Teamleider Ontwikkeling en Advies Ruimte

Algemene informatie

De Friese gemeenten Achtkarspelen (8K) en Tytsjerksteradiel (TD) werken samen in één organisatie: 8KTD. Deze werkorganisatie is verantwoordelijk voor de uitvoerende, beleidsvormende en dienstverlenende taken van beide gemeenten. Een betrokken en informele organisatie die inspeelt op de “mienskip” (lokale samenleving) en op elkaar. Een organisatie waar nuchtere mensen werken met hart voor de zaak en er korte lijnen zijn richting bestuur en management. 8KTD is ambitieus en staat voor uitdagende opgaven. De gemeenten hebben samen zo’n 60.000 inwoners en tellen ruim 600 werknemers. De dienstverlening vindt plaats vanuit de gemeentehuizen in Buitenpost en Burgum. De kernwaarden zijn: plezier, mens centraal, samenwerken, verantwoordelijk en betrouwbaar.

Binnen het cluster Ruimte zijn we voor 8KTD op zoek naar een Teamleider Ontwikkeling en Advies Ruimte (36 uur).

Functie informatie

Wat is de uitdaging?
Team Ontwikkeling en Advies Ruimte (OAR) bestaat uit zo’n 40 medewerkers. Zij zijn werkzaam op diverse beleidsterreinen, waaronder Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid, Economie en Recreatie & Toerisme. Binnen het team dragen twee coördinatoren (RO en Wonen) zorg voor een belangrijk deel van de werkverdeling en dagelijkse afstemmingszaken. Ook is er een programmamanager voor de implementatie van de Omgevingswet.

Team OAR is volop in ontwikkeling. De veranderende rol van de overheid (geëxpliciteerd in o.a. de Omgevingswet) vraagt dat ze proactief aansluiten bij de vraag van de inwoners, integraal, faciliterend (uiteraard binnen de kaders) en vanuit de "ja, mits…” gedachte. Dit vraagt andere werkprocessen en versterking van competenties als communicatieve vaardigheden, samenwerken, politieke sensitiviteit en het kunnen bieden van maatwerk. De gemeenteraden staan op het punt om hun ambities uit te spreken over de participatie in het vergunningentraject en de mate waarin ze als gemeente een ondersteunende rol spelen bij nieuwe ontwikkelingen.
Daarnaast is het team een samenstelling van twee teams die eerder ieder voor een gemeente werkten en dat nu voor beide gemeenten doen. Op enkele onderdelen is al een goede harmonisatieslag gemaakt, op andere onderdelen is dat nog een uitdaging.

Wie zoeken wij?
We zoeken een ervaren (team)leider met verandervaardigheden en een flexibele stijl van leidinggeven. Je staat dichtbij de medewerkers, werkt vanuit waarderend leiderschap en bent een coach voor de teamleden. Je hebt affiniteit met het Ruimtelijk Domein en hebt kennis van ontwikkelingen die zich in het vakgebied voordoen.

Er wordt gestreefd naar meer zelforganisatie binnen de teams. Resultaatgericht werken staat in 2021 als ontwikkeldoel centraal. Jij hebt in die ontwikkeling een sleutelrol en weet dit tot een positief resultaat te brengen. We zoeken een sterke persoonlijkheid die ook het ‘moeilijke gesprek’ niet uit de weg gaat.
Je onderschrijft de waarden en bedoeling van de Omgevingswet. Je draagt dit uit en inspireert het team tot het ontwikkelen naar een gewaardeerde partner binnen het netwerk van inwoners, bedrijven en andere overheidsinstanties. Je doorziet wat het team nodig heeft om deze ontwikkeling (ook in het licht van de veranderende rol van de overheid) door te maken, zowel op de harde kant, werkprocessen, functies/rollen etc. als op de zachte kant, competenties e.d.

Je bent een verbinder, zowel intern (inclusief ons politiek bestuur) als met onze externe partners. Je bent strategisch vaardig en anticipeert proactief op maatschappelijke ontwikkelingen. Samen met je collega-teamleiders ben je integraal verantwoordelijk voor de te behalen resultaten en stemt daartoe intensief met hen af. Overstijgende opgaven worden integraal, samen opgepakt.

Wat wij vragen

Voor deze functie zoeken we iemand die voldoet aan het volgende profiel:

  • Je hebt aantoonbaar HBO+-niveau.
  • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als leidinggevende.
  • Je hebt affiniteit met het werkgebied.
  • Je bent verandervaardig en flexibel in stijl.
  • Je bent politiek- en omgevingssensitief.
  • Je bent communicatief en relationeel sterk en samenwerkingsvaardig.
  • Je hebt affiniteit met de publieke zaak, met participatieve beleidsvorming en met de lokale democratie.
  • Je hebt een positieve houding ten opzichte van de Friese taal waarbij passieve beheersing van de Friese taal een pre is.

Wat wij bieden

Wij bieden een uitdagende functie in een dynamische omgeving waarin je kunt groeien en door ontwikkelen. Het betreft in eerste instantie een dienstverband voor de duur van één jaar, met de intentie van een vast dienstverband.

De functie is ingeschaald in schaal 12, maximaal €5.872,- bruto per maand o.b.v. 36 uur per week Voldoe je (nog) niet volledig aan het gewenste profiel dan kan er sprake zijn van plaatsing in een aanloopschaal.

8KTD heeft goede arbeidsvoorwaarden, waaronder het Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het brutosalaris. In dit budget is onder andere de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en de levensloopbijdrage opgenomen. Daarnaast neem je deel aan de pensioenregeling bij het ABP.

Ook ontvang je jaarlijks een algemene netto onkostenvergoeding van € 350,- bij een fulltime dienstverband en heb je naast het wettelijk verlof van 144 uren ook nog 36 uur extra verlof op jaarbasis bij een fulltime dienstverband. Bij deeltijd is dit na evenredigheid. Daarnaast ontvang je op basis van de CAO een bijdrage in de kosten van de zorgverzekeraar.

Sollicitatieprocedure

De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in week 26 en 27
De gesprekken bij de opdrachtgever zullen op 15 juli a.s. plaatsvinden.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Elsbeth Braam, 06-3332 1986.

Heb je interesse? Reageer dan snel. Bij voldoende geschikte kandidaten kan het zijn dat we de vacature vervroegd sluiten.