Strategisch Beleidsadviseur Wonen

Algemene informatie

Assen is een middelgrote gemeente met bijna 70.000 inwoners. De stad Assen grenst aan prachtige natuur die doorloopt tot in de woonwijken. Assen is een ambitieuze stad met een innovatief en duurzaam beleid. In Assen komt het beste van twee werelden samen. Aan de ene kant de korte lijnen en een stevige sociale samenhang. Aan de andere kant de goede stedelijke voorzieningen en internationale evenementen. Assen is bovendien een stad met een rijke historie en een cultureel hart. Assen heeft een optimaal woon- en werkklimaat. De stad heeft moderne bedrijventerreinen, waarop bedrijven alle ruimte krijgen om te innoveren. In de gemeente kun je fijn wonen in betaalbare woningen, zowel in de binnenstad als in de groene wijken daaromheen.
De cultuur is te typeren als open en informeel. Dagelijks zetten ruim 600 medewerkers zich in voor de groei van de gemeente. Zij doen dat op basis van de principes ‘focus, samen en continu verbeteren’. Doordat de gemeente dicht bij de burgers, ondernemers en partners staat, is ontwikkeling voortdurend vereist. Dit vraagt om een open vizier, inventiviteit en een gezonde portie lef.
Klik hier voor een filmpje over “het verhaal van Assen”: https://youtu.be/OFVKid4Ze_0

Team:
Het team Strategie en Advies bestaat in totaal uit vijftig adviseurs en strategisch adviseurs. Zij zetten zich dagelijks in om Assen gezonder, duurzamer, gastvrijer, veiliger en mooier te maken. Vanuit het team bestaat een veelheid aan samenwerkingsrelaties, intern en extern. Assen ontwikkelt zich sterk op diverse terreinen. De adviseurs zijn trots daaraan bij te dragen. Binnen het team zijn alle beleidsterreinen aanwezig. Dat zorgt voor afstemming en goede samenwerking. Ook biedt het kansen voor de medewerkers om zich breed te ontwikkelen.

Functie informatie

 • Volgt ontwikkelingen op het gebied van de “Toekomst van het Wonen”, waarbij je de verbinding legt met andere vakgebieden die hiermee bezig zijn. Je vertaalt deze in voorstellen en programma´s die uitwerken wat dit voor Assen betekent, je zoekt draagvlak voor strategieën en presenteert effecten en beleidsdoelstellingen.
 • Adviseert (strategisch) aan de concernmanager en het college (voorbereiden, annoteren en verslagleggen bestuurlijke overleggen op thema Wonen).
 • Ontwikkelt beleids- en beheersinstrumenten en regisseert de implementatie en uitvoering van onder andere de woonvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma.
 • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de binnenstad en wijken van Assen en levert vanuit het thema wonen een bijdrage aan de invoering van de Omgevingsvisie.
 • Adviseert over vraagstukken op het gebied van het thema ‘Wonen, zorg en welzijn’.
 • Draagt bij aan de realisatie van plannen, projecten en programma’s.
 • Bewaakt en bevordert de samenhang met betrekking tot de toepassing van instrumenten en beleid op het eigen vakgebied.
 • Stelt rapportages op, zoekt draagvlak voor verandering en presenteert analyses en conclusies.
 • Toetst en evalueert de naleving van kaders, richtlijnen en regelgeving.
 • Onderhoudt intern en extern een netwerk en fungeert daarin als spin in het web.
 • Bent accounthouder voor de woningcorporaties en huurdersorganisatie.
 • Creëert draagvlak voor beleid.

Wat wij vragen

 • Minimaal een afgeronde relevante WO/HBO-opleiding op het gebied van Planologie, Sociale geografie of vergelijkbaar.
 • Een aantal jaren ervaring als adviseur wonen/ruimtelijke ordening.
 • Iemand die gewend is om in een politieke omgeving te werken.

Competenties

 • Samenwerken. Je werkt actief samen met woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen. Verder vertegenwoordig je de gemeente in lokale, regionale en provinciale overleggen m.b.t. wonen. Intern werk je nauw samen met de Adviseur Wonen (Team Vastgoed & Grondzaken) en heb je een goede afstemming met collega’s van ruimtelijke ordening en grondzaken, die jouw beleidsveld raken. Je bent dialooggericht. Je doet actief aan informatie-uitwisseling en kennisoverdracht.
 • Omgevingsbewust. Je hebt oog voor ontwikkelingen die consequenties kunnen hebben voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen of voor de mogelijke invloed op de gewenste resultaten.
 • Overtuigingskracht. Je bent in staat de mening en houding van anderen te beïnvloeden door middel van logisch redeneren en effectieve gesprekstechnieken.
 • Professioneel. Je zet je vakkennis en deskundigheid in en deelt deze met anderen, houdt rekening met andere vakgebieden en verschillende belangen. Je werkt samen en komt afspraken na. Je neemt vlot nieuwe ontwikkelingen op en weet dit te gebruiken.

Wat wij bieden

 • Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal maximaal € 5.169,- bruto per maand (functieschaal 11) op basis van een fulltime dienstverband (36 uur).
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een thuiswerkregeling, een ruim opleidingsbudget en doorgroeimogelijkheden.
 • Individueel keuzebudget met in totaal 17,05% aan extra salariscomponent voor o.a.: Fiets en fietsaccessoires, tablet/laptop en sportvoorzieningen.
 • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar (voorkeur 32 uur per week) met uitzicht op een vaste overeenkomst.

Sollicitatieprocedure

De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in week 50 en 51. De gesprekken bij de gemeente Assen zullen zo spoedig mogelijk daarna plaatsvinden. De definitieve data worden gepubliceerd zodra deze bekend zijn.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Elsbeth Braam, 06-3332 1986