Unithoofd Maatschappelijke Zorg en Participatie

Algemene informatie

In de gemeente Capelle aan den IJssel leven, wonen en werken ruim 66.000 Capellenaren. Ze vinden het belangrijk om de maatschappelijke taak zo vorm te geven dat iedere Capellenaar kan meedoen. Ze voelen onze medeverantwoordelijk voor een leefbare vitale in de stad.
De afdeling Samenleving legt de basis voor een sociaal vitaal Capelle. Een Capelle waar oog is voor elkaar en voor de omgeving waarin men leeft. Alle Capellenaren krijgen kansen om zich veilig en gezond te voelen en daar waar mogelijk te participeren en zich te ontwikkelen. De afdeling Samenleving ontwikkelt daartoe beleid, schept randvoorwaarden en regisseert. Zij doet dat in samenspraak met organisaties, omliggende gemeenten, Capellenaren en het bestuur. De afdeling Samenleving bestaat uit een staf en drie units, te weten de unit Jeugd, Educatie en Vrije Tijd, de unit Maatschappelijke Zorg en Participatie en de unit Frontlijn.

Unit Maatschappelijke Zorg en Participatie
Wanneer de basis sociale infrastructuur niet volstaat, voorziet de unit Maatschappelijke Zorg en Participatie in integrale samenhangende zorg en ondersteuning, door middel van Wmo, jeugdhulp, armoedebeleid en werk en inkomen en welzijn. Deze unit vormt de (beleidsmatige) verbindende schakel tussen de basis sociale infrastructuur en opschaling.
De unit is verantwoordelijk voor het accounthouderschap van verschillende verbonden partijen in het sociaal domein, zoals de GR IJsselgemeenten/Sociale Zaken, CJG en de Stichting Welzijn Capelle. Verder is de unit is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van laagdrempelige toegang tot ondersteuning en zorg voor alle Capellenaren en de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen en slimme en nieuwe allianties tussen bijvoorbeeld aanbieders van zorg en welzijn. De unit bereidt daartoe beleid voor en voert beleidsregie in samenspraak met professionele en maatschappelijke partners.

Functie informatie

Als unithoofd Maatschappelijke Zorg en Participatie geef je leiding aan ca. 10 fte en draag je zorg voor het afstemmen van de taken, procedures en bezetting van de unit. Je spart met je medewerkers over het beleid van de Wmo, jeugdhulp, armoedebeleid en werk en inkomen en welzijn en bent in staat werkzaamheden inhoudelijk te begeleiden en zonodig bij te sturen. Je stimuleert en coacht medewerkers in hun ontwikkeling. Samen met jouw unit draag je de verantwoordelijkheid voor de doorontwikkeling van het sociaal domein. Daarnaast vind je het een mooie uitdaging om een bijdrage te leveren aan grote, afdelingoverstijgende projecten, benader je vraagstukken op het terrein van het sociaal domein integraal en leg je verbindingen binnen de afdeling en daarbuiten. Als lid van het managementteam van de afdeling draag je actief bij aan de ontwikkeling van de afdeling en de unit en zorg je voor goede onderlinge relaties met de andere units van de afdeling en andere afdelingen.

Wat wij vragen

Wij zoeken een ervaren leidinggevende met ruime kennis en ervaring binnen het sociaal domein, zoals Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet. Je hebt een strategische visie op hoe je de transformatie sociaal domein 2.0 verder wilt vormgeven. Je bent uitstekend in staat om strategische ontwikkelingen in het sociale domein te zien, hierop te sturen en bestuurlijk te adviseren. Samen met jouw unit zorg je voor het tot stand brengen van verbindingen tussen de samenhangende beleidsterreinen binnen het sociale domein en stuur je hier op. Je waardeert een kritische opstelling, bent resultaatgericht, geeft positieve feedback en streeft naar heldere communicatie.

Om goed uitvoering te kunnen geven aan deze functie dien je te beschikken over academisch werk- en denkniveau en 3 tot 5 jaar managementervaring op een (gemeentelijke) beleidsafdeling. Bovendien heb je ruime kennis van en ervaring met het werken in een complexe politieke en bestuurlijke context (politiek bestuurlijk sensitief). Kennis van relevante wet- en regelgeving en kennis van het sociale domein in brede zin is een pré. Als persoon ben je besluitvaardig, enthousiast en weet je collega’s te inspireren en te motiveren om het beste uit zichzelf te halen.

Wat wij bieden

  • Schaal 13 functioneel, max. € 6.240,– (bij een 36-urige werkweek). Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.
  • Een eigen regie op de inzet van 17,05% van het bruto jaarsalaris als Individueel Keuzebudget.
  • Diverse ontwikkelingsfaciliteiten in de vorm van bijvoorbeeld workshops en cursussen.
  • Een modern kantoor met flexibele werkplekken in het centrum van de stad met gratis parkeergelegenheid en een uitstekende bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Sollicitatieprocedure

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Michel Kollau, 06-5113 5793

Totdat de procedure definitief is afgerond, blijft JS Consultancy geïnteresseerd in geschikte kandidaten.