Senior beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

Algemene informatie

Geef je ambitie de ruimte in Ermelo
Ermelo is een gemeente op de Veluwe met ongeveer 27.000 inwoners. Met de Veluwe in de voortuin en het strand in de achtertuin is Ermelo een geweldige plek om te wonen, te werken en vakantie te vieren.
De ambtelijke organisatie van Gemeente Ermelo is een volledig flexibel en tijdelijk georganiseerde netwerkorganisatie, waarin rondom maatschappelijke vraagstukken wordt georganiseerd.
De ambtelijke netwerkorganisatie stelt de mensen en hun onderlinge relaties en interactie volledig centraal en ontdoet zich zo veel als mogelijk van overbodige procedures, afspraken, systemen, structuren en organisatielagen. Daarom hebben ze per 1 mei 2018 de traditionele lijnorganisatie losgelaten. Alle lijntjes in het netwerk worden korter, waardoor ruimte ontstaat voor het gesprek van mens tot mens. Voor de medewerkers betekent dit meer vertrouwen, meer verantwoordelijkheid en meer speelruimte om het werk samen met collega’s én samen met en in de samenleving te organiseren.
Ze doen dat vanuit de volgende kernwaarden:

 • Samen.
 • Bevlogen.
 • Betrouwbaar.
 • Wendbaar.

Functie informatie

De beleidsmedewerkers zijn verantwoordelijk voor het formuleren van integrale en specifieke beleidskaders op alle gemeentelijke beleidsterreinen en ondersteunen het bestuur proactief en professioneel bij het formuleren en realiseren van de ambities. Hierbij gaat het vooral om het "wat": ruimtelijke ontwikkeling, wonen, milieu, economie, onderwijs, leefbaarheid, welzijn en zorg, maar in zekere mate ook over het "hoe": wat zijn de laatste trends, welke strategische keuzes (alternatieven) liggen voor, etc. Via samenwerking met de andere meer op uitvoering gerichte teams en collega’s wordt de verbinding tussen beleid en uitvoering gewaarborgd.

Aandachtsgebied functie
In de functie van beleidsmedewerker ben je flexibel en breed inzetbaar binnen de beleidsterreinen Ontwikkeling. Vooralsnog zijn de opgaven waaraan je werkt voornamelijk op het beleidsterrein ruimtelijke ontwikkeling.

Doel van de functie
Het adviseren over en ontwikkelen van extern gericht beleid op meerdere samenhangende beleidsterreinen met bestuurlijke en maatschappelijke impact.

Jouw taken

 • Je adviseert het college van B&W integraal op meerdere samenhangende beleidsterreinen die strategisch dan wel tactisch van aard zijn en een middellange doorlooptijd hebben.
 • Je legt de verbinding tussen de samenleving en bestuurlijke voorstellen.
 • Je bouwt aan relevante netwerken en coalities en betrekt bestuurlijke en maatschappelijke doelgroepen waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen.
 • Je organiseert en coördineert uitvoering van activiteiten.
 • Je draagt zorg voor de uitwerking van vastgesteld beleid in regelingen en/of subsidiecontacten en regisseert de uitvoering van activiteiten.
 • Je voert de regie over beleidsprogramma’s en projecten.
 • Je verricht regelmatig werkzaamheden als projectleider of deelnemer in organisatiebrede of organisatie overstijgende projecten.

Wat wij vragen

 • Je hebt een relevante opleiding op HBO-niveau.
 • Je beschikt over minimaal twee jaar werkervaring binnen het brede vakgebied van ruimtelijke ordening.
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je hebt inzicht in complexe maatschappelijke processen en vraagstukken en beleidseffecten.
 • Je bent proactief en een netwerker.
 • Je beschikt over projectmanagementvaardigheden.
 • Je bent resultaatgericht.
 • Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Wat wij bieden

Het betreft een full time functie, welke is ingedeeld in de functie "adviseur II" en gewaardeerd op functieniveau 10A (CAR UWO). Het bruto maandsalaris bij een 36-urige werkweek bedraagt minimaal € 3.080,00 en maximaal € 4.541,00. De gemeente Ermelo kent daarnaast uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals ouderschapsverlof, zorgverlof, een individueel keuzebudget van 17,05% per maand en flexibele werktijden. Je werkt in een open en flexibele werkomgeving met bijbehorende digitale voorzieningen volgens de principes van het Nieuwe Werken. Kortom: goed werkgeverschap!

Sollicitatieprocedure

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Je cv ontvangen we graag via de sollicitatiebutton bij deze vacature. De uitgebreide motivatiebrief kan verzonden worden naar ingriddebruijn@jsconsultancy.nl
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Esther Dijkstra, 06-12570376.