Projectleider Warmtetransitie

Algemene informatie

Voor een gemeente in de provincie Overijsel is JS Consultancy op zoek naar een Projectleider Warmtetransitie (28 uur, 1 jaar, per 1 september 2021).

Functie informatie

De opdrachtgever wil richting 2050 toewerken naar een energieneutrale-, klimaatadaptieve- en circulaire stad waarin het goed wonen, werken en verblijven is. De komende jaren maken we een transitie door naar een schone, betaalbare en lokaal gefundeerde energievoorziening, waarin iedereen mee kan doen. Voor 2025 is afgesproken dat de hoeveelheid CO2 uitstoot ten opzichte van 1990 gereduceerd wordt met 25% en dat 25% van de totale energievraag op duurzame wijze zal worden opgewekt.

Het programma energie richt zich op 3 strategische opgaven in pijlers:

 1. Gebouwde omgeving: Deze pijler staat voor het terugdringen van energieverbruik en CO2 uitstoot van woningen, bedrijven, instellingen en in de openbare ruimte inclusief het invullen van de voorbeeldrol van de gemeente;
 2. Warmte: Deze pijler richt zich op het aanjagen van de transitie naar het gebruik van fossielvrije warmtebronnen. Vanuit het kader van de Transitievisie Warmte 2020 werken we stap voor stap gebiedsgericht om de gebouwde omgeving (woningen en bedrijfsgebouwen) van het aardgas af te krijgen.
 3. Grootschalige opwek elektriciteit: Deze pijler focust op het aanjagen van de realisatie van grootschalige opwek met zon- en windenergie en het opstellen en uitvoeren van een innovatieve strategie van de netcongestieproblemen.

Wij zoeken een gedreven projectleider voor de pijler Warmte binnen het programma Energie. De pijler Warmte heeft zich de afgelopen jaren gericht op het ontwikkelen van een Transitievisie Warmte, het verkennen van de warmtetransitie in wijken, de organisatie van de warmteketen (productie van warmte-transport-levering) en het ontwikkelen van een geothermiebron. Het zijn complexe projecten met een hoog participatief karakter.

Als Projectleider Warmtetransitie houdt jij je bezig met het volgende:
*Het uitwerken en actueel houden van de Transitievisie Warmte en de actiepunten die daaruit voortkomen op het gebied van onder meer bronnenstrategie en ontwikkeling van warmtenetten.

 • Het aansturen van een projectteam met een adviseur warmte en een communicatieadviseur en je legt verantwoording af aan je ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever en het college.
 • Zorgdragen voor het project- en procesmanagement en het bestuurlijke proces en de besluitvorming. Je stuurt op kwaliteit, risico’s en financiën en begrijpt dat flexibiliteit in een transitie belangrijk is en past tijdig de koers aan wanneer dat nodig is.
 • Soepel schakelen met jouw collega-projectleiders binnen het programma energie.
 • Sturen op de inrichting en het managen van participatieprocessen en de communicatie hierover.
 • Het verbinden van (burger)initiatieven en projecten van buiten met de gemeentelijke organisatie en weet de belangen vanuit de gemeente goed te behartigen. Daar waar mogelijkheden zijn voor nieuwe initiatieven voor fossielvrije warmte opwek jaag je het realiseren daarvan aan.
 • Slim inspelen op ontwikkelingen en continu scherp blijven op de rol die de gemeente pakt om de Energietransitie in de wijk te maximaal aan te jagen.
 • Strategisch adviseren en besluiten en dilemma’s voorleggen aan je opdrachtgever, het college en de gemeenteraad.

Bij het uitvoeren van je rollen ben je gesprekspartner voor programmamanagement en bestuur en onze partners zoals energiecoöperaties, woningcorporaties, initiatiefnemers, wijkverenigingen en burgers, investeerders, provincies en andere gemeentes etc. De programmamanager Energietransitie stuurt je aan en daarmee vorm je onderdeel van het Energietransitieteam, een team van zo’n 15 enthousiaste collega’s vanuit diverse disciplines.

Wat wij vragen

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding;
 • Minimaal 2 jaar kennis en aantoonbare werkervaring op het gebied van projectmanagement in complexe ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en de Energietransitie;
 • Ruime aantoonbare ervaring binnen gemeentelijke instanties;
 • Ervaring met conflicthantering;
 • Je kan je motivatie schriftelijk toelichten;

Wat wij bieden

JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Voor deze functie kunnen wij je via een detacheringsconstructie bemiddelen, waarbij je ingeschaald wordt in de CAO gemeenten en daarnaast de volgende elementen ontvangt bij een dienstverband binnen JS Consultancy:

 • Een salaris van €4500 tot aan €5700 (Schaal 12, cao Gemeenten), afhankelijk van je ervaring en op basis van 36 uur in de week;
 • Aanvullende cursussen op gebied van inhoudelijke kennis, vaardigheden en competenties;
 • Intervisie, coaching en periodieke kennissessies over actuele thema’s in het werkveld;
 • Toegang tot een nationaal netwerk van interim professionals in het publieke domein;

Sollicitatieprocedure

Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk je cv op! Een korte en bondige motivatie volstaat. Je kan reageren tot uiterlijk 18 augustus 2021. De gesprekken vinden plaatst op 2 september 2021.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Lars Bieker via larsbieker@jsconsultancy.nl of bel naar 06-30488549. Sollicitaties graag in Word-formaat versturen via onderstaande button.