Strategisch Adviseur Subsidieverwerving

Over de functie

De gemeente Haarlemmermeer richt per 1 januari 2023 het team subsidieverwerving Haarlemmermeer in (verder tsH). Het team bestaat uit twee subsidie adviseurs en een administratief procesbegeleider. Kernactiviteit is de inrichting van het proces van aanvraagtrajecten van EU-middelen. En niet te vergeten de advisering over Rijks- en provinciale middelen.
Het tsH is het ‘single point’ of contact binnen de gemeente inzake (Europese) subsidie programma’s.

Het tsH opereert:

 • Vanuit helikopterview; Het dient een plek in de organisatie te zijn waar overzicht en verbinding aanwezig is.
 • Onafhankelijk; Het dient een onafhankelijke plek te zijn waar het algemeen belang voorop staat.
 • Ondersteunend; Het dient een ondersteunende positie te zijn, dienstbaar aan strategische doelen die over het ‘wat’ door het college worden gevormd en over het ‘hoe’ door de directie.

tsH
tsH maakt onderscheid in de subsidieverwerving op EU, Rijks- en provinciaal niveau. Het team signaleert en attendeert de interne organisatie op kansen waar de clusters zelf op acteren. Administratief en procesmatig zal het tsH hierbij ondersteunen.

In het kader van EU-regelingen is het tsH de centrale regisseur en voert de subsidieverwerving uit; vanaf de stap van aanvraag tot en met verwerving van de subsidie. Kortom het team vergroot de bewustwording en deelname aan subsidieprogramma’s binnen Haarlemmermeer. Daarom is de verbinding met de interne organisatie essentieel om zo kansen voor subsidieverwering te onderscheiden.

Verantwoordelijkheden:

 • Je onderhoudt een transparant netwerk regionaal en op landelijk niveau. Jouw focus is ook en met name gericht op jouw netwerk binnen Europa. Je opereert als een lobbyist op dit niveau.
 • Je bent een spin in het web binnen de eigen gemeente en je hebt jouw kanalen snel opgetuigd met de afdelingen waar subsidieverwerving opportuun is, of kan worden. Jij zorgt ervoor dat de gemeente doelgerichter subsidies verwerft. Jij bent dan ook samen met jouw co-adviseur integraal het aanspreekpunt van ‘aanvraag tot verantwoording’. Jij ziet kansen om subsidieverwerving te onderscheiden.
 • Strategisch en bestuurlijk toets jij de doelstellingen die gediend zijn met de aanvraag. Door jullie expertise en professionele aanpak van projecten beperk jij het risico van eventueel terugbetalen van subsidies. Jij kan dan ook goed de prioriteiten van het bestuur en een goede afweging kaderen.
 • In het kader van Europese subsidieaanvragen ben jij de regie- en penvoerder bij het opstellen van subsidieaanvragen. Je speelt een adviserende en ondersteunende rol inzake subsidieaanvragen op Rijks- en provincie niveau.

Publiek-private samenwerking
Europese projecten worden in toenemende mate gezamenlijk met commerciële en/of maatschappelijke partners en kennisinstellingen (universiteiten, hoge scholen, onderzoeksinstituten) opgezet en uitgevoerd. Jij helpt deze publiek- private samenwerkingsvormen te realiseren.

Wat wij vragen

Je bent een lobbyist en kenner van subsidieverwerving op EU-, Rijks- en provinciaal niveau. Men mag wel zeggen dat jij een senior in het vak bent en aantoonbare resultaten geboekt hebt.

Verder:

 • Een afgeronde opleiding op HBO/WO- niveau.
 • Minimaal vijf jaar werkervaring op strategisch en bestuurlijk niveau.
 • Politiek-bestuurlijk sensitief.
 • Assertief.
 • Flexibel en oplossingsgericht.
 • Netwerker.
 • Weet te overtuigen en in staat draagvlak te creëren.

Wat wij bieden

 • Een salaris tot max. € 6.103,- (schaal 12) op basis van een 36-urige werkweek en toekenning evt. arbeidsmarkttoeslag.
 • Individueel Keuze Budget van 17,05% van het bruto jaarsalaris dat je kunt laten uitbetalen of waarmee je bijv. extra vakantiedagen kunt kopen.
 • Veel ruimte voor eigen ontwikkeling en initiatief.
 • Een werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken.
 • Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden.

Waar ga je werken

Haarlemmermeer is een van de grootste gemeenten in Nederland met circa 158.000 inwoners, 20.600 hectare land, opgebouwd uit 31 grote en kleinere (dorps)kernen. De kernen omvatten naast weidse landschappen indrukwekkende stedelijke architectuur en hightech multinationals; een gebied met grootstedelijke uitdagingen. En niet te vergeten Schiphol, de internationale ‘hotspot’ met haar dagelijkse problematiek en dynamiek. Het is groen en stads tegelijk. Haarlemmermeer is een jonge gemeente, maar heeft tegelijk een rijke historie. Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling!

Sollicitatieprocedure

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Santje Schaap, 06-51135793.