Strategisch Adviseur Communicatie

Algemene informatie

Voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (onderdeel van VWS) in Utrecht is JS Consultancy op zoek naar een Strategisch Adviseur Communicatie. Dit betreft een functie voor 24-36 uur per week, per 17 augustus, tot 30 juni 2021.

Functie informatie

De directie Beleid, Juridische Zaken, Communicatie en Bureau Opsporing en Boetes (BJCB) ondersteunt de IGJ als geheel en in het bijzonder het primair proces van de IGJ. Dat doen we multidisciplinair met politiek-bestuurlijke, beleidsmatige, juridische en communicatieve deskundigheid en met de inlichtingen- en opsporingseenheid. De directie is ook verantwoordelijk voor de inrichting en het goede verloop van concernprocessen op deze terreinen. Zij ondersteunt de organisatie in de ontwikkeling van een eenduidig zelfbeeld, profilering en reputatie. Zij levert tijdige en kwalitatief goede juridische ondersteuning op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De directie zorgt voor goede, afgestemde en tijdige inbreng van de IGJ in de beleidsontwikkelings- en wetgevingsprocessen van het kerndepartement van VWS. Daarbij houdt zij het oog op zowel de interne organisatie als de actuele gebeurtenissen op het gebied van gezondheidszorg en jeugd.

We dragen bij aan de domein overstijgende beleidsimplementatie. Binnen de directie bevinden zich de volgende afdelingen:

 • Bestuursondersteuning, Beleid & Strategie
 • Juridische Zaken,
 • Communicatie
 • Bureau Opsporing en Boetes

De afdeling Communicatie ondersteunt de interne en externe communicatie van de IGJ met onder meer communicatieadvies, woordvoering en online communicatie. Het is een krachtig opererend team dat intensief en multidisciplinair samenwerkt zowel binnen de afdeling, als met collega’s van andere onderdelen van de inspectie, het ministerie van VWS en andere rijksinspecties.

De aanleiding is tweeledig van deze functie:

 1. Aan de ene kant is het hoofd Communicatie tijdelijke uitgevallen en zijn wij per direct op zoek naar tijdelijke, direct inzetbare adequate vervanging. De beoogde kandidaat moet in staat zijn het hoofd Communicatie te vervangen bij zijn afwezigheid. Het betreft de inhoudelijke aansturing van de medewerkers, het prioriteren van de werkzaamheden en het afstemmen van de werkzaamheden binnen en tussen de onderdelen.
 2. Anderzijds wil de afdeling zich verder ontwikkelen (positionering binnen de IGJ, taakverdeling en werkprocessen) zodat de positie van de afdeling Communicatie binnen de IGJ wordt verstevigd en de interne en externe communicatie van IGJ nog verder wordt
  verbeterd. Wij zijn dan ook op zoek naar een interim manager/ strategisch adviseur die daarbij het hoofd communicatie strategisch kan adviseren.

Wat wij vragen

 • Je beschikt over een diploma op WO-niveau, op het gebied van communicatie;
 • Je beschikt over 10 jaar aantoonbare werkervaring in het communicatie vak op politiek bestuurlijk gebied;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met communicatie binnen de Rijksoverheid, bij voorkeur bij het ministerie van VWS;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met strategische advisering van management en bestuurders, met name op het gebied van doorontwikkelen afdeling Communicatie;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met de governance van communicatie en de inhoudelijke aansturing/coaching van communicatieprofessionals;
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met crisis communicatie;
 • Kennis van en ervaring met crisis communicatie;
 • Per direct inzetbaar.

Bij voortijdige beëindiging geldt dat een opzegtermijn van minimaal 1 maand in acht wordt
genomen.

Wat wij bieden

Dit betreft een tijdelijke functie, per 17 augustus tot 30 juni 2021. De gewenste inzet is 24-32 uur per week. Wij kunnen je inzetten op basis van een ZZP-constructie (uurtarief in overleg), of op basis van detachering (in loondienst bij JS Consultancy, inschaling conform CAO opdrachtgever).

JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Sollicitatieprocedure

Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk je cv op! Een korte en bondige motivatie volstaat.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Dominique Kaffa via dominiquekaffa@jsconsultancy.nl. Sollicitaties graag in Word-formaat versturen via onderstaande button.