Senior Belangenbehartiger

Algemene informatie

Aedes is de brancheorganisatie van Nederlandse woningcorporaties. Woningcorporaties zorgen voor passende en betaalbare woningen voor mensen die vanwege allerlei redenen moeite hebben een woning te vinden. Met ruim 75 mensen, veelal specialisten, werkt Aedes aan het ondersteunen van woningcorporaties en houdt zich bezig met de vraag hoe de woningcorporaties hun doelstellingen kunnen waarmaken en hoe de (huur) woningmarkt beter kan functioneren. Het doel is om iedereen in Nederland goed te kunnen laten wonen. Op dit moment wonen er ongeveer 4 miljoen mensen in een corporatiewoning en zijn meer dan driekwart van de huurwoningen in Nederland in bezit van woningcorporaties.
In de agenda van woningcorporaties voor 2020-2023 zijn op basis van de huidige situatie en ontwikkelingen de volgende 5 ambities geformuleerd:

 • Huren die bewoners kunnen betalen.
 • Overal voldoende en passende sociale huurwoningen.
 • Duurzame huurwoningen zonder extra woonlasten voor huurders.
 • Huurwoningen in gemengde wijken waar mensen zich thuis voelen.
 • Goede randvoorwaarden en gezonde bedrijfsvoering.

Naast belangenbehartiging (lobby) in Den Haag en Brussel werkt Aedes aan de ontwikkeling en professionalisering van de corporatiesector. Ze helpen corporaties met kennisdeling, data, tooling, samenwerking en ook het initiëren van onderzoek en productontwikkeling. Daarnaast is Aedes de werkgeversvereniging van de corporatiebranche waarin ruim 28.000 werknemers dagelijks werken aan goed, betaalbaar en duurzaam wonen.
De afdeling Belangenbehartiging/Publieke Zaak verbindt de belangen van haar leden met de politieke besluitvorming regionaal, in Den Haag en Brussel en het functioneren van de woningmarkt. De veelal specialisten kunnen op hoog abstractieniveau van buiten naar binnen denken. Specialisten die weten hoe de feiten en wetgeving in elkaar zitten en vooral ook nadenken over de vraag hoe de (huur)woningmarkt beter zou kunnen functioneren. Dit vertaalt zich in acties richting departementen, politiek, andere belanghouders en leden. Het gaat dan bijvoorbeeld om analyse en beïnvloeding op terreinen als huurbeleid, hervorming van de woningmarkt, fiscaliteit en financiering, toezicht, duurzaamheid, de maatschappelijke functie, en het werkterrein van woningcorporaties.

Functie informatie

Als senior belangenbehartiger werk je aan diverse dossiers binnen de afdeling. De corporatiedossiers kennen vele facetten: van marktordeningsdiscussies over de positie en taken van corporaties, het toezicht op de sector, de financiële vormgeving van het stelsel via garanties, de investeringen in leefbaarheid, duurzaamheid en de vergrijzende samenleving, het huurbeleid met aspecten van toegankelijkheid en betaalbaarheid.

En het zijn nooit louter theoretische discussies. Het gaat over het bestaansrecht en imago van de sector, over de financiële ruimte die er is voor investeringen, over het daadwerkelijk functioneren van de woningmarkt waarop corporaties zo’n prominente positie innemen. Je analyseert, bepaalt de strategie en komt met collega’s en leden tot resultaat via departementen, via de Tweede Kamer, via media, door contact met de vele spelers in het veld, en uiteindelijk via inhoudelijke overtuigingskracht.

Jij hebt een specifieke verantwoordelijkheid voor de brede onderwerpen woningwet, woningmarkt en fiscaliteit. Dat is een complex thema. Woningcorporaties maken doorlopend keuzes binnen de driehoek van voldoende aanbod (beschikbaarheid), de huurprijs (betaalbaarheid) en de kwaliteit van woningen. De Nederlandse woningmarkt, het werkterrein van corporaties, gaat nog steeds gebukt onder structurele problemen.

Een gezonde bedrijfsvoering is de basis van de continuïteit van een onderneming. Het is niet vanzelfsprekend dat het huidige businessmodel van corporaties toekomstbestendig blijft. Enerzijds raken door inkomensdaling en huurstijgingen meer huurders financieel in de knel. Het sociale huurakkoord met de Woonbond is daarom belangrijk. Dit beperkt, gegeven de verhuurderheffing, VPB en Atad de grote maatschappelijke opgaven, de keuzes die corporaties moeten maken tussen langetermijninvesteringen in betaalbaarheid, beschikbaarheid dan wel kwaliteit van hun woningvoorraad. Anderzijds acteren commerciële partijen, geholpen door de lage rente, voor een deel op een terrein waarop corporaties ook acteren. Zij doen dat met een minder brede blik op de maatschappij en de toekomst. Dat houdt corporaties scherp, maar kan ook de structurele wijk- of buurtontwikkeling schaden. Corporaties mogen een gelijk speelveld met particuliere partijen verwachten, zeker in de fiscale behandeling. Jij opereert op dit domein als senior belangenbehartiger en hebt zowel oog voor het stelsel als de consequenties in de praktijk.

Wat wij vragen

 • Een analytisch sterke academicus (bij voorkeur algemeen/financieel econoom dan wel economische affiniteit) met gevoel voor gewenste vernieuwingen en voor politiek Den Haag. Je hebt ruime ervaring op verschillende functies in de (semi-)publieke sector waarin je inhoudelijke complexe dossiers hebt gedaan onder stevige politieke druk.
 • Je hebt gevoel voor gewenste vernieuwing en oog voor de belangen van de sector.
 • Als senior belangenbehartiger woningmarkt ben of word je autoriteit op het vraagstuk. Je bent in staat om issues in de praktijk te vertalen naar sectorniveau en omgekeerd.
 • Ook heb je ervaring met het projectmatig werken en voel je je thuis in de rol van projectmanager van
  inhoudelijke en strategische complexe projecten.
 • De resultaten van je werk hebben grote effecten op de leden en de verschillende stakeholders. Je maakt een goede inschatting van deze effecten en gaat strategisch om met de daaruit voortvloeiende belangen. Je bent in staat om een lange termijn strategie te ontwikkelen. Je houdt daartoe contacten met belangrijke spelers en partijen, individuele corporaties, AW en WSW, ministeries van BZK, EZK en Financien en de politiek.
 • Je bent communicatief vaardig, durft stelling te nemen en weet dit te onderbouwen met steekhoudende argumenten. Je treedt gemakkelijk naar buiten en bent van nature gericht op samenwerken.

Wat wij bieden

Een dynamisch werkterrein dat de functie veelzijdig en uitdagend maakt. Veel eigen verantwoordelijkheid en een team van enthousiaste collega’s. Bruto salaris afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 6.962,- per maand op basis van 36 uur per week. Verder zijn er uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Sollicitatieprocedure

De gesprekken bij Aedes zullen op 19 augustus (middag) plaatsvinden.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Michel Kollau, 06-5113 5793.