Strategisch Planeconoom

Algemene informatie

Werken bij de gemeente Kampen is leuk en veelzijdig! De dienstverlening aan inwoners en bedrijven is heel divers. Daarvoor heeft de gemeente mensen nodig met verschillende kwaliteiten, talenten en bovenal… enthousiasme!

In de organisatie gemeente Kampen staat professionaliteit voorop. De organisatie wil haar burgers, ondernemers en organisaties in Kampen optimaal van dienst zijn. Medewerkers zijn resultaatgericht en werken zoveel mogelijk samen op basis van vertrouwen. De gemeente Kampen vindt het belangrijk maatschappelijke en ruimtelijke opgaven en projecten proactief en omgevingsbewust aan te pakken, in samenwerking met inwoners, organisaties en belanghebbenden. De medewerkers van de gemeente Kampen hebben plezier in hun werk, omdat het afwisselend is en maatschappelijk relevant. Zij stellen zich proactief op en zijn flexibel. Kortom: je komt te werken in een motiverende en inspirerende omgeving.

Voor meer informatie over werken bij de gemeente Kampen, bekijk de video: https://vimeo.com/370271056/ac749dea33

Functie informatie

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, nieuwe collega voor de afdeling Ruimtelijke realisatie bij de gemeente Kampen. Duurzame ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit zijn de uitgangspunten voor het werk, dat ze omgevingsbewust uitvoeren. Ze staan voor de ontwikkeling van de kwaliteit van de openbare ruimte, ontwikkelen visies voor gebieden en geven kaders voor de ontwikkeling en het gebruik van gebouwen. Het is de ambitie de beleidstaken integraal, in samenhang met elkaar en met oog voor de maatschappelijke en financiële kosten en opbrengsten te benaderen.

Afdeling Ruimtelijke realisatie
De afdeling Ruimtelijke realisatie speelt een belangrijke rol bij de planvorming, voorbereiding en realisering van (complexe) projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerrein, infrastructuur, maatschappelijke voorzieningen, groen en recreatie. Onderdeel van de afdeling is het grond,- en vastgoedbedrijf.

Wat ga je doen?
Als strategisch planeconoom vervul je een sleutelpositie binnen de afdeling Ruimtelijke realisatie. Je bent sparringpartner, denkt mee en adviseert op het gebied van integrale gebieds- en vastgoedontwikkeling. Het doel is om samen met jouw collega’s onze ruimtelijke en maatschappelijke ambities waar te maken. Je geeft gevraagd en ongevraagd financiële en strategische adviezen over (complexe) gebiedsontwikkelingen en herstructureringsprojecten. Je weegt verschillende belangen tegen elkaar af en stuurt daarbij op optimalisaties en risicobeheersing (proces, inhoud en geld). Je bent gespreks-, en onderhandelingspartner namens de gemeente met externe partijen, zoals ontwikkelaars, corporaties, bouwers, provincie, rijk en natuurlijk met burgers en ondernemers. Uiteraard ben je adviseur van de portefeuillehouder.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Je voert de financiële regie op gebiedsontwikkelingen en draagt zorg voor haalbaarheidsanalyses, grondexploitaties en risicoanalyses.
 • Je geeft financieel-strategisch advies aan de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke realisatie, projectleiders, het management en het bestuur; je bent de “kritische tegenstem” binnen de organisatie m.b.t vastgoedzaken.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de producten voor de planning- en control cyclus, in samenspraak met de planeconomen en de financiële consulenten.
 • Je werkt aan de diverse beleidsproducten, zoals de paragraaf grondbeleid in de begroting en jaarrekening, nota kostenverhaal en het woningbouwprogramma van Kampen (mede in relatie tot de Omgevingsvisie).
 • Je hebt een actieve rol bij de gesprekken en onderhandelingen met externe partijen over gronduitgifte, kostenverhaal, financiële constructies en samenwerkingsvormen.
 • Je draagt op basis van jouw expertise ook bij aan (strategische) vraagstukken op het gebied van vastgoedontwikkelingen.
 • Je volgt maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving en vertaalt deze naar grond- en vastgoedbeleid.
 • Je vertegenwoordigt als strategisch planeconoom het grondbedrijf in portefeuillehoudersoverleggen, stuurgroepen en publiek-private samenwerkingen.

Een prestigieus project waar je als strategisch planeconoom bij betrokken wordt is de integrale gebiedsontwikkeling van het nieuwe dorp “Reeve”. Voor een impressie van deze opgave kun je meer lezen via de link: https://www.nieuwbouw-reeve.nl/

Wat wij vragen

 • Je hebt een academische werk- en denkniveau en ruime, recente werkervaring als planeconoom.
 • Je hebt aantoonbare ervaring en deskundigheid op het gebied van grondexploitaties, vastgoed rekenen, vastgoedrecht, Besluit Begroting en Verantwoording (BBV),Vennootschapsbelasting (Vpb), Wet ruimtelijke ordening (Wro), Omgevingswet en het voeren van onderhandelingen en sluiten van overeenkomsten.
 • Je hebt affiniteit met ruimtelijke en maatschappelijke projecten en het werken in een bestuurlijke omgeving in de publieke sector.
 • Verder ben je een enthousiaste collega met een professionele werkhouding. Je hebt een scherpe analytische blik.
 • Je bent communicatief vaardig en kunt krachtig overtuigen. Je kunt de (complexe) materie helder verwoorden en beschrijven. Je hebt oog voor alternatieve mogelijkheden en bent oplossings- en resultaatgericht.
 • Je werkt graag samen met je collega’s aan plannen en projecten en je bent een teamspeler. Je voelt je thuis in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Wat wij bieden

Het betreft een structurele functie. We bieden eerst een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar.
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 5.756,- (functieschaal 12) bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een individueel keuzebudget van 17,05%, koop en verkoop van verlofdagen en betaald ouderschapsverlof.

Sollicitatieprocedure

De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in week 14 en 15.
De gesprekken bij de opdrachtgever zullen plaatsvinden op woensdag 15 april.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Esther Dijkstra, 06-12570376.

Heb je interesse? Reageer dan snel. Bij voldoende geschikte kandidaten kan het zijn dat we de vacature vervroegd sluiten.