Strategisch Adviseur Informatiemanagement

Algemene informatie

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is, als zelfstandig bestuursorgaan, verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers. Het COA zorgt voor opvang en begeleiding van asielzoekers en bereidt hen voor op een verblijf in Nederland of terugkeer naar het land van herkomst. Door de variërende instroom van asielzoekers, maar ook door de politieke en maatschappelijke gevoeligheid van het asielvraagstuk is flexibiliteit bij het COA noodzakelijk. Dit maakt het werk bijzonder uitdagend en dicht op de maatschappelijke ontwikkelingen. Medewerkers van het COA kenmerken zich dan ook door professionaliteit, affiniteit met- en passie voor de doelgroep, resultaatgerichtheid, omgevingsbewustzijn en flexibiliteit.
Het COA is ook een veranderende organisatie in een dynamische omgeving. Om toekomstgericht te blijven en in te kunnen spelen op een veranderende omgeving ontwikkelt het COA zich tot een slagvaardige, robuuste en adaptieve organisatie. Deze ontwikkeling zal in de komende periode verder vorm krijgen, onder andere door middel van de nieuwe organisatiestructuur die per juli jl. is ingegaan.

Functie informatie

Het team Recht en Veiligheid, onderdeel van de stafafdeling Strategie, Bestuur en Omgeving (SBO) bestaat uit diverse disciplines. Naast de strategisch adviseur Informatiemanagement maken tevens de adviseurs Integriteit en Veiligheid, een privacy officer en een senior beleidsadviseur CISO/interne veiligheid onderdeel uit van het team. Het team bestaat uit totaal 8 medewerkers.

Het COA heeft de ambitie om zich door te ontwikkelen tot een informatie gedreven organisatie die omgevings- en informatiebewust is. Binnen het COA zijn er diverse informatiebronnen, -stromen en –systemen die de uitvoering van het primaire proces ondersteunen en besluitvorming mogelijk maken. Daarnaast is er een toenemende behoefte aan uitwisseling van informatie, kennis en expertise met externe stakeholders die relevant zijn voor nationale en internationale strategische positionering. De sturing op deze informatiebronnen, -stromen is een organisatie breed en strategisch vraagstuk.

Het hoofddoel voor de strategisch adviseur Informatiemanagement is de advisering over de ontwikkelingen en implementatie van informatie strategie en het voeren van regie op de totstandkoming van informatiebeleid in de diverse directies.

 • Als strategisch adviseur ontwikkel je samen met de afdelingen Informatie- en Diensten en ICT de kaders voor informatiemanagement en draag je bij aan de doorontwikkeling van de i-strategie, i-visie en i-kolom.
 • Als strategisch adviseur Informatiemanagement ondersteun je het bestuur en directie bij de totstandkoming van de informatiestrategie en –beleid.
 • Tevens geef je gevraagd en ongevraagd advies aan directie en bestuur over vraagstukken op het snijvlak van organisatie en informatiebeleid.
 • De strategisch adviseur Informatiemanagement adviseert en ondersteunt het management op pro actieve wijze bij keuzes, ontwikkelingen en implementaties op het gebied van informatiemanagement.
 • Je analyseert ontwikkelingen in de (externe) omgeving en vertaalt deze naar consequenties voor informatievoorziening.
 • Je stelt eisen op ten aanzien van de inrichting van informatievoorziening en huishouding binnen het COA.
 • De strategisch adviseur informatiemanagement coördineert de inventarisatie van de diverse informatiebehoeften van het management en de directies en vertaalt deze naar concrete projecten.
 • Je draagt zorg voor adequate ondersteuning bij de implementatie van nieuwe en/of gewijzigde informatievoorziening.
 • Je handelt proactief en verbindend naar de uitvoeringsafdeling en bedrijfsvoering en behoudt het totaal overzicht binnen de keten (intern en extern).
 • Je bent innovatief en creatief en je ziet kansen in de wereld om ons heen die je met nieuwe technieken benut voor het COA.

Wat wij vragen

 • WO werk- en denkniveau.
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie.
 • Kennis van methoden en standaarden op het gebied van (business) informatiemanagement, informatieplanning en informatiearchitectuur.
 • Verbinder die soepel weet te laveren tussen de diverse interne en externe belangen en stakeholders.
 • Ervaring met adviseren op strategisch niveau binnen een stevig krachtenveld (bij voorkeur binnen een politiek bestuurlijke omgeving).
 • Een stevige persoonlijkheid met sterke sociaal communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk), toekomstvisie en natuurlijk overwicht.
 • Een inhoudelijk ervaren adviseur die pro actief signaleert en agendeert en snel kan schakelen wanneer de situatie daarom vraagt.
 • Pionier, die op verbindende en samenwerkingsgerichte wijze deze nieuwe rol binnen de COA organisatie weet neer te zetten.
 • Analytisch vermogen, innovatief, lef en netwerker.

Wat wij bieden

De functie is ingedeeld in salarisschaal 11 (cao Sociaal Werk), salaris bedraagt maximaal € 6.465,- bruto per maand, op basis van 36 uur. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) ter hoogte van 18% (gebaseerd op 12 bruto maandsalarissen). Je werkt vanuit het hoofdkantoor van het COA in Den Haag.

Sollicitatieprocedure

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ellen Koster, 06-10162564

Heb je interesse? Reageer dan snel. Bij voldoende geschikte kandidaten kan het zijn dat we de vacature vervroegd sluiten.