Senior Beleidsadviseur

Over de functie

Als ervaren en allround Beleidsadviseur ondersteun je het management bij beleidsadvisering en beleidsimplementatie. Je doet dit vanuit de visie en kernwaarden van Blink en hebt het vermogen om op een verbindende manier (soms complexe) vraagstukken, zowel in- als extern, te vertalen naar de praktijk. In deze stevige functie geef je richting aan de afspraken die Blink met de gemeenten maakt over beleid rondom afvalinzameling en beheer van de openbare ruimte; je zorgt vervolgens dat het beleid wordt geïmplementeerd.

Je onderhoudt de contacten met de Blink-gemeenten en met verwerkers, brancheverenigingen en partners op het gebied van afvalzorg, zodat je een goed beeld krijgt van de behoeften en de gewenste benadering. Relatiebeheer is ‘key’. Als beleidsadviseur, projectbegeleider en afvalstoffenmanager ben je de schakel tussen Blink en andere belanghebbende partijen: Je gaat met stakeholders in gesprek en geeft advies in beleidsvraagstukken. Je draagt zorg voor de doorvoering van het beleid van Blink.

Kernactiviteiten:
Als Beleidsadviseur ben je de sparringpartner voor de gemeenten en andere stakeholders en zorg je voor een goede band tussen de verschillende partijen in de afvalketen en Blink. Je denkt mee, adviseert en rapporteert over mogelijke (markt)ontwikkelingen en innovaties.

Beleid vanuit de gemeenten vertaal jij naar uitvoering en doorvoering. Processen en plannen worden door jou gestructureerd en je voert de regie over het proces tijdens de verschillende projecten.

Overig:

 • Vanuit de rol van Adviseur afvalstoffen management het onderhouden van contacten met verwerkers en leveranciers over tarieven, acceptatievoorwaarden en kwaliteit van de dienstverlening.
 • Leggen en onderhouden van contacten met verwerkers, brancheverenigingen en partners op gebied van afvalzorg.
 • Verzamelen van strategische informatie over de gemeenten en partners; deze nader analyseren en intern terugkoppelen.
 • Signaleren van kansen en bedreigingen binnen de regio op het gebied van afvalstoffenmanagement.
 • Voorbereidende werkzaamheden bij vragen vanuit de gemeenten en deze vertalen in offertes of samenwerkingsvormen.

Wat wij vragen

Als Beleidsadviseur denk jij ‘out of the box’, durft ideeën in te brengen en neemt de kansen waar. Je zoekt aansluiting bij jouw collega’s binnen de eigen organisatie alsmede bij de verschillende gemeenten.

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau op het gebied van logistiek, milieukunde en/of bedrijfskunde.
 • Relevante werkervaring binnen een soortgelijke functie.
 • Regievoerder met een pro-actieve werkhouding.
 • Verbinder en teamspeler.
 • Goede penvoerder.
 • Communicator op verschillende niveaus.
 • Flexibel en innovatief in de aanpak.

Je bent een stevige en prettige persoonlijkheid.

Wat wij bieden

Een marktconform salaris dat onderdeel uitmaakt van de CAO Beroepsgoederenvervoer (TLN).

Waar ga je werken

GR Blink is een maatschappelijke onderneming in afval- en grondstoffenmanagement. Een ambitieuze, organisatie, waar rond de 110 enthousiaste medewerkers samen zorgen voor de inzameling van het huishoudelijk afval van in totaal zo’n 122.000 huisaansluitingen in negen aangesloten gemeenten. Zij werkt met haar gemeenten dagelijks aan een schone leefomgeving.

GR Blink richt zich hierbij ook intern op verduurzaming van haar bedrijfsvoering. En is met haar inzet gericht op een efficiënte inzameling, die de mogelijkheden voor inwoners om afval gescheiden aan te bieden goed ondersteunt. Voor de toekomst staan er diverse projecten op stapel. Het beleid goed afstemmen met de betrokken gemeenten is hierbij essentieel.

Sollicitatieprocedure

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Santje Schaap, 06-5113 5793.