Projectleider Doorontwikkeling Toegangsfunctie Wijkteams (16/20u)

Algemene informatie

Voor een gemeente in de Kop van Noord-Holland is JS Consultancy op zoek naar een Projectleider Doorontwikkeling Toegangsfunctie Wijkteams (20 uur | 9 mnd. | per 1 september).

Functie informatie

Sinds januari 2020 wordt binnen de wijkteams van deze gemeente gewerkt met de specialisatie Toegang. Deze consulenten zijn onderdeel van een wijkteam en werken volgens het click/call principe. Zij dragen zorg voor de eerste brede uitvraag voor alle specialisaties van de wijkteams. Deze uitvraag kan telefonisch en digitaal plaatsvinden en leiden tot een viertal acties:advies/consult zonder doorverwijzing, verwijzing naar voorliggend veld, direct inzetten op zorg en of/hulp (via beschikking) en/ of de intake doorzetten naar een van de wijkteams ten behoeve van het huisbezoek.

Deze manier van werken is van grote invloed op de werkwijze van de wijkteams. De bedoeling is dat zoveel mogelijk aan de voorkant direct het juiste advies kan worden gegeven, cq traject wordt bepaald voor verdere afhandeling. Dit betekent dat een deel van de huidige werkzaamheden van de Wijkteamconsulenten wordt overgedragen naar de Toegang.
Mede als gevolg van het thuiswerken is de doorontwikkeling van deze nieuwe functie nog onvoldoende van de grond gekomen.

Wij zoeken een projectleider om te zorgen dat de toegang zo snel en goed mogelijk ingericht wordt. Hiertoe stelt de projectleider een integraal projectplan op met deelprojecten per specialisatie. Daarnaast willen wij graag dat de projectleider als onderdeel van het project onderzoekt of het mogelijk is om de bijzondere bijstand naar de administratie over te hevelen of deze goed te borgen binnen de Toegang Ook dient de projectleider te komen tot een onderbouwde formatie/bezettingsplaatje voor de Toegangsfunctie binnen de gemeente. Belangrijk is dat de gemeente werkt volgens de zogenaamde Omgekeerde/Integrale toets en dat deze werkwijze onderdeel is van de doorontwikkeling. De uitwerking van de knip tussen Toegang en overige specialisaties is reeds opgesteld.

De opdracht loopt vanaf september 2020 tot maximaal eind juni 2021. Aan het eind van het project heeft de projectleider de volgende zaken opgeleverd:

  1. De knip Toegang is geïntegreerd in de werkwijze van de wijkteams
  2. De Bijzondere bijstand is onderbouwd ondergebracht en werkend bij Toegang of Administratie.
  3. Er is een onderbouwd formatiebezettingsplaatje voor de Toegangsfunctie.

Van de projectleider wordt verwacht dat deze voor 16 tot 20 uur per week beschikbaar is. Cruciaal is (fysieke) beschikbaarheid op de dinsdagmiddag ten behoeve van de uitwerking van het project met de medewerkers Toegang die hiervoor worden uitgeroosterd.

Wat wij vragen

  • Kandidaat heeft blijkens het cv recente kennis en werkervaring in het Sociaal Domein.
  • Kandidaat heeft blijkens het cv HBO werk- en denkniveau. Dit blijkt uit meegezonden relevante diploma’s.
  • Kandidaat heeft blijkens het cv relevante werkervaring met projectmatig werken.
  • Kandidaat beschikt blijkens het cv over recente en relevante werkervaring binnen het Sociaal Domein binnen een gemeentelijke organisatie.
  • Kandidaat heeft als projectleider gewerkt.
  • Kandidaat beschikt blijkens het cv over kennis en werkervaring met betrekking tot de Integrale/omgekeerde toets.

Wat wij bieden

Wij kunnen je via een interimconstructie (uurtarief in overleg) of een detacheringsconstructie (inschaling conform car-uwo) door bemiddelen. Dit betreft een opdracht van 9 maanden voor 20 uur in de week.

JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Sollicitatieprocedure

Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk je cv op! Een korte en bondige motivatie volstaat.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Bram van Pelt via bramvanpelt@jsconsultancy.nl of 06 13032669.