Projectleider Beleidsonderzoek Goede Voorzieningen in de Buurt

Algemene informatie

Voor een gemeente in Overijssel is JS Consultancy op zoek naar een ervaren Projectleider Beleidsonderzoek ‘’Goede Voorzieningen in de Buurt’’ (32 uur, 4 mnd, per 1 september).

Functie informatie

Binnen deze gemeente vindt het college van B&W buurtvoorzieningen van essentieel belang voor wijken en dorpen. Zij constateert tegelijkertijd dat veel van deze voorzieningen tegen hun grenzen aanlopen. Het college heeft de ambitie om de sociale infrastructuur in wijken en dorpen te versterken. Deze buurtvoorzieningen vormen de kracht van de stad en dorpen en vervullen een belangrijke rol voor inwoners.
Vanuit de visie op buurtvoorzieningen wil het college nader onderzoek doen en beleidskaders opstellen inclusief een afwegingskader voor buurtvoorzieningen binnen de gemeente.

Omschrijving opdracht
Uitvoeren plan van aanpak (onderzoek) “goede voorzieningen in de buurt”, dit betekent:

  • Voeren van gesprekken met bestaande voorzieningen (zowel dorpshuizen, buurthuizen, speeltuinen en wijk accommodaties) en doen literatuuronderzoek.
  • Verzamelen van evaluaties en ervaringen van buurthuizen, de exploitatie ervan en rol van de gemeente hierin.
  • Analyse maken van (nieuwe) initiatieven zoals Buurtgeluk, Buur & zo en Wijk voor elkaar.
  • In gesprek gaan met de raad om zicht te krijgen op de dilemma’s die zich voordoen bij buurtvoorzieningen.
  • Interviewen van partners in de stad over het gebruik van buurtvoorzieningen, met als doel zicht te krijgen voor welke doeleinden buurthuizen kunnen worden gebruikt.
  • Verzamelen ervaringen uit het land en onderzoeksinformatie ter ondersteuning van de analyses.
  • Opstellen van een beleidskader inclusief afwegingskader voor buurtvoorzieningen op basis van de input uit de gesprekken en het onderzoek.

Wat wij vragen

  • Kandidaat heeft minstens 5 jaar ervaring met het doen van maatschappelijk onderzoek vanuit of in opdracht van een overheid in de afgelopen 10 jaar
  • Kandidaat heeft minstens 5 jaar ervaring als beleidsadviseur bij een overheid binnen het sociaal domein.
  • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het mondeling interviewen op verschillende niveaus (van deelnemers tot eigenaren, bestuurders en raadsleden).

Wat wij bieden

Wij kunnen je via een interimconstructie (uurtarief in overleg) of een detacheringsconstructie (inschaling conform car-uwo) doorbemiddelen. Dit betreft een opdracht van 4 maanden voor 32 uur in de week (verlenging mogelijk). De gemeente is gelegen in Overijssel.

JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Sollicitatieprocedure

Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk je cv op! Een korte en bondige motivatie volstaat.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Bram van Pelt via bramvanpelt@jsconsultancy.nl of 06 13032669.