In dit atelier wordt geadviseerd over en het beleid voorbereid voor van het Sociaal Domein, Leefbaarheid, Welzijn, Burgerkracht, Wonen en Onderwijs. Daarbij beweegt het werkatelier tussen bestuurders, gemeenschap, het maatschappelijk veld en de interne organisatie.
Ook regiogemeenten spelen hierin een rol.

Functie informatie

Algemene functiekenmerken:

 • Je ontwikkelt beleid met name op het terrein van wonen.
 • Je zorgt voor afstemming en samenhang ten aanzien van beleid op het gebied van woningbouw.
 • Je stemt af met bestuurlijke en maatschappelijke doelgroepen waarbij mogelijk sprake is van tegenstrijdige belangen.
 • Je brengt kennis in en volgt ontwikkelingen in verwante beleidsterreinen, bijvoorbeeld zorg en gebiedsontwikkeling.
 • Je draagt zorg voor gemeentelijke kwantitatieve en kwalitatieve woningbouw-afspraken en de vormgeving van samenwerking met externe partijen.

Procesbewaking

 • Je voert de regie en geeft sturing aan de gemeentelijke ambities op het gebied van woningbouw; je vertaalt daarbij het beleid op het gebied van woningbouw naar de praktijk.
 • Je hebt aandacht voor integraal werken m.b.t. het woningbouwprogramma.
 • Je draagt zorg voor de stand van zaken van de woningbouwprogrammering.
 • Je draagt zorg voor herijking van het woningbouwprogramma en borgt dit in de organisatie, zowel ambtelijk als bestuurlijk.
 • Je toetst de onderbouwing voor ruimtelijke plannen en bestemmingsplannen op het onderdeel wonen onderbouwing woningbehoefte, mede in relatie tot de ladder.

Netwerken

 • Je bent een aanspreekpunt en sparringpartner voor bestuurders en externen (makelaars, ontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers e.a.).
 • Je stemt intern af met GOeP Gebiedsontwikkeling en Planologie, projectleiders, Grondzaken, Verkeer, Onderwijs (scholenplanning) en uitvoering.
 • Je voert bestuurlijke overleggen.

Wat wij vragen

 • Je hebt minimaal een HBO niveau.
 • Je hebt ruime ervaring in het vakgebied.
 • Je hebt kennis van ruimtelijke en projectontwikkeling vanuit gemeente perspectief.
 • Je hebt brede kennis op hoofdlijnen van gemeentelijke besluitvormingsprocessen en woningbouwontwikkeling (RO, (grond)exploitatie, juridisch) met gevoel voor essentiële details.
 • Je beschikt over strategisch inzicht, je bent een diplomaat, verbinder & netwerker en een stevige persoonlijkheid.
 • Je bent een teamspeler zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie.
 • Je bent communicatiegericht en beschikt over goede onderhandelingsvaardigheden.

Wat wij bieden

Afhankelijk van je opleiding en ervaring bieden wij voor deze vacature een salaris van maximaal € 4.859,00 bruto bij een 36-urige werkweek (salarisschaal11). Daarnaast is er een Individueel Keuze Budget van 17,05%. Het betreft een vaste functie.

Sollicitatieprocedure

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Michel Kollau, 06-5113 5793.