Programmamanager Machtigen (Logius)

Algemene informatie

Voor Logius in Den Haag is JS Consultancy op zoek naar een Programmamanager Machtigen. Dit betreft een functie voor 36 uur per week, per 13 april, tot 31 december 2020.

Functie informatie

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Logius biedt voorzieningen en standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening. Mensen kennen ons van DigiD, MijnOverheid en Digikoppeling. Dankzij deze diensten van Logius kunnen mensen hun belastingaangifte doen, kan een overheidsorganisatie digitaal post sturen en kan de Douane miljoenen berichten over inkomende en uitgaande goederen verwerken.

Logius is per 1 januari stapsgewijs volgens het Scaled Agile Framework (SAFe) gaan werken, wat past bij het beheer en de ontwikkeling van de Logius dienstverlening. De wensen en eisen van mensen en organisaties veranderen voortdurend, ook ten aanzien van de digitale overheid. Daarom wil Logius diensten ontwikkelen met oog voor de eindgebruiker (burgers en bedrijven) en deze aanbieden op een manier die past bij het tempo van een samenleving die nooit stilstaat.

Logius zoekt een stevige en ervaren programmamanager die aantoonbare ervaring heeft met complexe ICT (transitie)programma’s en sterk is in de bestuurlijke afstemming met opdrachtgevers en klanten.

De taak van de programmamanager is om specifiek het programma Machtigen aan te sturen. Het programma Machtigen draagt bij aan de digitale inclusie van alle burgers in Nederland. De inlogmethoden voor de digitale dienstverlening bij de overheid krijgen een steeds hoger betrouwbaarheidsniveau. De beweging naar meer veiligheid is soms in tegenstelling met de behoefte aan gebruiksgemak. Het is van belang dat het inloggen voor alle burgers in Nederland voldoende beschikbaar en bruikbaar blijft wanneer het gebruik van het digitale kanaal verder groeit.

Het gaat bij inclusie vooral om burgers die niet-digivaardig zijn, vaker dan gemiddeld zijn aangewezen op de overheid, daarbij te maken hebben met meerdere overheidsorganisaties, en een beroep moeten doen op (persoonlijke of professionele) hulp van anderen om van die diensten gebruik te maken.
Het landschap wordt nu enerzijds gekenmerkt door een veelheid aan machtigingsvormen en – relaties. Anderzijds ontbreken specifieke machtigingsvormen en functionaliteiten die maatschappelijk zeer gewenst zijn. Het programma Machtigen heeft als doelstelling om hier een oplossing voor te leveren. Dit sluit aan bij de opgave uit het Regeerakkoord waarin wordt aangegeven dat er een machtigingsvoorziening komt en bij de beleidsmatige ambities uit NLDigibeter.

Logius bestaat uit drie directies: Strategie & Regie (S&R), Productiehuis en Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling. ‘S&R’ kenmerkt zich door een externe focus (eindgebruikers, stakeholders en partners). Dit onderdeel is gericht op het uitwisselen van informatie ter ondersteuning van de permanente verbetering van de dienstverlening. In de directie Strategie en Regie valt ook de uitvoering van een aantal complexe programma’s, waaronder het programma Machtigen. Deze programma’s hebben veel politiek-bestuurlijke aandacht en/of kennen vaak een hoge mate van technische complexiteit.

Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van de Algemeen directeur Logius en de programmamanager wordt geplaatst binnen de Directie Strategie en Regie, afdeling Portfolio-Ontwikkeling. De uitvoering vindt plaats in afstemming met de programma-governance, waarin de afnemers van Logius zijn vertegenwoordigd. Je voert je programma uit binnen bestaande Logius kaders, zoals informatiebeveiligingsbeleid, testbeleid, inkoopprocedures en changeproces.

Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor:

 • Besturing van het programma: scope, planning, kosten, kwaliteit en risico’s;
 • Aansturing van het programmateam en programmaoffice van Logius, zodat de gewenste resultaten tijdig worden gerealiseerd. Voor de technische realisatie stem je af met de betrokken productieteams uit de andere directie;
 • Rapportage en verantwoording naar de externe programma-governance;
 • Zorgdragen voor de voorbereiding van relevante stuurgroepen;
 • Betrokkenheid bij de verschillende toetsinstrumenten die worden ingezet t.b.v. het verbeteren van het programma (BIT, Tenderboard, Gateway);
 • Het zorgen voor communicatie over en het bijdragen aan draagvlak voor het programma, het afstemmen met interne en externe stakeholders;
 • Het (doen) zorg dragen voor de programma-administratie en –documentatie.

Wat wij vragen

 • WO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 10 jaar praktijkervaring als programmamanager in de ICT, zowel in een publieke als private context;
 • Je geeft blijk van een helicopterview en integrale kijk op zaken waarin je in staat bent hoofd- en bijzaken goed te scheiden en focus te houden op doel en resultaat;
 • Stevige ICT kennis/ervaring, zowel op het gebied van doorontwikkeling als beheer van ICT;
 • Aantoonbare ervaring met en bewezen effectief in lastige projecten/programma’s in complexe stakeholderomgevingen, je bent een volwaardige gesprekspartner op bestuurlijk niveau, tactisch en waar nodig operationeel niveau binnen en buiten de organisatie;
 • Ervaring met Agile/SAFe werkwijze, met een duidelijke visie hoe de kracht van Agile te combineren met beheersbaarheid en voorspelbaarheid.

Competenties

 • Resultaatgerichtheid (kerncompetentie Logius);
 • Samenwerken (kerncompetentie Logius);
 • Aansturen organisatie;
 • Politiek/bestuurssensitiviteit;
 • Overtuigingskracht;
 • Samenwerken;
 • Netwerken;
 • Je bent een teamspeler die graag met collega’s binnen en buiten de Logius-organisatie resultaten wil bereiken;
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Wat wij bieden

Dit betreft een tijdelijke functie, per 13 april 2020 tot 31 december 2020. De gewenste inzet is 36 uur per week. Wij kunnen je inzetten op basis van een ZZP-constructie (uurtarief in overleg), of op basis van detachering (in loondienst bij JS Consultancy, inschaling conform CAO opdrachtgever).

JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Sollicitatieprocedure

Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk je cv op! Een korte en bondige motivatie volstaat.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Dominique Kaffa via dominiquekaffa@jsconsultancy.nl. Sollicitaties graag in Word-formaat versturen via onderstaande button.