Projectleider Bestemmingsplannen Gebiedsontwikkeling

Algemene informatie

Voor de gemeente Zaanstad, onze raamcontractpartner, in de omgeving van Noord-Holland is JS Consultancy op zoek naar een Projectleider Bestemmingsplannen Gebiedsontwikkeling.
(24-32 uur, 6 maanden, per zo spoedig mogelijk)

Functie informatie

De afdeling Omgevingsplannen:
De afdeling Omgevingsplannen staat voor een grote opgave. Naast actualisering van bestemmingsplannen zijn er veel ontwikkelingen en initiatieven vanuit de markt (gebiedsontwikkeling). Verder bereidt de afdeling zich voor op komst van de nieuwe Omgevingswet door het Zaans omgevingsplan te implementeren.
De nadruk van deze functie ligt op de gebiedsontwikkelingsprojecten. De complexiteit bij deze planontwikkeling zit hem in binnenstedelijk verdichten, de mix aan functies en milieuaspecten en participatie, omgevingsmanagement en druk op de planning spelen eveneens een belangrijk rol. Dat maakt deze projecten uitdagend, zoals Zaankwartier, Figaro, en Badhuisweg.

Wat ga je doen?
Voor de extern opgestelde, bestemmingsplannen toetsen de projectleiders van de afdeling Omgevingsplannen de aangeleverde producten op juridische en politiek-bestuurlijke haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Dit doen ze door alle (beleids)belangen in samenhang te bezien en te toetsen aan de opgaven van de stad. In alle gevallen zijn ze verantwoordelijk voor het bestuurlijke besluitvormingsproces. Hierbij maken de projectleiders gebruik van de kracht in de stad door de inzet van participatietrajecten.
Samen met de verantwoordelijke procesmanager en de vakspecialisten op de diverse thema’s ben je bezig om de projecten en woningbouwopgave voor elkaar te krijgen

Als Projectleider Bestemmingsplannen Gebiedsontwikkeling kun je vanuit een juridisch kennisniveau buiten de kaders denken, knelpunten tijdig signaleren en passende oplossingen aandragen. Bewegen in strategisch complexe en veeleisende politieke situaties gaat je goed af. Je bent in staat om de verbinding te leggen tussen de verschillende disciplines binnen de gemeentelijke organisatie en met inwoners en externe partijen.

Je bent verantwoordelijk voor:

 • Het opstellen/ toetsen van bestemmingsplannen, zowel in de rol van projectleider als jurist;
 • Het vertalen van beleid naar praktisch uitlegbare, uitvoerbare en juridisch houdbare (open) normen en regels in bestemmingsplannen;
 • Het in samenhang beoordelen van de verschillende (milieu) onderzoeken/adviezen die voor bestemmingsplannen van belang zijn;
 • Samenwerken met de procesmanager van het betreffende GO project en met de projectteams waarin de verschillende vakdisciplines zitten
 • Participatie doorlopen en hierop te adviseren in de voorfase;
 • Het opstellen van bestuurlijke stukken (B&W- en raadsvoorstellen), reactienota’s artikel 3.1.1. overleg/ zienswijzen, verweerschriften en overige notities;
 • Het bewaken van de voortgang van het besluitvormingsproces van bestemmingsplannen;
 • De vertaalslag maken van (Omgevings)visie naar omgevingsplan/bestemmingsplan;
 • Het adviseren over het te voeren beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en planvorming.

Wat neem jij mee?

 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • Organisatorische vaardigheden;
 • Je kunt zelfstandig en in teamverband werken;
 • Je bent in staat om draagvlak te creëren en verbindingen te leggen zowel binnen als buiten de organisatie;
 • Je bent in staat de maatschappelijke, politieke, bestuurlijke en financiële belangen in een juridische afweging te betrekken;
 • Een pragmatische aanpak, vermogen om te verbinden en analytisch denkvermogen waardoor je verbanden legt tussen de diverse regelingen.

Wat wij vragen

 • HBO/WO werk- en denkniveau met een juridische/planologische achtergrond;
 • Een aantal jaren ervaring in een vergelijkbare functie en werkomgeving op het gebied van ruimtelijke ordening;
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken;
 • Kennis van het milieurecht is een pre;

Dit betreft een tijdelijke functie/opdracht. Het is belangrijk dat je op korte termijn beschikbaar bent voor de gevraagde uren.

Wat wij bieden

JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Wij kunnen je op deze opdracht inzetten via een interim – (uurtarief in overleg) of een detacheringsconstructie (inschaling conform CAO gemeenten) . Dit betreft een opdracht van ongeveer 6 maanden voor 24-32 uur in de week (verlenging mogelijk). In overleg is hybride werken mogelijk. De gemeente is gelegen in de omgeving van Noord-Holland.

Sollicitatieprocedure

Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk je cv op! Een korte en bondige motivatie volstaat.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Shomahry Johnson via shomahryjohnson@jsconsultancy.nl.