Projectleider Uitvoering

Algemene informatie

Voor een gemeente in de omgeving van Rotterdam is JS Consultancy op zoek naar een projectleider met kennis van en minimaal 10 jaar ervaring met de voorbereiding en realisatie (light)railinfrastructuur en de daarbij betrokken systemen (light)railinfrastructuur. Start februari 2019, minimaal 2 jaar met optie op verlenging vor 40 uur per week.

Functie informatie

De doelstelling van dit project is realisatie van de spoorverlenging van de Hoekse Lijn en alle aanpalende deelprojecten binnen de projectscope, waarbij de planning, uitvoering en raakvlakken van de deelprojecten op elkaar zijn afgestemd. Het realiseren van de spoorverlenging Hoekse Lijn moet leiden tot een impuls van Hoek van Holland als vierseizoenenbadplaats.

Wanneer het project af is, werkt de infrastructuur van de spoorverlenging van de Hoekse Lijn en is het testbedrijf succesvol afgerond. Tevens is de buitenruimte gerelateerd aan de spoorverlenging gereed, zodat het tracé goed in de buitenruimte is ingepast. Tevens moet de Spoorverlenging ter hoogte van Hoek van Holland Haven goed aansluiten op het traject van de Ombouw van de Hoekse Lijn. Verder zijn de H6-weg en stationsomgeving Hoek van Holland Haven gereed.
Jouw profiel

De senior projectleider uitvoering is verantwoordelijk voor de inrichting en aansturing van de uitvoeringsorganisatie.
In de uitvoeringsorganisatie voeren samenwerking, integraliteit, alsmede veiligheid van het geleverde werk de boventoon. De verschillende contracten in de organisatie worden door verschillende contractmanagers en directievoerders gemanaged. De projectleider Uitvoering maakt van deze mensen een samenwerkend team. Hij zorgt ervoor dat de contractmanagers/ directievoerders aan het gezamenlijk doel.
Als een team effectief dat effectief werkt aan het realiseren van de integrale en gezamenlijke projectdoelstellingen en -resultaten.
Speciale aandacht wordt daarom gevraagd voor de ‘soft skills’. Deze skills worden gevraagd in combinatie met resultaatgerichtheid en leiderschap capaciteiten. Een klik-gesprek is één van de belangrijkste afwegingscriteria, naast de harde eisen zoals verwoord in deze taakomschrijving.

Tevens heeft en gebruikt de senior projectleider uitvoering de verantwoordelijkheid en mandaat in het nemen van besluiten i.r.t. het stellen van prioriteiten bij planningsconflicten tussen de diverse contracten in de uitvoeringsfase en in relatie tot testen. De projectleider uitvoering coördineert, stemt af en bepaalt in zo’n situatie wie, wat mag. Hij organiseert de hiervoor benodigde coördinatie overleggen en acteert waar nodig als voorzitter.

De Projectleider Uitvoering is onderdeel van de projectorganisatie Verlenging Hoekse Lijn – Metro aan Zee en legt verantwoording af aan de projectmanager Verlenging Hoekse Lijn. Het projectteam bestaat, naast de projectmanager en projectleider Uitvoering, uit de projectleider Ontwerp, de projectleider Indienststelling, de projectleider V&V, de projectleider Communicatie en de manager Projectbeheersing.
De projectleider Uitvoering is verantwoordelijk voor het bewaken en rapporteren over de voortgang. Hiervoor wordt de Rotterdamse Standaard voor Projectmatig Werken (een variant van Prince) gehanteerd. De projectleider Uitvoering is verantwoordelijkheid om het project te realiseren voor alle GROTICK-aspecten. De contractmanagers/ directievoerders rapporteren binnen het project eenduidig en transparant over de voortgang van de contracten. Voor het monitoren en rapporteren kan hij gebruik maken van de medewerkers die in het team van de Manager Projectbeheersing.

 • Opstellen van het PvA voor de uitvoeringsfase op basis van contracteringsplan.
 • Inrichting uitvoeringsteam met de benodigde contractmanagers/ directievoerders
 • (intern/ extern).
 • Inrichten en organiseren, coördineren en waar nodig voorzitten van overleggen tijdens uitvoeringsfase.
 • Inrichten, organiseren en aansturen NVW-organisatie tijdens uitvoeringsfase.
 • Rapporteren aan Projectmanager Verlenging over voortgang van de uitvoering (GOTIKR).

Uit te voeren taken (niet limitatief)

 • Aansturen contractmanagers/ directievoerders.
 • Toezien dat collectieve afspraken in contracten/ bestekken worden nagekomen.
  Tijdig aanleveren van benodigde producten voor ondersteunende processen:
 • Vergunningsvoorwaarden;
 • Aanvraagproces indienstellings vergunning;
 • Safety cases;
 • Overdracht toekomstig beheerder;
 • Integratiestappen;
 • Startvoorwaarden testen;

Wat wij vragen

Eisen

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding
 • WO werk- en denkniveau.
 • Kennis van en minimaal 10 jaar ervaring met de voorbereiding en realisatie (light)railinfrastructuur en de daarbij betrokken systemen (light)railinfrastructuur.
 • Inhoudelijke kennis van spoor systemen zoals spoorbeveiliging en energievoorziening
 • Ervaring met de voorbereiding en uitvoering van grote projecten binnen bestuurlijk complexe omgeving
 • Ervaring met werken in multidisciplinaire projecten.
 • Omvangrijke ervaring met vertaling van bovengenoemd kennisveld naar praktische uitvoering (opstellen plannen, processen, criteria, werkinstructies, protocollen).
  Wensen
 • Prince 2 Foundation/ Rotterdamse Standaard Projectmatig Werken
 • Ervaring met systeemintegratie.
 • Ervaring met het testen van (light)railinfrastructuur en de daarbij betrokken systemen.
 • Normkader veilig werken (NVW-regelgeving)
 • Ervaring met operationele en instandhoudingsprocessen lightrail.
 • Kennis van het Rotterdamse metronetwerk is een pré.

Wat wij bieden

Wij kunnen je via een interimconstructie (uurtarief in overleg) of een detacheringsconstructie (inschaling conform car-uwo) doorbemiddelen.
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Sollicitatieprocedure

Enthousiast geworden? Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Danielle Hassefras via daniellehassefras@jsconsultancy.nl of solliciteer direct via onderstaande button.