Regiomanager Bijzondere Opvang Noord

Over de functie

Bijzondere Opvang
Als Regiomanager Bijzondere Opvang ben je verantwoordelijk voor de opvang van Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (Amv) in de regio Noord. Een bijzondere doelgroep die een eigen aanpak en methodiek vergt. Het COA beschikt over verschillende opvanglocaties. De sturing op opvang en de specialistische begeleiding van deze aparte doelgroep behoeft intensieve aandacht gezien het bijzondere pedagogische karakter binnen het dossier. Daarbij is de samenwerking met voogdijinstelling NIDOS een belangrijke factor.

Bijzondere opvang versus Reguliere opvang
Het specifiek inzetten van regiomanagers bijzondere opvang is sinds vier jaar apart georganiseerd en biedt de mogelijkheid om de thema’s binnen bijzondere opvang de aandacht te kunnen geven die wenselijk is. Deze verbijzonderde aansturing is tevens nodig vanwege de politieke en maatschappelijke en inspectieaandacht voor dit dossier. De bijzondere opvanglocaties zijn, evenals de reguliere opvanglocaties, ondergebracht in vier regio’s. Deze regio’s bestrijken dezelfde provincies als de reguliere regio’s en treden ook als eigenstandige onderdeel naar buiten, bijvoorbeeld in de contacten met partners als Nidos en provincies. Je schakelt veel met de “evenknie”: de regiomanager regulier in dezelfde regio en vormt, samen met de adjunct manager bij regulier het management in de regio.

De organisatiestructuur
Het MT van de directie Opvang en begeleiding bestaat uit 5 regiomanagers regulier en 4 regiomanagers bijzondere opvang, aangevuld met een manager bewonerslogistiek en manager directieondersteuning. Zij rapporteren aan de directeur Opvang en Begeleiding. De formatie van de directie O&B is sterk afhankelijk van groei en krimp van het aantal op te vangen asielzoekers.
Het directieteam van het COA bestaat naast de directeur O&B uit een directeur Vakontwikkeling en Ondersteuning, een directeur Bedrijfsvoering en een tijdelijk programmadirecteur capaciteitsopgave. Daarnaast kent het COA een bestuur en drie stafafdelingen (Audit, Concerncontrol en Strategie, Bestuur en Omgeving). Het directieteam is verantwoordelijk voor de operationele aansturing van het COA en het behalen van concrete resultaten.

Taken en verantwoordelijkheden
Je rol als regiomanager bestaat uit drie onderdelen:

 1. Een leidinggevende rol: Het aansturen, coachen, verbinden en faciliteren van circa 10 locatiemanagers bijzondere opvang in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en bent eindverantwoordelijk voor hun doorontwikkeling en de resultaten van jouw regio. Je staat garant voor de leefbaarheid en veiligheid en je bent integraal verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, jaarplannen en thema’s zoals vitaliteit, ziekteverzuim en recruitment. Je hebt ervaring met bedrijfsvoering, forecasten, jaarplannen, facilitaire zaken en thema’s zoals vitaliteit, ziekteverzuim en recruitment.
 2. Een bestuurlijke component: je houdt je bezig met de groei en krimp in de regio Noord en onderhoudt het regionale netwerk t.b.v. bijzondere opvang zowel intern als extern. Bij interne contacten moet je denken aan contact met de leden van de directie, manager bewonerslogistiek, regiomanagers, managers van locaties en de vastgoedregisseur. De externe contacten zijn zeer divers. Zo onderhoud je contacten met externe (keten)organisaties, provinciale, regionale en gemeentelijke overheden, maatschappelijke groeperingen en leveranciers.
 3. Ten slotte ben je lid van het landelijk MT waarbinnen je verantwoordelijk bent voor een aantal inhoudelijke landelijke portefeuilles. Je bent het boegbeeld van de organisatie en vertaalt de strategie en organisatie doelstellingen naar de uitvoering binnen jouw regio. Je draagt zorg voor de doorontwikkelen van de organisatie, het op- en afschalen, cultuur, houding en gedrag en leiderschapsprogramma’s.

Wat wij vragen

 • Afgeronde academische opleiding, bij voorkeur (aangevuld met) een management of veranderkundige opleiding
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een management functie in een complexe, grotere organisatie.
 • Ervaring met leidinggeven aan leidinggevenden en met leidinggeven op afstand
 • Gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en ervaring in het omgaan met belangentegenstellingen.
 • Affiniteit met het Sociaal Domein.
 • Intrinsieke affiniteit met de doelgroep.
 • Een voor de functie relevant netwerk.
 • Competenties: Samenwerken, Resultaatgerichtheid, Leidinggeven, Ontwikkelen medewerkers, Strategisch vermogen, Omgevingsbewustzijn, Organisatiesensitiviteit, Flexibiliteit

Persoonlijkheid
We zoeken een stevige, inspirerende persoonlijkheid. Iemand die rust, senioriteit en natuurlijk gezag uitstraalt, maar ook heel benaderbaar is. Iemand met een sociaal hart die de twee werelden, van het hoofdkantoor en het lokale primaire proces, kan verbinden.

Wat wij bieden

Het betreft een functie voor 36 uur. Inschaling volgt op basis van functie gerelateerde ervaring tussen € 6.495,34 tot maximaal € 8.475,24 bruto per maand op basis van 36 uur. Daarnaast biedt het COA aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget van 18% van het jaarsalaris, een Loopbaan Budget en een Auto leaseregeling.

Waar ga je werken

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is voor de Nederlandse samenleving dé opvangorganisatie die zorgt voor opvang, begeleiding en uitstroom van vreemdelingen. Dit doen ze door het faciliteren van veilige huisvesting, verstrekking van bestaansmiddelen en met gerichte programma’s. Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan en voert in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en in samenwerking met (keten)partners haar taken uit. De cultuur bij het COA is informeel en de betrokkenheid van medewerkers is groot. Het COA heeft vier kernwaarden die bepalend zijn voor de wijze waarop zij hun werk doen: ‘menswaardig, samen, open en resultaatgericht’.

Werken bij het COA betekent dat je echt het verschil kunt maken. Het is een organisatie met veel dynamiek; het COA staat vaak in de spotlights. Doordat de omvang van de instroom sterk kan variëren, maar ook door de politieke en maatschappelijke gevoeligheid van het asielvraagstuk, is flexibiliteit in structuur en organisatie bij het COA noodzakelijk. Op dit moment huisvest het COA circa 53.000 bewoners, waarvan ruim 3200 amv-ers, verdeeld over vele (nood) locaties in het hele land. In totaal zijn er ruim 5500 medewerkers werkzaam, waarvan ruim 300 bij bijzondere opvang regio Noord.

Het regiokantoor is gevestigd in Ter Apel. In principe kan je hybride werken, dit is uiteraard afhankelijk van de gewenste aanwezigheid bij overleggen op locaties in de regio of het MT in Almere.

Sollicitatieprocedure

De selectiegesprekken bij het COA vinden plaats op woensdagmiddag 12 juni.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Elsbeth Braam, 06-3332 1986.

Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.