Vacatures

Reageer snel en eenvoudig

Teamleider Ingenieursbureau en Integraal Projectmanager Regionale Waterkeringen

Algemene informatie

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is één van de 22 waterschappen in Nederland.
Het waterschap is, net als een gemeente, een lokale overheid. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wordt gevormd door het algemeen bestuur, een college van dijkgraaf en hoogheemraden en circa 450 medewerkers. Ter versterking van het Ingenieurs bureau zoekt HDSR een stevige: Teamleider Ingenieursbureau (50%) & Integraal Projectmanager Regionale Waterkeringen (50%)

De afdeling
Het Ingenieursbureau, levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van projecten zoals:

 • De nieuwbouw en renovatie van gemalen, sluizen, bruggen en stuwen (kunstwerken).
 • Het bouwen en renoveren van rioolwaterzuiveringen, rioolgemalen en persleidingen.
 • Het aanleggen van (natuurvriendelijke) oevers.
 • Het aanleggen en verbeteren van waterkeringen.
 • Het uitvoeren van grote baggerprojecten.
 • Het realiseren van plannen in het kader van de kader richtlijn water en watergebiedsplannen.
  Hierbij wordt binnen het waterschap op dit moment onderscheid gemaakt tussen de reguliere (investering)projecten en de grote (investering)projecten, die volgens de IPM methodiek worden gemanaged. Als gevolg van de toename van het investeringsvolume in de projecten en bij gevolg de introductie van de IPM methodiek, heeft onze afdeling een stevige veranderopgave.
  De opgave voor de Regionale Waterkeringen, lopend tot 2021 en groot ca. € 85 mln is één van die grote projecten.

Functie informatie

Voor het Ingenieurs bureau zijn we, ter uitbreiding van het team, op zoek naar een inspirerend en faciliterend leider met visie op de projectorganisatie. De teamleider maakt gebruik van -binnen de afdeling en het team- aanwezige creativiteit, kennis en mogelijkheden. Hij/zij is iemand die eerlijk, open en transparant communiceert, zowel richting de groep als individueel. We zoeken een proactieve, verbindend leider voor de medewerkers die zich bezig houden met de uitvoering van grote baggerwerken en het bouwen en renoveren van Rioolwaterzuiveringen, Rioolgemalen en Persleidingen. Hij/zij verbindt zowel binnen het team, met andere teams en met collega’s in de organisatie en richting het bestuur. De teamleider stuurt meer op het proces dan op inhoud en is een stevige leidinggevende.

De teamleider weet bovendien de boodschap naar goed te verwoorden en de medewerkers van het Ingenieursbureau mee te nemen in de veranderingen binnen de projectorganisatie. Daarnaast is de teamleider tevens integraal projectmanager Regionale Keringen en daarmee verantwoordelijk voor de realisatie van het project Regionale Waterkeringen.

In deze functie:

 • Ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en ontwikkeling van je lijn- en projectteams.
 • Help je (strategisch en tactisch beleid voor) het Ingenieursbureau te ontwikkelen en vertaal je deze door naar operationeel niveau in samenwerking met o.m. de manager van het Ingenieursbureau en de andere teamleiders.
 • Benut je je persoonlijk leiderschap om veranderingen binnen de afdeling en je teams vorm te geven en neem je medewerkers mee in deze ontwikkelingen.
 • Geef je inhoud aan professioneel opdrachtgeverschap, afstemming en samenwerking met (participerende) overheidspartijen en maatschappelijke organisaties en de externe omgeving.
 • Stimuleer je vanuit de inhoudelijke verantwoordelijkheid op het vakgebied van Waterbodems (baggeren) en Zuiveringen, het op tijd en binnen budget leveren van kwalitatief, hoogwaardige producten ten behoeve van ‘de klant’ zoals het projectresultaat en/of (beleids)advies.
 • Vertegenwoordig je HDSR en je team in diverse in- en externe overlegsituaties.
 • Draag je verantwoording voor een totaalplanning inclusief capaciteitsplanning van je teams.
 • Fungeer je als schakel (bij knelpunten) naar de manager van het Ingenieursbureau, waar je ook aan rapporteert.
 • Stuur je in opdracht van het hoofd waterbeheer (ambtelijk opdrachtgever) de drie projectteams Regionale waterkeringen aan in combinatie met het aansturen van het strategische, kaderstellende team.
 • Ben je verantwoordelijk voor het overzicht langs welke lijnen de overkoepelende doelstellingen voor regionale waterkeringen gerealiseerd kunnen worden, waarbij een heldere relatie wordt gelegd naar de concrete, bestaande activiteiten. Je bent daarop aanspreekbaar, in termen van tijd, scope, geld, risico’s & kwaliteit, en op inhoudelijk niveau.
 • Bevorder je de samenhang en verbinding tussen de verschillende activiteiten, en teamleden binnen het project Regionale Keringen, en bewaak je de voortgang op de realisatie van de effecten, de kwaliteit ervan, en je signaleert waar aanpassing of extra inzet nodig is.

Wat wij vragen

 • WO/HBO+ werk- en denkniveau.
 • Een visie op het werkterrein van het Ingenieursbureau en IPM-projecten in de breedste zin.
 • Affiniteit met de werkvelden ‘Baggeren’ en ‘Zuiveringen’.
 • Brede kennis van en ervaring met het beleidsterrein (regionale) waterkeringen en relevante aanverwante beleidsterreinen, bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling.
 • Meerdere jaren ervaring met het aansturen en ontwikkelen van teams.
 • Ruime ervaring met het voorbereiden en realiseren van grote projecten in de rol van opdrachtgever en/of projectmanager. Ook weet je effectief te functioneren in het onderhandelen over belangen.
 • Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en toelichten van het projectbeleid en het creëren van draagvlak binnen de organisatie, bij het bestuur en externe betrokken partijen.
 • Inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de waterschapsorganisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits.
 • In staat om soepel en constructief samen te werken met uiteenlopende partijen.
 • Proactief, innovatief, ontwikkelings- en resultaatgericht en communicatief vaardig.
 • Analytisch vermogen, je bent leergierig, en in staat om te beïnvloeden/overtuigen en je hebt een coachende stijl in het aansturen van medewerkers.
 • Een dynamische, veranderingsgezinde persoonlijkheid met overtuigingskracht en humor!

Wat wij bieden

 • Een afwisselende baan binnen een lerende organisatie.
 • Je wordt aangesteld in algemene dienst en geplaatst op de bovengenoemde functie.
 • De waterschapsector kent een eigen CAO, de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel. Deze rol is ingedeeld op niveau van schaal 12-13 van de salarisschalen voor waterschapspersoneel. Het basis salaris is minimaal € 3.613 en maximaal € 5.853 bruto per maand (36-urige werkweek). Inschaling vindt plaats op basis van kennis en werkervaring.
 • Daarnaast heb je een individueel keuzebudget ter hoogte van tenminste 20% van je salaris, dat je naar eigen inzicht kan inzetten, bijvoorbeeld voor het kopen van extra vakantiedagen.
 • Ook biedt HDSR kansen om je binnen het waterschap te blijven ontwikkelen. Hiervoor is een persoonlijk opleidingsbudget gereserveerd, dat je in overleg met je leidinggevende kan inzetten.
 • HDSR kent flexibele werktijden en biedt de mogelijkheid tijd en plaats onafhankelijk te werken.

Sollicitatieprocedure

De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in week 34-37
De gesprekken bij de opdrachtgever zullen in week 38 en 39 plaatsvinden.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ellen Koster, 06-10162564

Ellen Koster

Meer weten over deze functie? Neem dan contact op voor meer informatie en om jouw mogelijkheden te bespreken.

0610162564 Vraag per e-mail EllenKoster@jsconsultancy.nl