Projectleider

Over de functie

Als energieke Projectleider richt je je op het in goede banen leiden van vernieuwingsprojecten op het gebied van afval en grondstoffenmanagement. Ook zul je aan de slag gaan met procesverbeteringen bij Avalex. Binnen het team ben je mede verantwoordelijk voor de vernieuwingskracht van Avalex. De projecten en initiatieven waar jij aan werkt versterken de Avalex-organisatie en brengen de circulaire economie dichterbij. Denk aan:
● gebiedsontwikkeling voor inzameling van grondstoffen;
● testen van nieuwe methoden en technieken voor inzameling en scheiding van grondstoffen;
● aanpak ter verbetering van de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen;
● verbetering van beheer en management van inzamelmiddelen en -data.

Met jouw energie en enthousiasme weet je de leiding te nemen over een project, afgestemd en met gebruik van je fijne sociale vaardigheden. Met kennis en ervaring met projectmanagementmethodieken weet je structuur en duidelijkheid te creëren. Je hebt het vermogen om mensen hierin mee te nemen. Kennis van de afval- en milieubranche is een pré. Je werkt met verantwoordelijkheidsgevoel waarbij plezierige samenwerking en verbinding centraal staan, zowel binnen het team, als naar de gehele organisatie en de gemeenten toe.

Jouw verantwoordelijkheden:

 • Je vertaalt projectdoelstellingen naar concrete stappen in het project. Maakt hierbij een inschatting van de operationele haalbaarheid, tijdsduur, capaciteit en kosten.
 • Projectorganisatie: je ontwerpt veranderprocessen en stelt het projectteam samen uit interne en externe medewerkers. Stuurt de projectmatige samenwerking aan, verdeelt de verantwoordelijkheden en geeft structuur, planning en aanwijzingen voor de werkuitvoering.
 • Projectuitvoering: Start, bestuurt en levert projecten op die leiden tot verbeteringen in de werkwijze en/of diensten van Avalex. Creëert draagvlak voor de projecten en de projectresultaten bij betrokkenen binnen de organisatie en bij de opdrachtgever (beleidsambtenaren Avalex-gemeenten ).
 • Projectvoortgang: Bewaakt de (inhoudelijk en financiële) voortgang, signaleert verstoringen en lost onvoorziene knelpunten op.
 • Projectevaluatie: Toetst of projectresultaten overeenkomen met de afgesproken doelstellingen en borgt de werkbaarheid in de staande organisatie.

Je volgt de ontwikkelingen op het gebied van scheiden, inzamelen en verwerken van grondstoffen.
Vanuit optiek van andere gemeenten en de eigen problematiek binnen de aangesloten gemeenten achterhaal jij de vraag achter de vraag. Je maakt een koppeling met vraagstukken bij andere gemeenten en neemt een standpunt in voor wat betreft (innovatieve) oplossingsrichtingen. Zoekt verbinding met de organisatie van Avalex en toetst of er voldoende draagvlak is.

Wat wij vragen

Als Projectleider heb je idealiter kennis van de afvalbranche maar dat is geen must. Je bent een ervaren professional binnen projectmanagement, dat wel!
Je bent procesmatig van aanpak en weet organisatiedoelstellingen en bedrijfsprocessen snel te doorgronden. Je bent een stevige en prettige persoonlijkheid die makkelijk verbindt en overtuigt.

Overige competenties/vaardigheden:

 • Afgeronde HBO/WO opleiding , bijvoorbeeld Technische Bedrijfskunde.
 • Ervaring met het presenteren van verbetervoorstellen en het schrijven van heldere projecten.
 • Doel- en resultaatgericht.
 • Analytisch, kritisch en gericht op kwaliteit en optimalisatie.
 • Gericht op samenwerking en in staat draagvlak te creëren.
 • Politiek-bestuurlijk sensitief.
 • Afgeronde Prince II.

Wat wij bieden

De functie is ingedeeld in schaal 10, maximaal € 4.671,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband conform CAO gemeenten. Het betreft een functie voor de periode van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Er is een Individueel keuze Budget van 17,05% (vrij besteedbaar en bepaalbaar qua uitkeren) en een pensioenregeling bij het ABP. Het betreft een functie van 32 – 36 uur per week.

Waar ga je werken

Avalex is een maatschappelijke onderneming in afval- en grondstoffenmanagement. Een ambitieuze, relatief jonge en groeiende organisatie, waar rond de 220 enthousiaste medewerkers samen zorgen voor in totaal zo’n 166.000 huisaansluitingen in zes aangesloten gemeenten. Zij werkt met haar gemeenten toe naar afvalbeleid om “Van Afval naar Grondstof” te gaan.. Avalex draagt op deze manier bij aan een schone en duurzame samenleving.

Avalex richt zich hierbij intern op verduurzaming van haar bedrijfsvoering en het realiseren van een efficiëntere inzameling. In de afgelopen jaren zijn hiervoor al een aantal acties ondernomen zoals het uitrollen van Het Nieuwe Inzamelen (gescheiden inzameling van grondstoffen), het bepalen van een nieuwe organisatiestructuur met bijbehorende personele ontwikkelingen en het opstellen van een moderniseringsplan.

Daarnaast legt zij de focus op professionalisering waarbij samenwerking, verantwoordelijkheid, beweging en vertrouwen de kernwaarden zijn. Zowel intern als met leveranciers, (onder) aannemers, inwoners en gemeenten.

Om hier binnen de organisatie verder invulling aan te geven zijn wij op zoek naar een Projectleider Projecten & Innovatie. Het team P&I bestaat uit de volgende functionarissen: 2 vaste projectleiders, een beleidsadviseur, een contractmanager en een hoofd Projecten & Innovatie.

Sollicitatieprocedure

De selectiegesprekken bij Avalex vinden plaats op woensdagmiddag 22 februari.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Santje Schaap, 06-5113 5793