Teamleider Ruimte

Algemene informatie

De gemeente Pijnacker-Nootdorp staat midden in de samenleving. De gemeente Pijnacker-Nootdorp ligt in het groen, midden in de Randstad, tussen Zoetermeer, Rotterdam, Delft en Den Haag en is vanuit alle richtingen goed bereikbaar. Het is een groeigemeente, de komende jaren neemt het aantal inwoners toe van 55.000.naar 65.000. De gemeente staat bekend om haar aantrekkelijke woningbouwprojecten en uitstekende woonkwaliteiten, zoals de vriendelijke sfeer, veiligheid, een rijk verenigingsleven, goede sportaccommodaties, natuur, recreatie en overige voorzieningen. Alles dichtbij huis, met de grote steden binnen handbereik.

De medewerkers van de gemeente Pijnacker-Nootdorp pakken maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken ‘in contact’ met de samenleving op. Ze werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Kortom: een dynamische gemeente waar het plezierig wonen en werken is.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 375 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Collega’s voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

De afdeling en het team
De afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer is vorig jaar na een reorganisatie ontstaan. Het bestaat uit een stafbureau en twee teams, te weten Ruimte en Gegevensbeheer & Belastingen.
Het Team Ruimte bestaat uit 20 medewerkers en is verantwoordelijk voor:

 • De vergunningprocedures van de WABO.
 • Het opstellen, actualiseren en beheren van bestemmingsplannen en ontwikkelen naar een omgevingsplan.
 • Het behandelen van planschade, bezwaar en beroep, ontheffingen Ruimtelijke Ordening en principeverzoeken.
 • Het verzorgen van stedenbouwkundige adviezen en uitvoeringsbeleid.

Het team bestaat uit vakvolwassen medewerkers. Er is dus veel kennis aanwezig op de inhoudelijke thema’s.

Het team Ruimte een belangrijke rol bij de implementatie van de Omgevingswet. Duidelijk is dat door de invoering van de Omgevingswet het beleid in de fysieke leefomgeving op een andere wijze geformuleerd en uitgevoerd gaat worden. De invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet vraagt om goede aansluiting met de basisgegevens. Hoewel de invoeringsdatum pas 2021 is, is de gemeente programmatisch al volop bezig met de voorbereidingen en handelen de medewerkers waar mogelijk in de geest van de wet. In dit proces zal de teamleider een initiërende rol vervullen en een belangrijke verbindende functie hebben.

Functie informatie

 • Je geeft op een coachende en stimulerende wijze leiding aan het team, maar hakt daar waar nodig knopen door.
 • Je levert een actieve bijdrage aan de transformatie van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer en organisatie-brede doelen.
 • Je draagt zorg voor afstemming en samenwerking met de verschillende teams binnen de eigen afdeling en met verschillende teams van de andere afdelingen.
 • Je adviseert en rapporteert aan het afdelingshoofd over de realisatie van gestelde doelen en ontwikkelingen op het werkterrein van het team.

Wat wij vragen

 • Je hebt een relevante opleiding op academisch of HBO niveau en leidinggevende werkervaring.
 • Je beschikt over globale kennis van het vakgebied en bent op de hoogte van de ontwikkelingen met de Omgevingswet.
 • Je hebt een helicopterview, kunt vertrouwen van collega’s/medewerkers krijgen.
 • Je bent indien nodig goed in staat knopen door te hakken.
 • Je beschikt over politieke/bestuurlijke sensitiviteit.
 • Je bent een echte netwerker en verbinder. Je weet door samenwerking met interne en externe stakeholders resultaten te behalen.
 • Je hebt een groot empathisch vermogen en je denkt meer in termen van kansen en mogelijkheden dan in beperkingen en onmogelijkheden.
 • Je bezit goede contactuele en redactionele vaardigheden.
 • Je bent resultaatgericht, verbindend, initiatiefrijk/proactief, in staat om mensen te inspireren, te coachen en te motiveren.

Jouw kwaliteiten
Naast leidinggevende ervaring vinden wij vooral persoonlijkheid en drijfveren belangrijk. Gezien de opgave van het verder vormen van de afdeling, is het noodzakelijk dat je zichtbaar bent en dat je je stevig positioneert. Je bent een energieke en inspirerende leider, die staat voor de organisatie en haar ambities. Samen met het afdelingshoofd weet je de afdeling en het team richting te geven door een heldere visie te schetsen en deze te vertalen naar realistische doelstellingen. Je neemt medewerkers mee in deze richting door hen soms actief te sturen, maar ook door hen ruimte, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid te geven. Het is voor jou vanzelfsprekend om te werken vanuit integraliteit. Als teamleider moet je kunnen faciliteren en mogelijkheden creëren voor medewerkers om zichzelf en daarmee de organisatie verder te ontwikkelen.

Competenties:

 • Daadkrachtig.
 • Besluitvaardig.
 • Coachen.
 • Veranderen.
 • Overtuigingskracht.
 • Samenwerken/verbinden.
 • Helicopterview.
 • Politiek-bestuurlijk sensitief.

Wat wij bieden

Ben jij de teamleider die wij zoeken? Dan biedt de gemeente Pijnacker-Nootdorp – naast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden – een salaris van maximaal € 5.756,- bruto per maand (schaal 12 CAR UWO).
Daarnaast heb je recht op een individueel keuze budget van 17,05% van je salaris. Het betreft een vaste functie voor 36 uur per week.

Sollicitatieprocedure

Een assessment kan deel uit maken van de selectieprocedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Michel Kollau, 06 5113 5793.