Senior Beheerder Openbare Ruimte

Algemene informatie

Renswoude is met zo’n 5.300 inwoners de kleinste gemeente in de provincie Utrecht. Onze ambities zijn echter groot! Samen met onze inwoners werken we als bestuur en medewerkers hard aan een dorp waar het fijn wonen en werken is. De kleine schaal zorgt voor een grote onderlinge betrokkenheid, korte lijnen met het bestuur en veel afwisseling in het werk.

De belangrijkste ambitie voor de gemeente Renswoude is haar historische zelfstandigheid. De vraag is niet óf Renswoude zelfstandig moet blijven, maar hóe Renswoude vanuit die gewenste zelfstandigheid een voorbeeldgemeente kan zijn. Als toekomstbestendige organisatie ligt de focus daarbij op de randvoorwaarden bestuurskracht, financieel gezond, constructieve bijdrage aan regionale samenwerking en administratief op orde. De gemeente Renswoude investeert in haar ambtelijke organisatie en is een organisatieontwikkeltraject gestart met als doel dit te realiseren.

Vanaf 2020 bestaat de organisatie uit twee afdelingen: fysiek & sociaal domein en bedrijfsvoering & dienstverlening. De afdeling fysiek & sociaal domein omvat de taken die voornamelijk extern gericht zijn. Een van de taakvelden van de nieuwe afdeling fysiek en sociaal domein is Leefomgeving.

Functie informatie

Voor het aandachtsgebied leefomgeving geef je effectief invulling aan het integraal beheer van de openbare ruimte en voer je de regie op projecten. Je hebt ruime kennis van het werkveld beheer openbare ruimte en bent in staat om actief sturing en inhoud te geven aan de professionalisering van het beheer van de openbare ruimte in gemeente Renswoude. Daarnaast weet je hoe je effectief leiding geeft aan een grote diversiteit aan projecten op het vlak van beheer, onderhoud en nieuwe aanleg van infrastructuur. Bovendien vind je het leuk om als aanspreekpunt, sparring partner en kennisbron voor de overige medewerkers van het team te fungeren.

Voor meer informatie over de gemeente Renswoude, bekijk de video: https://vimeo.com/380728683/2541d882d6

Jouw profiel

 • Je bent een netwerker die zichtbaar is, makkelijk contact legt – en onderhoudt.
 • Je overziet wat er binnen en buiten de organisatie speelt en je kijkt verder dan alleen je eigen werk in het bereiken van de gewenste maatschappelijke doelen.
 • Je bent enthousiast, inventief, pragmatisch ingesteld en houdt van korte lijnen.
 • Je zorgt ervoor dat je de informatie die je nodig hebt ophaalt. En dat je informatie die voor anderen relevant is deelt binnen de gemeente Renswoude.
 • Je bent zelfverzekerd, overtuigend, hebt lef en bent van daaruit in staat om gevraagd en ongevraagd advies te geven.
 • Je bent maatschappelijk betrokken, analytisch, flexibel, resultaatgericht, een teamspeler, politiek sensitief en een verbinder.

De functie op hoofdlijnen

 • Richting en inhoud geven aan de programmatische aanpak van het integrale beheer van de openbare ruimte.
 • Zorgen voor inzicht en overzicht van de benodigde onderhouds- en vervangingsmaatregelen middels een integraal meerjaren onderhouds- en vervangingsplan.
 • Opstellen van contracten en contractbeheer.
 • Leiding geven aan c.q. regie voeren op civiele projecten.
 • Organiseren van aanbestedingstrajecten.
 • Budgetbeheer.
 • Begeleiding van de toezichthouder buitendienst.
 • Sparring partner voor de medewerkers van het team beheer openbare ruimte.
 • Volgen en anticiperen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van beheer openbare ruimte c.q. asset management.

Wat wij vragen

 • Relevante hbo-opleiding, bij voorkeur op civiel- en/of cultuurtechnisch gebied.
 • Aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke organisatie.
 • Minimaal 5 jaar ervaring op het terrein van het beheer van de openbare ruimte en/of projectleiding van civieltechnische en/of infrastructurele projecten.
 • Inhoudelijke kennis van het werkveld openbare ruimte, bij voorkeur op het terrein van wegen en rioleringen.
 • In staat om als opdrachtgever regie te voeren op groot-onderhouds- en reconstructieprojecten.
 • Kennis van en ervaring met contracten en contractbeheer.
 • Ervaring met programmatisch en projectmatig werken.
 • Affiniteit met gegevensbeheer (geo-informatie).
 • Idem met procesinrichting en –optimalisatie.

Wat wij bieden

Een uitdagende functie en een plezierige werkomgeving waar goede regelingen zijn om privé- en werksituatie te combineren. Je krijgt voldoende mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals variabele werktijden en opleidingsfaciliteiten. De functie is ingedeeld in schaal 10, cao gemeenten, max. € 4.406,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring. Voor het vervullen van de rol van senior wordt het salaris vermeerderd met een toelage. De maximale inschaling is hiermee functieschaal 11. Het betreft een functie voor 36 uur per week. Er is een Individueel Keuze Budget van 17,05%.

Het betreft in eerste instantie een arbeidsovereenkomst van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Sollicitatieprocedure

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Een VOG is een vereiste om in dienst te kunnen treden bij de gemeente Renswoude

De gemeente Renswoude laat zich in deze procedure ondersteunen door JS Consultancy, maar is zelf al aan de voorkant betrokken bij de selectie. Ingezonden brieven en CV’s zullen dan ook gedeeld worden met de gemeente Renswoude. Voor meer informatie over deze functie en/of procedure kun je contact opnemen met Esther Dijkstra, 06-12570376

Totdat de procedure definitief is afgerond, blijft de gemeente Renswoude geïnteresseerd in geschikte kandidaten.