Teamleider Bedrijfsvoering Sociaal Domein

Algemene informatie

De Friese gemeenten Achtkarspelen (8K) en Tytsjerksteradiel (TD) werken intensief samen. Om deze samenwerking vorm te geven bestaat sinds 2016 de ‘Werkmaatschappij 8KTD’. Deze werkorganisatie is verantwoordelijk voor de uitvoerende, beleidsvormende en dienstverlenende taken van beide gemeenten. Een betrokken en informele organisatie, waar nuchtere mensen werken met hart voor de zaak en er korte lijnen zijn richting bestuur en management. De gemeenten hebben samen zo’n 60.000 inwoners en tellen ruim 600 werknemers. De dienstverlening vindt plaats vanuit de gemeentehuizen in Buitenpost en Burgum.

De komende tijd wordt de samenwerking geïntensiveerd met als uitgangspunt: ‘Samen, tenzij’. Dit vraagt om een aanpassing van de structuur van de organisatie en een aanpassing van de cultuur. In de nieuwe structuur van de samenwerkingsorganisatie is gekozen voor drie leiderschapsprofielen: de Algemeen directeur, de Clustermanager en de Teamleider.

Functie informatie

Wat is de uitdaging?
De teamleider werkt onder leiding van de clustermanager Sociaal Domein en geeft sturing aan het team Bedrijfsvoering Sociaal Domein (ca. 30 fte) dat bestaat uit Uitkerings- en zorgadministratie, Ondersteuning, Inkoop Sociaal Domein, Terugvordering en debiteuren, Applicatiebeheer, Interne controle en Managementinformatie. De focus ligt dus vooral op de bedrijfsvoering en de administratie.

De samenwerking tussen de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel wordt steeds hechter. Dit vraagt om gedragsverandering en een cultuurontwikkeling. De teamleider heeft hierin een voorbeeldfunctie en stimuleert medewerkers in deze gedragsverandering en cultuurontwikkeling. De teamleider is daarmee medebepalend voor het succes. De teamleider verbindt strategie en uitvoering met elkaar door de schakel te zijn tussen het team en de clustermanager. Het vertalen van de strategie naar de uitvoering ligt in handen van de teamleider en andersom koppelt de teamleider informatie over de visieontwikkeling en strategische bedrijfsvoering vanuit het eigen team terug naar de clustermanager. Het goed bedienen van de beide gemeentebesturen vraagt om geharmoniseerde processen. De teamleider is daarom in staat om de werkzaamheden, ook over de grenzen van het eigen team en cluster, te harmoniseren en de samenwerking te vinden met de overige teamleiders en medewerkers.

Net als bij de meeste gemeenten kent ook het cluster Sociaal Domein de komende periode een flink aantal uitdagingen:

  • De transformatie vormgeven, samen met inwoners, partnerorganisaties en onze collega’s. Tegelijkertijd meer kostenbewustzijn creëren en daadwerkelijk de kosten terugbrengen, waar dat politiek gewenst is.
  • Doorzetten van de transformatie en het doorontwikkelen van de toegang.
  • Het bouwen aan samenwerkende gebiedsteams en toewerken naar een uniforme werkwijze, vanuit een gezamenlijke visie en bijbehorende cultuur.
    Dit betekent voor de teamleiders van het cluster Sociaal Domein dat ze onderling goed samenwerken, nabij onze politieke opdrachtgevers verkeren en medewerkers faciliteren om zich door te ontwikkelen naar nieuwe taken en een andere manier van werken. Voor de teamleider Bedrijfsvoering betekent dit vooral scherp zijn op de bedrijfsvoeringsaspecten van het hele Sociaal Domein, ook als er nieuw beleid wordt voorbereid, de relatie met team Financiën en met Sociaal Domein Fryslân, waar ook een deel van de inkoop is ondergebracht.

Wie zoeken wij?
We zijn op zoek naar een mensgerichte, sensitieve, verbindende persoonlijkheid die het zelforganiserend vermogen van en binnen het team stimuleert en de professional de ruimte laat. Je bent in staat ondersteunend op te treden in de uitvoering in de praktijk. Hiervoor is het van belang om als teamleider in het team “present” te zijn en de praktijk te kennen. Je kent de relevante ontwikkelingen binnen het vakgebied, draagt bij aan de strategieontwikkeling binnen het vakgebied en bent verantwoordelijk voor de realisatie van de vastgestelde doelen.
Verder ben je in staat het vakgebied te verbinden met relevante andere vakgebieden binnen en buiten het eigen team. Je vindt het vanzelfsprekend om mensen en groepen te verbinden, waarbij er specifieke aandacht is voor de samensmelting van verschillende culturen tot een nieuwe gezamenlijk gedragen cultuur met bijbehorende gedrag. Het kunnen initiëren, begeleiden en borgen van gewenste (organisatie-) ontwikkelingen binnen het team gaat jou goed af en je hanteert daarbij onder andere de daarvoor benodigde leiderschapsstijl ‘situationeel leidinggeven’.

Samengevat: we zoeken iemand die zowel de bedrijfsvoering in de vingers heeft als een contactueel vaardige leider die goed contact kan maken met de verschillende mensen in en buiten zijn team en die oog heeft voor de integraliteit tussen het eigen en andere teams.

Wat wij vragen

Voor deze functie zoeken we iemand die voldoet aan het volgende profiel:

  • Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau.
  • Je hebt meerdere jaren ervaring als leidinggevende (> 15 fte).
  • Je hebt kennis van en ervaring met (een deel van) de vakgebieden binnen het team èn brengt kennis van bedrijfsvoering mee.
  • Je bent omgevingssensitief, communicatief en relationeel sterk en samenwerkingsvaardig.
  • Je hebt een positieve houding ten opzichte van de Friese taal waarbij passieve beheersing van de Friese taal een pre is.

Wat wij bieden

Wij bieden een uitdagende functie in een dynamische omgeving waarin je kunt groeien en doorontwikkelen. Het salaris bedraagt maximaal € 5.872, – bruto per maand op basis van 36 uur per week (functieschaal 12 CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties). Voldoe je (nog) niet volledig aan het gewenste profiel dan kan er sprake zijn van plaatsing in de aanloopschaal.

Werkmaatschappij 8KTD heeft goede arbeidsvoorwaarden, waaronder het Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het brutosalaris. In dit budget is onder andere de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en de levensloopbijdrage opgenomen. Daarnaast neem je deel aan de pensioenregeling bij het ABP.

Sollicitatieprocedure

De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in week 50 en 51
De gesprekken bij de opdrachtgever zullen waarschijnlijk in week 52 of week 1 plaatsvinden.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Heb je interesse? Reageer dan snel. Bij voldoende geschikte kandidaten kan het zijn dat we de vacature vervroegd sluiten

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Elsbeth Braam, 06-3332 1986