Strategisch Adviseur Doordecentralisatie Beschermd Wonen

Algemene informatie

Voor een overheidsorganisatie in Zuid-Holland is JS Consultancy op zoek naar een Strategisch Adviseur Doordecentralisatie Beschermd Wonen (24 uur | 7 mnd., met optie tot verlenging van 3 mnd. | per 15 juni).

Functie informatie

Eind juni 2019 stelde het bestuur een advies vast van het Expertiseteam Doordecentralisatie MO-BW-BG. Dit advies bevat 10 bouwstenen voor een zorgvuldige (financiële) doordecentralisatie van Beschermd Wonen teneinde continuïteit van ondersteuning en zorg te borgen voor inwoners van alle gemeenten. In juli 2019 is het advies van het expertiseteam overgenomen door het Rijk tijdens het Bestuurlijk Overleg met het ministerie van VWS.

Als Strategisch Adviseur ben je verantwoordelijk voor de nadere uitwerking van twee van de bouwstenen van het Expertiseteam MO-BW-BG. Dit betreffen:

  • De ‘Verplichte regionale samenwerking’ (bouwsteen 2): belangrijk onderdeel hiervan is de verdere uitwerking voor MO-BW van de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) die in de zomer aan de vereniging voorgelegd wordt. De planning is dat in december tijdens de BALV de nadere uitwerking voor MO-BW gereed is.
  • Het woonplaatsbeginsel BW (bouwsteen 5): Het ministerie van VWS heeft de trekkersrol in deze bouwsteen. Van jou wordt verwacht dat je de inbreng van gemeenten coördineert en inhoudelijk de koers bewaakt voor het wetgevingstraject. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het verder in kaart (laten) brengen en het mitigeren van de eventuele (nadelige) uitvoeringsconsequenties.

Beide opdrachten worden opgepakt in goed overleg met de stakeholders: gemeenten, Rijk en branches en in samenhang met de andere bouwstenen. Van jou wordt verwacht dat je goed contact onderhoudt met de achterban, tijdig risico’s signaleert, bespreekbaar maakt en zoveel als mogelijk mitigeert. Daarbij heb je oog voor verschillende belangen van stakeholders (inwoners, gemeenten, aanbieders en rijk) en ben je procesmatig sterk. Tevens behoort tot het takenpakket het (technisch) voorzitterschap van de Werkgroep GGZ die maandelijks vergadert en als voornaamste taak heeft de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming.

Wat wij vragen

  • Een Afgeronde WO opleiding.
  • Recente ervaring met de doordecentralisatie BW en het advies van het Expertiseteam MO-BW-BG.
  • Minimaal zeven jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in hoog complexe verandertrajecten in Zorg & Welzijn (Wmo, Wlz of voorheen ZWBZ, Zvw).
  • Minimaal zeven jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen in de afgelopen 10 jaar met politieke gevoelige samenwerkingsvraagstukken over domeinen heen.
  • Proceservaring binnen de dynamiek tussen landelijke, regionale en lokale partners, met aantoonbare resultaten van de inzet van de kandidaat.

Wat wij bieden

Wij kunnen je via een interimconstructie (uurtarief in overleg) of een detacheringsconstructie (inschaling conform car-uwo) door bemiddelen. Dit betreft een opdracht van 7 maanden voor 24 uur in de week.

JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Sollicitatieprocedure

Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur uiterlijk 2 juni je cv op! Een korte en bondige motivatie volstaat.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Willem van Son via willemvanson@jsconsultancy.nl |06-82929819