Senior Projectmanager

Algemene informatie

De afdeling
De sector Stadsontwikkeling bestaat uit zeven afdelingen, waaronder de afdeling Programma’s en Projecten.
In deze afdeling is de aansturing van de projecten ondergebracht die uiteindelijk gericht zijn op het realiseren van een gebouwd resultaat in de stad en die tot stand komen door een intensieve samenwerking van een groot aantal disciplines binnen en buiten Stadsontwikkeling.
Binnen de afdeling is een aantal (allround) projectleiders werkzaam dat belast is met de leiding van genoemde projecten. De projectleiders opereren onder de directe leiding van het afdelingshoofd. De projectleider is de operationele baas van het project. De lijnorganisatie is primair verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit en de projectleider voor het projectresultaat. Een leidinggevende (afdelingshoofd of directielid) fungeert voor elk project als opdrachtgever.

Functie informatie

Ter uitbreiding en professionalisering van het team zijn we voor de gemeente Den Bosch op zoek naar een ervaren daadkrachtige professionele senior projectmanager.
U heeft daarvoor in ruime mate gemeentelijke of andere overheidservaring ervaring en past binnen de afdeling Projectmanagement. U bent verantwoordelijk voor het realiseren van de projectdoelstellingen (resultaat in de stad) van de meest complexe projecten van Stadsontwikkeling. Hiervoor werkt u intensief samen met een groot aantal disciplines binnen en buiten de sector/organisatie. U formuleert afspraken over de in het project te realiseren resultaten in termen van tijd, capaciteit, organisatie, kwaliteit, informatie communicatie, risico en geld. Daarbij stemt u af met het lijnmanagement over de te leveren kwaliteit en capaciteit. U faseert het project: het bepalen van de beslisdocumenten/-momenten en het plannen van de voor het project benodigde activiteiten. U adviseert zelfstandig en in overleg met opdrachtgevers het bestuur (college en gemeenteraad) op basis van integraal gewogen documenten.

De belangrijkste taken in de functie zijn:

 • Operationeel leidinggeven aan de projectmedewerkers.
 • Het bewaken van afspraken met betrekking tot tijd, capaciteit, organisatie, kwaliteit, informatie, risico, communicatie en geld, en zonodig maatregelen nemen om een en ander in goede banen te leiden.
 • Het sturen van alle voor de realisering van het project benodigde activiteiten.
 • Het tijdig signaleren en oplossen van knelpunten die zich gedurende het project voor (kunnen) doen.
 • Het zorgen voor benodigde informatie en communicatie m.b.t. het project naar betrokkenen (bestuur, opdrachtgever, (externe) deelnemers).
 • Het functioneren als aanspreekpunt voor het project en onderhandelen met externe partijen waar mee wordt samengewerkt.

Onderdeel van de functie is het namens de gemeente vervullen van een directeursfunctie in een BV of andere rechtspersoon die als gevolg van een PPS-constructie tussen de gemeente en een of meer marktpartijen is ontstaan of in een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Dit houdt o.a. in het aansturen van activiteiten om de doelstellingen van de rechtspersoon of GR te realiseren en de medeverantwoordelijkheid voor de financiële gang van zaken.

Wat wij vragen

U heeft een relevante opleiding op academisch niveau (bijvoorbeeld WO Bedrijfseconomie/WO Bouwkunde/WO Planologie) en een aanvullende opleiding op het gebied van Grondbedrijf en vastgoed.
U heeft tenminste 6 jaar ervaring op het gebied van projectmanagement.
U heeft kennis van zowel planologisch/stedenbouwkundige als bouwkundige processen en een gedegen financiële kennis, gekoppeld aan kennis van grond- en vastgoedexploitatie.

Daarnaast heeft u:

 • Het vermogen zelfstandig projecten tot ontwikkeling te kunnen brengen en te sturen.
 • Een resultaatgerichte en ondernemende instelling.
 • Gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • Vaardigheid in bemiddelen, onderhandelen en improviseren.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Actief in staat social media in te zetten als communicatiemiddel.
 • Ervaring met digitalisering van werkprocessen in projectmanagement is een pre.

Wat wij bieden

Een salaris dat afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring maximaal € 5.984,- bruto per maand bedraagt (schaal 013).
Voor zeer ervaren kandidaten is maximaal € 6.574,- bruto per maand (schaal 014) bespreekbaar.

Sollicitatieprocedure

De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats wk 5 en wk 6.
De gesprekken bij de opdrachtgever zullen 27 februari plaatsvinden.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Brigitte de Gier, 06-57734024.