Senior adviseur Control

Algemene informatie

De gemeente Pijnacker-Nootdorp staat midden in de samenleving. Dagelijks zetten ze zich in voor de belangen en het welzijn van de inwoners. De gemeente Pijnacker-Nootdorp ligt in het groen, midden in de Randstad, tussen Zoetermeer, Rotterdam, Delft en Den Haag. De gemeente is vanuit alle richtingen goed bereikbaar.
Pijnacker-Nootdorp telt inmiddels 52.700 inwoners en groeit de komende jaren door naar 60.000 inwoners. De gemeente staat bekend om haar aantrekkelijke woningbouwprojecten en uitstekende woonkwaliteiten, zoals de vriendelijke sfeer, veiligheid, een rijk verenigingsleven, goede sportaccommodaties en overige voorzieningen. Alles dichtbij huis, met de grote steden binnen handbereik.
De gemeente dankt haar stevige economische positie voor een belangrijk deel aan de glastuinbouw. Daarnaast zijn er diverse bedrijventerreinen. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid.
Ze werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Een dynamische gemeente waar het plezierig wonen en werken is.

Medewerkers bij gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken, staan achter de doelen van de gemeente en voelen zich gewaardeerd. Niet voor niks heeft gemeente Pijnacker-Nootdorp het keurmerk Beste Werkgever 2017 – 2018 in ontvangst mogen nemen. Dit betekent dat de gemeente goed zorgt voor haar medewerkers en samen met hen de organisatie van binnenuit wil verbeteren.

Het team Control, Inkoop en Juridische Zaken (CIJ) valt onder de afdeling Bedrijfsvoering. Er is sprake van een intensieve samenwerking en wisselwerking met de Directiestaf, waar de Concerncontroller onder valt. Het team Control is volop in beweging en ontwikkeling. In de eerste plaats is het natuurlijk belangrijk om te zorgen dat de basistaken tijdig en kwalitatief goed worden uitgevoerd. Denk aan toetswerk van (beleids-) adviezen en collegevoorstellen en controltaken zoals audits en verbijzonderde interne controles (VICs) en het beoordelen van P&C producten van verbonden partijen.
Daarnaast wordt nagedacht over de wijze waarop deze taken nu worden uitgevoerd en wat voor nu en in de toekomst de gewenste wijze van inrichting is. Zo vindt een heroriëntatie op de VICs plaats wat betreft bijvoorbeeld het al dan niet zelf uitvoeren en de mate van diepgang plaats. We beogen hiermee nieuwe en betere manieren te vinden om het lerend vermogen van de organisatie te borgen. We zoeken dus iemand die van beide markten thuis is: én gericht op uitvoering van de basistaken én mee kunnen denken over de inrichting van het werk!

Functie informatie

De werkzaamheden van de Senior Adviseur Control bestaan uit de volgende werkvelden:
Control
Je stelt de P&C jaarcyclus, rapportage en de onderzoeksplannen op en levert een bijdrage aan de doorontwikkeling. Daarnaast ontwikkel je en adviseer je over de administratieve organisatie en de kwaliteitszorg gericht op efficiency, effectiviteit en betrouwbaarheid. Samen met collega’s zet je het interne controle plan op. Je verricht controltaken zoals audits, verbijzonderde interne controles, benchmarking en onderzoeken en beoordeelt P&C producten van verbonden partijen. Je voert risico-analyses en onderzoek uit op het gebied van bedrijfsvoering en doet voorstellen tot verbetering. Je onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het handelen van de gemeentelijke organisatie en de doeltreffendheid van beleid.

In control statement
Vanaf 2020 zijn gemeenten verplicht om een “in control statement” te verstrekken. Naast het opstellen van een stappenplan waardoor wij als gemeente in staat zijn om het “in control statement” af te leveren in 2020, zal je ook een begin maken om het stappenplan ten uitvoer te brengen.

Advisering en ondersteuning bestuur en directie
Je toetst alle (beleids)adviezen aan de hand van vastgestelde normen en criteria, ondersteunt inhoudelijk en procesmatig de vergaderingen en besluitvorming en adviseert over bestuurlijke aangelegenheden. Tevens treedt je op als vraagbaak voor het management op het aandachtsgebied en coördineert de aanlevering van teksten voor jaarverslagen, begroting en kadernota.

Advies en ondersteuning ten behoeve van concernsturing (strategie en bedrijfsvoering)
In voorkomende gevallen ondersteun en adviseer je bestuur en management over de inhoudelijke en beleidsmatige samenhang in primaire beleidsprocessen binnen de gemeente, over politiek-bestuurlijk gevoelige aangelegenheden en over verbonden partijen. Op een aantal dossiers vindt samenwerking in de regio plaats. De vertegenwoordiging van de gemeente Pijnacker-Nootdorp behoort dan ook tot je taken.

Seniorschap
Je bereidt voor, stelt prioriteiten, verdeelt, controleert en ziet toe op de voortgang van de
werkzaamheden van de medewerkers. Daarnaast stuur je de medewerkers operationeel aan bij de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden. Tot slot begeleidt en ondersteun je de twee adviseurs control op inhoud en proces. Je bent een sparringpartner van het afdelingshoofd en directie en bestuur.

Wat wij vragen

Je hebt een afgeronde HBO- of academische opleiding op het terrein van Economie, Bestuurskunde of Bedrijfskunde. Je hebt aantoonbare kennis van de belangrijkste gemeentelijke beleidsterreinen en ervaring met het uitvoeren van audits en onderzoeken en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
Je bent analytisch, communicatief en hebt een proactieve houding. Je denkt in termen van oplossingen en niet in problemen. Je bent een teamspeler en vindt het een uitdaging om samen met je collega’s goede resultaten te behalen.

Wat wij bieden

Een dynamische en collegiale werkomgeving, waarin doelgericht en hard wordt gewerkt. Gemeente Pijnacker-Nootdorp biedt moderne faciliteiten en een open cultuur. Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en je krijgt veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Als je je kansen pakt, dan krijg je ze ook.

Naast een gevarieerde functie met veel uitdaging, een prima werksfeer en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden kan gemeente Pijnacker-Nootdorp een salaris van maximaal € 4.859,- bruto per maand (schaal 11), op basis van een 36-urige werkweek bieden en een individueel keuzebudget van 17,05% van je salaris. Bovenop het bruto maandsalaris is een arbeidsmarkttoelage eventueel bespreekbaar.

Sollicitatieprocedure

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Florien Brongers, 06-30625752