Vacatures

Reageer snel en eenvoudig

Teamleider Plannen en Regie

Algemene informatie

In Zuid-Holland-Zuid zorgt waterschap Hollandse Delta met circa 550 medewerkers voor stevige dijken en duinen, voor het zuiveren van afvalwater en voor schoon water in de watergangen, zoals sloten en plassen. In natte tijden gaat het waterschap overstromingen tegen. In droge perioden zorgt Hollandse Delta voor voldoende water in singels, sloten en plassen. Ook onderhoudt het waterschap vrijwel alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom.

Het waterschap Hollandse Delta heeft de waterstaatkundige zorg op de Zuid-Hollandse eilanden. Het waterschap beschermt Voome-Putten en Rozenburg, Goeree-Overflakkee, IJsselmonde, Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater, zuivert het afvalwater, beheert de (vaar-)wegen en levert een actieve bijdrage aan de ruimtelijke invulling van zijn gebied.

De taak van de afdeling Plannen & Regie (PR) is om alle werkzaamheden ten behoeve van het in stand houden van de assets (onderhoud, verlenging technische levensduur, etc.) en het bereiken van de doelen vastgesteld in het Water- en Wegenbeheerprogramma uit te werken en te programmeren. Via onderhoudsconcepten en werkorders, werkopdrachten en initiële business cases worden opdrachten verstrekt aan de uitvoerende afdelingen, zoals Projecten & Uitvoeringen (PU) en Technisch Onderhoud (TO).

De afdeling PR is verantwoordelijk voor de vertaling van beleid en het realiseren van opgaven en het voorbereiden hiervan. De afdeling behartigt de belangen van de diverse programma’s.

Binnen de afdeling is een vacature van teamleider (Plannen & Regie).

Functie informatie

De teamleider is verantwoordelijk voor de taakvolwassenheid en rolvastheid van de medewerkers in het team. Hij/zij stimuleert, ontwikkelt en spreekt aan als blijkt dat de rollen/processen of methodieken nog onvoldoende eigen zijn gemaakt. Het team omvat de rollen Adviseurs, Informatiecoördinatoren, het Centrale Bedrijfsvoering en het Secretariaat en bestaat uit 19 medewerkers.

Daarnaast staan binnen de afdeling PR vier Assetteams centraal. Vanuit het eigen team levert de teamleider de eigen medewerkers aan met de benodigde capaciteiten en competenties.

De teamleider is verantwoordelijk voor de kwaliteit en tijdigheid van het geleverde werk van de medewerkers en heeft het overzicht van de werkzaamheden door middel van taakverdeling en planning.
De teamleider coacht en ondersteunt het eigen team door middel van planningsgesprekken, evaluatie- en resultaatgesprekken. Tevens begeleidt hij/zij persoonlijke ontwikkeltrajecten van de eigen medewerkers en draagt bij aan de ontwikkeling van de afdeling en organisatie.

Daarnaast regisseert de teamleider de vakgroep binnen het eigen team. Deze vakgroep is gericht op de ontwikkeling van een rol over de programma’s heen.

De teamleider werkt integraal samen met de Assetmanager (programma Water), stemt af en intervenieert in het proces daar waar dit nodig is. In nauwe samenwerking met de Assetmanager treedt de teamleider op als adviseur richting het bestuur of de directie.

Daarnaast draagt de teamleider bij aan het doel van het team, namelijk het versterken van het tactisch en sturend handelen van de afdeling door middel van:

 • Eigenaarschap (verantwoordelijkheid nemen, aanspreken, sturen).
 • Structurering (standaardisatie, uniformering).
 • Versterken processturing (stuurinstrumenten, rapportages).
 • Verduidelijking verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden.
 • Informatiebasisline (centrale borging en beheersingsprocessen).

De teamleider legt verantwoording af aan het afdelingshoofd PR.

Wat wij vragen

De teamleider is de verbinding tussen het afdelingshoofd en de medewerkers van zijn/haar team. De teamleider vertaalt plannen en processen naar de inhoud en uitvoering van het werk. Als het om de inhoud gaat is de teamleider niet deskundige maar weet wel waar het over gaat. De teamleider stimuleert medewerkers in het behalen van het resultaat en waarborgt als leidinggevende de belangen van hen.

 • HBO/universitair werk- en denkniveau.
 • Je hebt ruime ervaring in een bestuurlijke omgeving, ervaring binnen het gemeentelijke domein is een pré.
 • Je hebt ervaring met de aansturing van strategische advies- en operationele ondersteuningsprocessen.
 • Je hebt ervaring met het aansturen, coachen en begeleiden van een diverse groep professionals.
 • Je bent in staat draagvlak te creëren en mensen te enthousiasmeren.
 • Je bent verbindend en gericht op samenwerking.
 • Je bent resultaatgericht en daadkrachtig en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je kan helder communiceren.
 • Je kan snel schakelen tussen het proces en de politiek
 • Je hebt lef en kijkt buiten de kaders.
 • Je ziet gemakkelijk de rode draad en opereert met een helikopterview.
 • Je beweegt je makkelijk binnen een grote organisatie, bent duidelijk ‘zichtbaar’ en enthousiasmeert.
 • Je hebt ervaring c.q. affiniteit met de vakgebieden van het waterschap.

Wat wij bieden

Waterschap Hollandse Delta valt onder de Sectorale Arbeidsvoorwaarden Waterschappen. De SAW is de cao voor de waterschappen. Deze cao bevat een uitgebreid marktconform arbeidsvoorwaardenpakket met onder andere goede regelingen op het gebied van studie en een keuzesysteem voor arbeidsvoorwaarden, zijnde het IKB (individueel keuze budget) waarmee iedere medewerker naast zijn of haar basissalaris beschikt over een vrij besteedbaar budget: het IKB, Individueel Keuze Budget (opgenomen in het vermelde bruto jaarsalaris).

Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal € 75.000,- per jaar (schaal 12) bij een werkweek van 36 uur.

Sollicitatieprocedure

De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in week 40-43.
De selectiegesprekken bij het WSHD vinden plaats in week 43.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Santje Schaap, telefoonnummer 06-51 57 91 01.

Santje Schaap

Meer weten over deze functie? Neem dan contact op voor meer informatie en om jouw mogelijkheden te bespreken.

0651579101 Vraag per e-mail santjeschaap@jsconsultancy.nl