Teamleider Financiën

Algemene informatie

De Friese gemeenten Achtkarspelen (8K) en Tytsjerksteradiel (TD) werken samen in één organisatie: 8KTD. Deze werkorganisatie is verantwoordelijk voor de uitvoerende en dienstverlenende taken van beide gemeenten. Een betrokken en informele organisatie die inspeelt op de “mienskip” (lokale samenleving) en op elkaar. Een organisatie waar nuchtere mensen werken met hart voor de zaak en er korte lijnen zijn richting bestuur en management. Ze zijn ambitieus, staan voor uitdagende opgaven en zoeken versterking op financieel gebied.

De gemeenten hebben samen zo’n 60.000 inwoners en tellen ruim 600 werknemers. De dienstverlening vindt plaats vanuit de gemeentehuizen in Buitenpost en Burgum. De kernwaarden zijn: plezier, mens centraal, samenwerken, verantwoordelijk en betrouwbaar.

Bij de samenwerking tussen beide gemeenten is in 2016 het team Financiën binnen de werkmaatschappij gevormd. Dit team is gevormd door de adviseurs/medewerkers uit beide teams samen te voegen, zonder dat er harmonisatie heeft plaatsgevonden met betrekking tot processen en werkwijzen. Inmiddels is het team (gedeeltelijk) doorontwikkeld, maar heeft het wel een kwaliteitsimpuls nodig. Zeker in het licht van de uitdagende en complexe opgaven waar 8KTD voor staat. De combinatie van grote maatschappelijke veranderingen, toenemende verwachtingen van inwoners, ondernemers en bezoekers en beperkte financiële middelen, maakt dat er werk aan de winkel is.

Het team wordt o.a. versterkt met de nieuwe functie van clustercontroller (in totaal 4) en 1 senior adviseur financiën en wordt ingezet op het versterken van specifieke vakkennis (zoals BBV, verbonden partijen, fiscaliteiten en (bouw)grondexploitaties). Er zijn extra middelen gereserveerd voor de persoonlijke en organisatorische ontwikkeling.

Functie informatie

Als teamleider adviseer je jouw team over organisatie-brede vraagstukken en draag je de gewenste cultuur en manier van werken uit. Je bent in je denken en handelen een rolmodel voor je medewerkers.
Je maakt optimaal gebruik van de professionals in je team door je mensgerichte stijl van leidinggeven in combinatie met je zakelijke houding. Je maakt de verbinding tussen de (interne) klantvraag en de mogelijkheden en belangen van jouw team. Verder ben je communicatief vaardig op alle niveaus, zorg je voor goede informatiestromen en verbind je verschillende invalshoeken. Je geniet op basis van jouw inhoudelijke kennis, ervaring en vaardigheden natuurlijk gezag binnen de organisatie. Tegelijkertijd kun je prima knopen (helpen) doorhakken en ben je gericht op het effectief behalen van doelen en resultaten. Je optimaliseert werkprocessen, bewaakt de inzet van mensen en middelen, monitort prestaties en stuurt waar nodig bij. Je bent een toegankelijke, inspirerende en empathisch teamleider die energie krijgt van het uitdagen en faciliteren van de professionals binnen het team. Je stimuleert de creativiteit van de medewerkers en het denken in mogelijkheden, oplossingen, innovaties en alternatieven.

Belangrijk is dat je naast leidinggevende ervaring en competenties ook inhoudelijke kennis meebrengt. Je bent nieuwsgierig naar de ontwikkelingen binnen het vakgebied en hebt belangstelling voor wat jouw collega’s bezighoudt. Je signaleert waar risico’s liggen met betrekking tot de P&C-instrumenten, bent op de hoogte van wet- en regelgeving en bent inhoudelijk gesprekspartner voor jouw medewerkers en voor directie, MT, college en raad. Tot slot fungeer je als escalatiemogelijkheid voor clustercontrollers en (senior) adviseurs.

Wat wij vragen

Je voldoet aan de volgende criteria:

  • Je hebt een WO werk- en denkniveau en beschikt bij voorkeur over een afgeronde opleiding op het gebied van bedrijfseconomie, financiën en control, accountancy of bedrijfskunde.
  • Je hebt meerdere jaren leidinggevende ervaring in een politiek-bestuurlijke context.
  • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van (overheids)financiën.
  • Je geeft medewerkers verantwoordelijkheden en je laat ze groeien in hun werk.
  • Je schakelt makkelijk tussen operationeel-tactisch en strategisch niveau.
  • Je bent inspirerend, resultaat- en ontwikkelingsgericht, vernieuwend en verbindend.
  • Je bent positief ingesteld en hebt een “can do”- mentaliteit.
  • Je hebt een positieve houding ten opzichte van de Friese taal waarbij passieve beheersing van de Friese taal een pre is.

Wat wij bieden

We bieden jou een aantrekkelijke en dynamische functie in een organisatie in verandering. Het gaat om een structurele vacature, waarbij je in eerste instantie een benoeming voor een jaar wordt aangeboden. De functie is ingeschaald in schaal 12 (maximaal € 5.756,- bruto per maand) eventueel aangevuld met een arbeidsmarkttoelage. Ook wordt er een individueel keuzebudget van 17,05 % van het brutosalaris aangeboden en zijn er volop opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Maar minstens zo belangrijk zijn de niet-financiële voorwaarden: zonder files (op de fiets?) naar je werk, ruimte om je heen en betrokken collega’s.

Je werkt zowel in Buitenpost als in Burgum.

Sollicitatieprocedure

De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in week 9 en 10.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Elsbeth Braam, 06-3332 1986

Heb je interesse? Reageer dan snel. Bij voldoende geschikte kandidaten kan het zijn dat we de vacature vervroegd sluiten.